ZŠ Pod Žvahovem

Zvonění
1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

25.11.2022

Otevřený dopis žáků ZŠ Pod Žvahovem rodičům

 

V Praze, dne 16.11.2022ZŠ Pod Žvahovem

 

Otevřený dopis žáků ZŠ Pod Žvahovem rodičům

 

Vážení rodiče,

dnes jsme měli ve škole projektový den na téma bezpečí v okolí školy. Společně jsme mluvili o tom, co pro nás bezpečí znamená. Shodli jsme se na tom, že největší nebezpečí v okolí školy jsou někteří z Vás, kteří jezdí auty. 

Máme na Vás malou prosbu:

 • Jezděte pomalu (maximální povolená rychlost v ulici je 30 km/h)

 • U přechodů buďte obzvlášť opatrní

 • Využívejte jiné možnosti dopravy (MHD, koloběžky, pěšky, …), pokud je to možné

 • Nezastavujte u vjezdu do budovy školy

 • Neparkujte vedle přechodů, nemůžeme se rozhlédnout

 • Dávejte si přednost, nekřičte na sebe

 • Zastavujte dále od školy, můžeme ke škole dojít pěšky a netvoří se kolona

 • Přikládáme mapku s vyznačenými možnostmi, kde zastavit


 

Děkujeme za spolupráci,

Vaše děti a škola Pod Žvahovem

24.11.2022

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče, 
níže naleznete výsledky voleb do školské rady naší školy. 

Výsledky voleb zástupců rodičů žáků školy:
Ing. Hana Dohnalová - 20 hlasů
Mgr. Jakub Veleba - 15 hlasů
Mgr. Martina Jakubíčková - 11 hlasů

Členy školské rady byli zvoleni Ing. H. Dohnalová a Mgr. J. Veleba.

Výsledky voleb z řad pedagogických zaměstnanců školy:
Karolina Hlaváčová, DiS - 16 hlasů
Mgr. Tomáš Holubec - 16 hlasů

Členy školské rady byli zvoleni K. Hlaváčová, DiS. a Mgr. T. Holubec

10.11.2022

Kandidáti pro volby do Školské rady

Vážení rodiče, v příštím týdnu proběhnou v naší škole volby do Školské rady z řad rodičů. Volby proběhnou prezenčně ve škole. Průběh bude následovný. Celý příští týden budou u paní hospodářky v kanceláři školy k dispozici volební lístky a urna. Všichni voliči (jeden zástupce za žáka školy), mohou tedy volit osobně, vždy v době od 7:45 do 14:00. Pro Školskou radu volíme 2 zástupce z řad rodičů. Na tato 2 místa kandidují 3 zájemci, zástupci rodičů, níže najdete jejich medailonky.

 

Ing. Hana Dohnalová (stávající členka Školské rady)

Jmenuji se Hana Dohnalová a škola na kopci se stala postupem času nedílnou součástí mého života. Nejdříve to bylo něco jako " pojďme ji zkusit opět otevřít pro naše děti" a to se pak změnilo v "naši školu" a každodenní cestu " myší dírou" pro mé děti. Mám kluka a holku, kteří každý den vyráží do školy na koloběžce nebo skatu. Znám tam hodně dětí z okolí, ale i učitelů. Několik let jsem ve škole vedla oddíl atletiky. A hlavně několik let byla škola mým " třetím dítětem", na které jsem hrdá, ale i "noční můrou" zároveň. Boj o "naši školu" se protáhl na 8 let, i když jsem si na začátku myslela, že to bude "jen" jeden e-mail a "jen" jedna schůzka na radnici. 

Chci, aby děti do školy chodily rády. Aby se zde setkávaly se svými kamarády.  A aby učitelé byly jejich průvodci ve vzdělání a inspirací současně.  Chci, aby naše škola vytvořila pro děti dobré podmínky, a aby pak díky nim ve svých životech se ctí obstály. 

Ing. Jakub Veleba (stávající člen Školské rady)

Jmenuji se Jakub Veleba. Na Žvahově bydlím 15 let. Základní škola Pod Žvahovem je mou srdeční záležitostí. Manželka ji jako dítě navštěvovala, její děda stavěl. Několik let jsme společně bojovali za její obnovení a posléze rozvoj. Ačkoliv mé dvě dcery školu již opustily, stále mám potřebu školu hájit a věnovat jí čas. Chci, aby nové generace žáků byly spojeny stejně jako mé dcery, které škola zdárně připravila na studium na gymnáziu.

 

Mgr. Martina Jakubíčková

Jmenuji se Martina Jakubíčková, ve škole mám nyní syna v první třídě, za dva roky by sem měla začít chodit také naše dcera. Přívětivá atmosféra a stále ještě téměř komunitní ráz považuji za velkou výhodu žvahovské základky, pro své děti bych ale chtěla také školu, která je bude schopná připravit na zvládání rychlého technologického vývoje a častých společenských změn, které nás všechny čekají. Přála bych si, aby naše škola "produkovala" podnikavé, kreativní, samostatné děti, které se ve světě neztratí. K tomu škola nutně potřebuje relevantní materiální vybavení, lidské kapacity a fungující vztahy tak, aby se zde děti i učitelé cítili dobře, a proto je komunikace mezi školou, rodiči a zřizovatelem zásadní.

 

07.11.2022

Pozvánka na den otevřených dveří!

Pozvánku najdete v příloze! 

28.10.2022

Výsledky voleb do žákovského parlamentu

Dobrý sváteční den,

28.říjen  je symbolickým termínem ke zveřejnění výsledků voleb do prvního žákovského parlamentu na naší škole :)

Žáci si jako své zástupce vybrali :

4.A  Olivera J, Jakuba Č.

4.B  Kláru N., Kryštofa Š.

5.A  Viktorii Ř., Robina H.

5.B  Laru L., Adélu D.

6.A  Karlu Z., Silvii H.

7.A  Miroslava N., Jakuba Š.

8.A  Honzu M., Františka Z.

Vedení školy zvolilo Viktorii K. ze 7.A

Všem parlamenťákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v jejich nové roli! Vy, kteří jste zvoleni nebyli, neklesejte na mysli, neznamená to, že s námi nemůžete spolupracovat. Právě naopak! Nápadů a hlavně pomoci při jejich realizaci není nikdy dost! :)

 

Koordinátoři ŽP  Mgr. Tomáš Holubec a Mgr. Petra Valoušková

06.10.2022

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

jelikož všem kandidátům z řad rodičů i zaměstnanců školy skončilo jejich funkční období ve Školské radě naší školy, vyhlašujeme volby nových zástupců z řad rodičů. Tyto volby proběhnou elektronicky v termínu 1. - 4. listopadu. Abychom mohli s předstihem seznámit rodiče s kandidáty, tak mimo stávající členy, kteří by rádi v práci pro Školskou radu pokračovali, žádáme všechny případné zájemce o práci v této radě, aby do pátku 14. října poslali tuto informaci, společně s krátkým medailonkem, který bude zveřejněn v souvislosti s volbami, řediteli školy e-mailem na reditel@zspodzvahovem.cz. 

Děkujeme a těšíme se na další práci Školské rady!

04.10.2022

Školní knihovna

Rádi bychom Vám po měsíci nového fungování představili letošní koncepci školní knihovny.

Provozní doba:

pondělí 9.40 - 13.30

úterý 9.40 - 14.00

pátek 9.40 - 14.00

Výpůjční doba knih je jeden kalendářní měsíc. V případě, že dítě bude na přečtení knihy potřebovat více času, je samozřejmě možné po předchozí individuální domluvě termín odevzdání prodloužit. 

Při zapůjčení dostane čtenář/ka lísteček s datem odevzdání, pro přehlednost jsou výpůjčky také evidovány v tabulce zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aw5cwDD8gxZTaQ_glOc-bVkvtnDst99-uiWBSK8vGpg/edit?usp=sharing 

Případné dotazy směřujte na naši paní knihovnici Simonu Polákovou - polakovas@zspodzvahovem.cz.

 

29.09.2022

Balíček okamžité podpory Pražanům

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o možnosti čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany, který umožňuje hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5.

Toto usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podpora je určena pro žadatele s trvalým pobytem v Praze.

Opatření spočívají v možnosti:

 • prominutí úplaty za stravné ve školní jídelně,
 • prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • čerpání prostředků z fondu solidarity.

Podpora je přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení,
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi,
 • přídavek na dítě,
 • dávky pěstounské péče,
 • čelí exekuci/insolvenci,
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:

 • pro podporu od 1. 11. 2022 - od 10. 10. 2022 do 15. 10. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.

Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.

Žádost je třeba doručit osobně do kanceláře školy v době od 7:30 do 14:30.

S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.

Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh, tzn., že má řádně uhrazenou úplatu za ŠD, zájmové vzdělávání a stravné do data podání žádosti.

Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do patnácti pracovních dnů.

Evidované žádosti škola sumarizuje a žádá o podporu do 20. 10. 2022.

Obě žádosti naleznete zde:

Ke stažení

06.09.2022

Platby za školní družinu

Připomínáme platby za školní družinu. Více informací zde https://www.zspodzvahovem.cz/druzina/skolne/

02.09.2022

Pozvánka na oslavu znovuotevření školy Restart 2022!

ZŠ Pod Žvahovem

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před čtyřmi lety. Třináct aktuálně navštěvuje přibližně 330 žáků, první stupeň je tak kompletní, druhý stupeň tento školní rok až do 8. třídy a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za rok vyroste až do úplné devítiletky.