ZŠ Pod Žvahovem

Zvonění
1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

22.08.2023

Organizační zabezpečení školního roku 2023/2024

Ve složce Dokumenty naleznete harmonogram a organizační zabezpečení následujícího školního roku (2023/24), doporučujeme prostudovat a zanést důležitá data do diářů a rodinných kalendářů. :)

21.08.2023

Organizace prvních školních dní

V pondělí 11. 9. 2023 se všichni žáci sejdou v 8.00 před školou, kde proběhne společné slavnostní zahájení nového školního roku. Poté půjdou postupně se svými třídními vyučujícími do kmenových tříd, dopolední program skončí v 9.15.

Rodiče prvňáčků mají od 9.30 třídní schůzky v kmenových třídách dětí (přízemí).

Upozorňujeme, že již od pondělí 11. září bude ulice Pod Žvahovem v režimu školní ulice, tj. v době od 7:30 do 8:00 nebude umožněn vjezd vozidel do této ulice. Pro nováčky doporučujeme dítě vysadit u zastávky autobusu nad školou, případně na parkovišti u křizovatky Hlubočepská / Malá Michnovka, odkud se dá pohodlně dojít do školy. Parkování v ulici Pod Žvahovem samozřejmě také nebude možné a žádáme rodiče, aby na této důležité akci se školou spolupracovali.

úterý 12. 9. 2023 začíná výuka v 8 hodin v kmenových učebnách a končí pro prvňáky po druhé vyučovací hodině (tj. 9.40), pro ostatní žáky po 4. vyučovací hodině (11.40). Žáci jsou se svými třídními učiteli, bez odpoledního vyučování. 

Družina funguje v pondělí od 9 do 15 hodin, úterý od 7 do 7.40 a od 11.40 do 17 hodin.

Obědy se vydávají 11. 9. od 11.30 do vydání, od 12. 9. dle rozpisu.

pondělí 11. 9. 2023

  • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou
  • 9.15 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou/panem učitelem
  • 9.30 schůzka rodičů prvňáčků ve třídě

úterý 12. 9. 2023

  • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40) 
  • 2. – 9. třída má 4 vyučovací hodiny se svou třídní učitelkou/třídním učitelem

Od středy 13. 9. 2023 probíhá výuka dle platného rozvrhu.

Těšíme se na Vás!

21.06.2023

Organizace posledních školních dní

Krásné odpoledne, protože se školní rok 2022/23 ubírá do finále, připomínáme organizaci posledních školních dní.
V úterý 27. 6. se děti naposledy klasicky učí.
Středa 28. 6. a čtvrtek 29. 6. jsou ideální dny pro odevzdání učebnic a klíčků od skříněk - přesný rozpis týkající se Vašeho dítěte Vám pošlou konkrétní třídní vyučující. Odpolední výuka v tyto dny již neprobíhá.
V pátek 30. 6. proběhne od 8.00 do cca 9 hodin slavnostní předání vysvědčení, obědy se budou vydávat od 11 hodin a družina tento den funguje do 15 hodin.
Poté následují dva měsíce prověřování dovedností osvojených si ve škole v praxi. :)

08.06.2023

Přihlášky do školní družiny

Připomínáme, že zítra je poslední termín pro odevzdání přihlášek do školní družiny na šk. rok 2023/2024. Budoucím prvňáčkům přijdou informace i s potřebnými dokumenty do emailu.

https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/63/prihlaska-sk.-rok-2023-2024.pdf

Setkání u lípy

07.06.2023

Setkání u lípy

Zveme Vás na Setkání u lípy, které proběhne již příští čtvrtek! Chybět nebudou tradiční dětská hudební i jiná představení, bude prostor i pro neformální rozhovory a sdílení. Těšíme se na Vás pod pódiem! 

 

31.05.2023

Nepřítomnost paní hospodářky

Vzhledem k tomu, že tento týden není v práci paní hospodářka, tak všechny pohyby na obědovém účtu budou do objednávkového systému převáděny až příští týden. Ale děti oběd po zbytek týdne určitě dostanou! Děkujeme za pochopení!

22.05.2023

Třídní schůzky v úterý!

Připomínáme, že v úterý se uskuteční třídní schůzky, časový harmonogram je následující - 16:00 schůzka zástupců tříd s vedením školy (v učebně HV). 17:00 - třídní schůzky 1. - 4. tříd, 18:00 - třídní schůzky 5. - 7. tříd. Těšíme se na Vás!

12.05.2023

Výsledky zápisu do 1. třídy.

05.05.2023

Setkání rodičů se zástupci radnice a stavby nad rekonstrukcí ŠJ

Vážení rodiče,

31. května od 17 hodin proběhne setkání se zástupci radnice a zhotovitele stavby nad rekonstrukcí naší školní jídelny. Budete na něm seznámeni s postupem a harmonogramem dalších prací, stejně jako s řešením náhradního stravování Vašich dětí během doby, kdy ŠJ ještě nebude v provozu. Setkání proběhne v jídelně, v případě velkého zájmu a vhodného počasí na dvoře školy.

pan ředitel

19.04.2023

Zápis

Zítra od 14 do 18 hodin proběhne na naší škole zápis dětí do budoucích 1. tříd. Těšíme se na všechny prvňáčky a připomínáme, že všichni musí být registrováni přes centrální webové rozhraní našeho zřizovatele - https://zapisdozs-praha5.praha.eu/

ZŠ Pod Žvahovem

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před čtyřmi lety. Třináct aktuálně navštěvuje přibližně 330 žáků, první stupeň je tak kompletní, druhý stupeň tento školní rok až do 8. třídy a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za rok vyroste až do úplné devítiletky.