ZŠ Pod Žvahovem

Zvonění
1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

13.05.2022

Výsledky zápisu do 1. třídy.

Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2022/23 podle čísla přihlášky:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63

Rozhodnutí o přijetí jsou k dispozici v kanceláři školy, rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou.

Mgr. Jan Horkel, ředitel školy

06.05.2022

projektový den

Již příští středu (11. 5. 2022) si všichni v naší škole užijeme projektový den!

Žáci druhého stupně vyrazí na zkušenou i za hranice Prahy 5, konkrétně do Národního zemědělského muzea (program Lesy pro budoucnost) a Stromovky, u školy nám také díky některým z nich přibudou rybízy.

Prvostupňáci si vyzkouší čištění vody pomocí různých materiálů, kompostování, zamyslí se nad tématy jako je plýtvání jídlem, původ potravin, vyrobí si klíčenku ze starého oblečení, sáček na nákup bezobalových potravin, připomenou si pravidla pro třídění odpadu a upgradují koše na tříděný odpad pro svoji třídu, zakusí vůni landartu a možná i vlastníma rukama vyrobeného pracího prášku.

Více informací Vám zašlou Vaše třídní paní učitelky/Váš třídní pan učitel.

Už se moc těšíme!

02.05.2022

Duben

Duben

 

Další měsíc je za námi a pojďme si ho trošku zrekapitulovat.

Jako každý rok byl i tento duben nabitý událostmi. Chronologicky vzato jsme ho začali prvním setkáním se zástupci Spolku rodičů v trošku větším formátu. Jak se nám škola postupně rozšiřuje, tak už se zástupci všech tříd do ředitelny nevejdou a také bylo potřebné nalézt nový model fungování celého Spolku a formy možné spolupráce se školou. Setkání bylo příjemné a konstruktivní. Také na začátku dubna nám začala akce „pianino“. Shodou okolností se nám, díky našemu zřizovateli, podařilo získat 2 pianina ze zrušeného kulturního centra Poštovka a opět tak trošku vylepšit potřebné vybavení naší školy. A pak jsme se již naplno soustředili na přípravy zápisu do 1. tříd. Loni a předloni to bohužel nešlo, díky Covidu, naplno tak, jak bychom si představovali, o to víc jsme si to letos užili. Zapojili jsme naše šesťáky a sedmáky. Paní učitelky sestavily povedenou stezku s úkoly, naše děti se velmi dobře zhostily jejich realizace, a i samotný zápis se velmi povedl, alespoň doufám. :-) Viděli jsme spoustu našich budoucích prvňáčků a už se na ně moc těšíme. Na samém závěru měsíce jsme zorganizovali seminář Hejného matematiky pro rodiče, ve kterém určitě plánujeme dál pokračovat.

Plynule s tím jsme, samozřejmě, pokračovali i s postupnou adaptací dětí z naší ukrajinské třídy, rozjeli jsme výuku češtiny a postupně začali děti na některé předměty zařazovat i do jejich budoucích kmenových tříd.

No a mimo to proběhla ještě řada menších akcí, za zmínku určitě stojí prima Čarodějnický den v naší školní družině, návštěvu sovy Rozárky s programem ze záchranné stanice, stejně tak jako spousty dalších akcí, které naše třídy absolvovaly. S určitým odstupem jsme vlastně moc rádi, že už můžeme fungovat normálně, vídat se, zajít do muzea nebo do knihovny, je to fajn a doufáme, že nám to tak i vydrží.

Dál probíhají také přípravy na další školní rok, vypadá to, že se rekonstrukce školní jídelny v létě skutečně rozběhne, chystáme vybavení pro budoucí první třídy a samozřejmě i další nové kolegy a kolegyně pro náš prima tým dospěláků, který se každým rokem rozrůstá.

A abych nezapomněl, byl duben i měsícem tripartit a konce 3. čtvrtletí. No prostě, nabitý měsíc to byl a teď už vzhůru do května!

 

pan ředitel

28.04.2022

Soutěž pro všechny naše malé zpěváčky - Žvahovská star

Ke stažení

02.04.2022

Seminář Hejného matematiky pro rodiče!


Pro všechny zájemce o větší vhled do Hejného matematiky jsme se rozhodli domluvit a objednat Seminář Hejného matematiky pro rodiče! Pro všechny zájemce proběhne 28. dubna od 18:00 ve škole! Kapacita je omezena na 30 účastníků. Prosíme proto všechny zájemce o potvrzení účasti e-mailem na vasutova@zspodzvahovem.cz

31.03.2022

Únor a březen...

Jak by řekl klasik – Čas letí jako bláznivý, a i když to dnes venku podle toho nevypadá, začalo nám jaro. Je tedy na čase zhodnotit minulé období, tentokráte dokonce měsíce dva.

Začátek druhého pololetí je vždy období, kdy se tempo po hektickém lednu trošku zpomalí. Jak jsme se pomalu dostávali z toho nejhoršího kolem Covidu, tak konečně nastal čas užít si i nějaká ta divadla, procházky, knihovny nebo třeba společný Masopust ve školní družině, který se letos velmi povedl. Také se nám podařilo, zase po delším čase, užít si trošku toho „normálního fungování“ a začít plánovat, co bude dál. Přichystat se na jaro, zápisy, chystaný projektový den a pomalu začít přemýšlet i o dalším školním roce. Od února jsme v našem týmu také přivítali další posilu – speciální pedagožku, paní Kamilu Malou.

Bohužel nám tento klid velmi brzy narušila situace v Ukrajině. Dny na přelomu února a března jsme tedy věnovali i diskusím s dětmi nad bolavými tématy a snažili se je uklidnit, ujistit, že tady jsou v bezpečí. Zároveň jsme se, v předtuše věcí budoucích, začali připravovat na příchod ukrajinských dětí a rodin.

V těchto přípravách a nejistotě jsme samozřejmě prošli i jarními prázdninami. Hned po nich další část našeho prvního stupně vyrazila na zimní ŠVP do Janova, kde měly děti veliké štěstí na počasí – sníh a sluníčko a užily si spoustu legrace, společně.

Již v tomto týdnu se nám postupně začaly hlásit i ukrajinské děti a začali jsme s přípravou na jejich příchod. Rozhodli jsme se zřídit společnou adaptační skupinu – třídu tak, abychom dětem mohli poskytnout maximální prostor po postupnou adaptaci, zklidnění a seznámení se s prostředím školy. Podařilo se nám také sehnat úžasnou ukrajinskou paní učitelku Naďu a koordinátorku Alinu a společně jsme pak tuto adaptační třídu zvládli a myslím, že úspěšně, odstartovat. Po prvním týdnu jsme děti pomalu začali integrovat do našich kmenových tříd, zatím tedy pouze na vybrané předměty. Pracujeme také na tom, aby se děti seznámily se školou, s okolím školy i Prahou, postupně také rozjedeme výuku češtiny pro cizince.

V závěru měsíce se také sešla naše Školská rada, která potvrdila – ústy zástupců našeho zřizovatele, že se letos skutečně dočkáme nové jídelny a pavilonu školní družiny. Ačkoli se to samozřejmě za léto stihnout nedá a čeká nás náročnější podzim, tak i za to jsme rádi a doufáme, že vše úspěšně zvládneme. Také nastalo období celkové přípravy na další školní rok. Mimo dalších posil pro náš pedagogický tým již máme zajištěné i dodávky vybavení pro nové třídy (a nejen pro ně, je toho potřeba zařídit opravdu hodně) a jsme velmi rádi, že letos zvládneme vše připravit s dostatečným předstihem.

Blíží se nám také zápis do 1. tříd, který letos poprvé proběhne opravdu plnohodnotně a chystáme i zábavnou stezku s úkoly pro naše budoucí prvňáčky!

Všichni ve škole také velmi ocenili, že již můžeme ve škole být bez respirátorů a fungovat tak nějak „normálně“, což je skvělé. Máme za sebou sice další velmi náročné období, před sebou vlastně také, ale co nás velmi těší je, že jsme vše zvládli, získali další zkušenosti a hlavně, že se nám podařilo pomoci dětem, které to opravdu potřebují.

Závěrem bych asi ještě chtěl dodat, že velký dík patří i všem rodičům a přátelům školy, kteří naše nové žáčky podpořili sbírkou, věcnými dary i finančními příspěvky. Je skvělé vědět, že táhneme za jeden provaz! Tak vzhůru do jara! :-)

pan ředitel

 

16.03.2022

Zápis do 1. tříd

Registrace k zápisu do 1. tříd probíhá elektronicky zde: https://zapisdozs-praha5.praha.eu/

02.03.2022

Den otevřených dveří

Vzhledem ke klidnější epidemiologické situaci bude moci proběhnout prezenční Den otevřených dveří - středa 16. března. V dopoledních hodinách (8:00 - 11:40) bude možnost volného průchodu budovou s nahlédnutím do tříd. Od 14:00 pak proběhne komentovaná prohlídka školy se zástupci vedení školy. 

10.02.2022

Leden...

Povídání o lednu...

 

První měsíc v roce utekl jako voda a vlastně i kousek toho druhého. Konečně nastala chvilka se na chvíli zastavit, trošku ohlédnout. Bohužel měl i leden v naší škole jedno zásadní téma, a to byl Covid. Postupně nám prošel většinou pedagogického sboru a velkou částí tříd, poprvé jsme museli vyhlásit mimořádné ředitelské volno, situace byla trošku zoufalá. Ale troufám si říct, že jsme to nakonec zvládli a celé období přečkali bez zásadnějších problémů. Samozřejmě náleží všem těm, kteří táhli tu „naši káru“ i v téhle době, veliký dík. V komunikaci s hygienou a vyplňováním nejrůznějších tabulek jsme strávili opravdu hodně hodin.

Mimoto všechno se ale podařilo zrealizovat zimní školu v přírodě pro 5 tříd první stupně v Janově. Vše dopadlo skvěle, počasí přálo a děti si to moc užily. Lyžařský výcvik pro sedmáky nám Covid nakonec bohužel znemožnil, což nás samozřejmě opravdu mrzelo, bohužel nešlo to jinak. Trošku ve stínu těchto událostí pak proběhlo předání školní knihovny, kterou od začátku provozoval Spolek rodičů, škole. V knihovně nyní máme novou paní knihovnici, Simonu Polákovou, značně jsme rozšířili provozní dobu, která je nově i v úterý a čtvrtek všechny přestávky od 9:40, včetně poledních. Podařilo se nám také značně doplnit knižní fond, pracujeme na digitalizaci a zprovoznění knihovního systému v rámci Bakalářů, kde si tak děti budou moci prohlédnout, jaké knihy v knihovně máme, zda je možné si je půjčit, případně si je rezervovat a spravovat své vlastní výpůjčky. Vše bude hotové v řádu několika málo týdnů. Velký zájem našich mladých čtenářů nás samozřejmě velmi těší!

V novém roce či na začátku února jsme také přivítali v našem týmu několik dalších posil! Nejprve paní učitelku Elišku Šachovou, učitelku výtvarné výchovy a pracovních činností, pak ve školní družině místo Jess, která nám odešla na mateřskou dovolenou, paní vychovatelku Alenu Novákovou. Rozrostl se nám i náš tým asistentů pedagoga, a to o paní Kláru Filipovou a paní Kateřinu Jandovou. A úplnou novinkou bude i působení speciální pedagožky, paní Kamily Malé. Všechny posily vítáme a těšíme se na, jistě výbornou, spolupráci!

Témata, která nám přináší toto období je samozřejmě příprava na zápis, příprava na letní rekonstrukce – zřizovatel nás, jako již tradičně, trošku napíná, ale doufáme, že vše dopadne dobře.

Ještě jedna věc stojí za zmínku. Podařilo se nám dotáhnout pořízení a předání daru Základní škole při nemocnici Motol, pořízeného z výnosu vánočního Jarmarku a navázali s touto velmi specifickou a potřebnou školou další spolupráci.

pan ředitel

 

23.01.2022

Zrušení lyžařského výcviku!

Vzhledem k počtu pozitivních testů na Covid-19/nemocí musíme bohužel zrušit zítřejší odjezd na lyžařský výcvik 7. třídy. Děti mají klasické vyučování ve škole. O dalších krocích budeme informovat.

ZŠ Pod Žvahovem

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před čtyřmi lety díky velkému zájmu občanů Hlubočep a silné participaci MČ Prahy 5 a ZŠ Kořenského. Devět tříd aktuálně navštěvuje přibližně 200 žáků, první stupeň je tak kompletní, otevřena je i 6. třída a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za 3 roky vyroste až do úplné devítiletky.