ZŠ Pod Žvahovem

Zvonění
1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

19.11.2021

Pěšky do NAŠÍ školy netradičně

Příští týden nás čeká nejen vyhlášení soutěže "Pěšky s pěšcem", ale také poslední akce "Pěšky do naší školy netradičně". Pojďme společně rozveselit ranní příchod do školy!

15.11.2021

Covid - karanténa, izolace

Milí rodiče, uvádíme zde shrnutí několika situací – možných scénářů, které se Vás mohou týkat.

1, Moje dítě má antigenní test C-19 pozitivní – absolvuje co nejdříve test PCR, výsledek PCR je:

a) pozitivní – zasílám certifikát o pozitivním PCR testu třídní paní učitelce/panu učiteli a dítě, pokud nebudou přetrvávat příznaky respiračního onemocnění, posílám za 14 dní po termínu pozitivního testu do školy

b) negativní – zasílám certifikát o negativním PCR testu třídní paní učitelce/panu učiteli a dítě posílám do školy.

Je třeba dodržet pořadí - nejprve pošlu certifikát, poté dítě. V opačném případě nemůžeme žáka do prezenční výuky zapojit.

2, Mám dětí víc, z nichž minimálně jedno je pozitivní – pokud jde o výsledek antigenního testu, jsou v karanténě mimo školu všichni sourozenci až do výsledků PCR testu. Pokud je výsledek PCR testu negativní, posílám certifikát paní učitelce/panu učiteli a posílám děti do školy, pokud je pozitivní, také posílám certifikát, navíc ale kromě zmíněné 14 denní izolace pro pozitivního je povinná sedmidenní karanténa pro sourozence. Ten musí dle informací od hygieny 5. – 7. den od data pozitivního testu sourozence (či jiného rodinného příslušníka) absolvovat PCR test, pokud je ten negativní, posílám certifikát třídní paní učitelce/panu učiteli, pokud pozitivní, certifikát také posílám, ale dítě zůstává 14 dní v izolaci.

 

V případě jakýchkoli nejistot ohledně těchto postupů kontaktujte zástupkyni ředitele: cachova@zspodzvahovem.cz.

Děkujeme za součinnost a přejeme pevné zdraví!

15.11.2021

Zkrácený provoz školní družiny 19. 11.

V pátek 19. 11. bude z provozních důvodů školní družina do 16.00 hod. Děkujeme za pochopení.

12.11.2021

Pěšky s pěšcem

Příští týden nás čekají cesty do školy ve znamení šachů! Na všech 3 možných cestách do školy (Michnovka, ul. Pod Žvahovem z Hlubočep a od křižovatky nad školou) budou na viditelných místech vyvěšeny šachové figurky se souřadnicemi, které si děti MUSÍ zapamatovat/někam poznamenat a po příchodu do třídy zapsat do tabulky. Na třídu, která nasbírá nejvíce pěšců, čeká lákavá odměna!

11.11.2021

Pravidla pro poskytování distanční výuky žákům v karanténě a C-19 pozitivním žákům

Milí rodiče, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků v karanténě a Covid pozitivních připomínáme pravidla pro organizaci distanční výuky.

Podle Směrnice Covid-19 MŠMT pro školní rok 2021/2022 "v případě, že se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančně vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími způsoby dle pedagogických pracovníků školy. Distanční způsob vzdělávání vždy respektuje aktuální zdravotní stav a individuální podmínky žáků."

Plné znění směrnice si můžete pročíst v sekci Dokumenty - Školní řády.

Interní vize naší školy je taková, že pokud třídního učitele kontaktují rodiče 4 a více žáků, kteří jsou v karanténě, příp. Covid pozitivní se zájmem o on-line výuku, učitel jim dle aktuálních možností vyjde vstříc a zajistí streamování hodin hlavních předmětů přes Teamsy. Zda on-line výuka v dané třídě aktuálně probíhá se tedy informujete u třídní paní učitelky/třídního pana učitele konkrétní třídy.

Děkujeme za spoulpráci a věříme, že společnými silami situaci zvládneme.

05.11.2021

Zrušení dne otevřených dveří

Vzhledem k epidemiologické situaci je úterní den otevřených dveří zrušen.

Zatím zůstává v platnosti další termín - 16. 3. 2022. 

Děkujeme za pochopení!

04.11.2021

Pondělní testování

V pondělí ráno bude v naší škole provedeno screeningové testování výskytu Covid-19. Testování se netýká dětí, které mají 14 dní po ukončeném očkování a dětí, které prodělaly Covid v posledních 180 dnech. Obojí je nutné písemně doložit nejpozději v pondělí ráno.

Toto testování bude provedeno pomocí antigenních testů, podle informace MŠMT půjde o testy SEJOY (viz instruktážní video dole), se kterými máme dobrou zkušenost již z jara, kdy to všechny děti zvládly. 

Děti přichází do školy v obvyklý čas s jedinou výjimkou, nesundávají si roušku. Hned po začátku vyučování budou děti ve třídě společně otestovány. Výsledky budou po několika minutách. Pokud bude výsledek negativní, děti sundají roušky a pokračují ve výuce. Pokud bude pozitivní, okamžitě voláme rodičům a dítě čeká na vyzvednutí v hovorně u vrátnice.  V takovém případě je nutné zajít na konfirmační RT-PCR test. Škola vydá rodičům potvrzení o pozitivním výsledku testu. O negativním výsledku testu škola potvrzení nevydává

Naše škola, v souladu s manuálem MŠMT, nebude akceptovat jiné testy, pouze potvrzení o negativním výsledku testování z oficiálního odběrového místa, výsledek nesmí být starší, než 24 hodin (v případě antigenního testu) a 72 hodiny v případě PCR testu. Toto potvrzení odevzdáte v pondělí před začátkem výuky hospodářce školy. 

Děti, které se odmítnou testovat jsou ve škole v režimu stálého nošení roušky, bez TV, zpěvu, atd., dle platného nařízení vlády.

U menších dětí je možná osobní asistence rodiče u provádění testů, ovšem po předchozí domluvě s třídním učitelem.

V případě pozdějšího příchodu do školy ten samý den či další den v týdnu bude toto testování provedeno neprodleně po příchodu ve stejném režimu jako v pondělní ráno.

Zároveň upozorňujeme rodiče, i vzhledem k probíhajícím tripartitám, že pobyt ve škole je možný pouze s důkladně nasazeným respirátorem a to po celou dobu jeho pobytu v prostoru školy. 

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že to vše úspěšně zvládneme.

 

Instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

04.11.2021

Pěšky do NAŠÍ školy s doprovodem starších spolužáků

Akce "Pěšky do naší školy" vesele pokračuje! Celý příští týden budou naši šesťáci a sedmáci pomáhat mladším spolužákům.

31.10.2021

Říjen...

Druhý měsíc školního roku je za námi. Opět se toho událo velmi mnoho, tak si to pojďme trošku zrekapitulovat. Začal bych asi tím, že jsme tento měsíc, vlastně až do posledního týdne, zvládli bez karantén. 4 třídy úspěšně absolvovaly školy v přírodě, rozjeli jsme preventivní programy v 5. a 7. třídě, ve spolupráci s organizací Jules and Jim. Zvládli jsme spoustu akcí venku a také Barevný týden. S většinou rodičů jsme se potkali na třídních schůzkách.

Stále ještě pokračovaly dokončovací práce rekonstrukce prostor školy. Podařilo se zprovoznit školní rozhlas a zvonění již ve všech třídách. Ve škole již také funguje většina hodin na chodbách. Od minulého týdne již také máme základní vybavení naší provizorní školní dílny, která se postupně ještě trošku rozšíří a dovybaví. Je to samozřejmě pouze provizorní řešení, protože mimo jiné rekonstrukce by v příštím létě mělo proběhnout i vybudování nové polytechnické učebny v areálu školy. Snad se vše stihne.

Velké věci se odehrály také v podzemním bunkru školy, který jsme nejprve pracně uklidili a následně byl ve 2 místech rozkopán kvůli havárii kanalizace. Trubky z padesátých let se postupem času uvnitř loupaly a ucpávaly tak dlouho, až došlo k jejich, téměř úplnému, zneprůchodnění. Oprava si vyžádala poměrně rozsáhlé výkopy, čištění vysokotlakým proudem vody a náhradu části vedení. Ale náš dlouhodobý problém je vyřešen.

Podařilo se nám také sehnat odpolední vrátnou. Jmenuje se Simona Poláková a ve vrátnici je každé odpoledne až do 18:30, proto je vždy možné se do školy dostat – zazvonit na vrátnici. Se vstupy také souvisí jedna další změna. Z bezpečnostních důvodů jsme také začali pracovat na zásadní změně. Čipy pro vstup do budovy nebudou fungovat v době mimo provoz školy. Konečně se nám také podařilo, společně s dodavatelskou firmou, vyřešit problémy se vstupním systémem a zvonky by již spolehlivě měly fungovat pro všechny příslušné místnosti.

Na konci října jsme si, po velmi náročném startu, trošku odpočali a připravili velké plány na listopad, který bude ve znamení akce Pěšky do naší školy! Snad nám epidemiologická situace umožní vše zvládnout.

pan ředitel :-) 

 

26.10.2021

Pěšky do NAŠÍ školy

Odtajnění listopadového překvapení je tu!

I když se dopravní situace v okolí školy mírně zlepšuje, rádi bychom ještě více podpořili chodce, koloběžkáře a cyklisty. Vytvořme jim tak bezpečnou a příjemnou cestu do školy a zamezme ranním dopravním kolapsům před školou. Podle loňského průzkumu, se děti bojí do školy chodit pěšky právě kvůli ranní husté dopravě. Nahlédněte na měsíční program akce a podpořte své děti v pěší chůzi.

"Jít pěšky do školy neznamená jít celou dobu pěšky". Vysaďte své dítě na bezpečném místě pod školou/nad školou, dál už to jistě a rádo zvládne samo, nebo se svými spolužáky.

ZŠ Pod Žvahovem

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před čtyřmi lety díky velkému zájmu občanů Hlubočep a silné participaci MČ Prahy 5 a ZŠ Kořenského. Devět tříd aktuálně navštěvuje přibližně 200 žáků, první stupeň je tak kompletní, otevřena je i 6. třída a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za 3 roky vyroste až do úplné devítiletky.