ZŠ Pod Žvahovem

Zvonění
1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

21.10.2020

Příští školní rok

Vážení rodiče, zejména naši budoucí... V poslední době se množí dotazy na budoucnost naší školy, zejména týkající se počtu otevíraných tříd a další přítomnosti TCP v areálu školy. Jsme moc rádi, že na základě jednání Školské rady s naším zřizovatelem můžeme oznámit následující informace:

1/ pokud bude dostatek spádových dětí, tak od září 2021 budou na ZŠ Pod Žvahovem otevřeny 2 první třídy v jednom ročníku;

2/ v souladu s rozsudkem soudu budou učiněny všechny potřebné kroky k vystěhování TCP z budovy ZŠ Pod Žvahovem. Termín soudem byl stanoven na 15. 7. 2021;

3/ od září 2021 bude budova žvahovské školy využívána výhradně ZŠ Pod Žvahovem.

K bodu 1/ bychom rádi upozornili, že o spádovosti rozhoduje trvalé bydliště dítěte.

13.10.2020

Distanční výuka

Vážení rodiče,

od zítřka, 14. října do 23. října 2020 přechází celá naše škola do režimu distanční výuky. Pro tuto výuku budeme centrálně používat portál MS Teams, ke kterému mají všechny děti přiděleny účty (přihlašovací údaje vám sdělí třídní učitelka). V případě potřeby resetu hesla kontaktujte ředitele školy e-mailem. Žádáme vás o spolupráci při realizaci distanční výuky. Upozorňujeme, že tato výuka je již povinná, v případě absence žáka na on-line i off-line výuce je potřeba žáka omluvit.

Prosíme Vás o trpělivost, pochopení a vstřícnost, uděláme vše pro to, abychom toto nelehké období zvládli. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte své třídní paní učitelky, případně vedení školy.

Každý den bude ve škole přítomna služba, která s Vámi může vyřešit případné problémy (zapomenuté učebnice, potvrzení, atd... ).

Školní jídelna na ZŠ Chaplinově náměstí nevaří, proto ani naše jídelna nevydává a obědy jsou odhlášené.

Přejeme Vám pevné zdraví a snad se zase setkáme 2. listopadu...

Jan Horkel

12.10.2020

Pozastavení činnosti kroužků

Vzhledem k vládním nařízením je činnost všech kroužků na naší škole na 14 dní pozastavena.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

09.10.2020

Aktualizace opatření vzhledem ke Covid 19

Vzhledem k tomu, že naše škola má pouze 1 třídu 2. stupně, tak tato pokračuje v prezenčním vzdělávání beze změny (pouze trvá omezení, týkající se hodin TV a zpěvu). Nově na 26. a 27. října MŠMT vyhlásilo prázdniny, ty se tak prodlužují na celý týden. Termíny výletního i projektového dnu se proto o týden posouvají na 2. a 3. listopadu. Další informace obdržíte od svých třídních učitelek. Provoz sportovních kroužků byl na 2 týdny zakázán, pro informace o ostatních kroužcích, prosím, kontaktujte vedoucí těchto kroužků. Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

30.09.2020

Průchody školou

Vážení rodiče, znovu opakujeme, že při vyzvedávání dětí v odpolední družině venku není možné procházet školou, natož pak dokonce bez roušky. Děti by měly zvládnout šatnu samy! Děkujeme za pochopení a spolupráci!

25.09.2020

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče, zvonky jsou již funkční. Vzhledem k počasí a začínajícím kroužkům budeme už do 13.30 ve svých třídách. Připomínáme také časy pro vyzvedávání dětí po obědě. Prosíme o trpělivost. Jak je již psáno, děti, které mají 4 vyučovací hodiny (končí v 11.40) jsou po obědě ve 12.30. Ne dříve. Děti, které mají 5 vyučovacích hodin (končí ve 12.35) jsou po obědě nejdříve ve 13.20. V čase obědů v družinách nikdo není, tudíž se nedá dozvonit. Prosíme, respektujte tyto časy. Ve škole je nás nyní přes 200 a kapacita jídelny je omezená.

V čase 13.30-15.30 se děti nevyzvedávají-zvonky v tomto čase nebudou funkční.

Děkujeme za pochopení.

Pro vyzvednutí dětí zvoňte venku u hlavní brány dle čísel níže. 

ŠD 1 Kája 3#

ŠD 2 Lucka 4#

ŠD 3 Kačka K. 8#

ŠD 4 Jitka 9#

ŠD 5 Katka W. 14#

22.09.2020

Ředitelské volno v pátek 25. 9. NEBUDE!

Vážení rodiče,

nový ministr zdravotnictví doporučil školám vyhlášení ředitelského volna na tento pátek. My jsme však toho názoru, že chceme využít každého dne, kdy je naše škola relativně v klidu a v normálním provozu bez karantény. Jsem přesvědčen, že se většina dětí do školy těšila a těší a distanční výuka je komplikací pro všechny strany. Podle mého názoru tato nedokáže plnohodnotně nahradit klasickou výuku, zejména pak část její výchovnou. Zároveň respektujeme komplikace, které by rodiče měli s řešením nečekané situace, jelikož termíny ředitelského volna se zpravidla vyhlašují s předstihem, vyjma havárie, a proto jsem se rozhodl toto ředitelské volno nevyhlásit. Připomínám zítřejší třídní schůzky a to, že jejich prezenční forma vyžaduje přístup do školy v roušce a po desinfekci rukou. Děkujeme za pochopení a doufám, že sdílíte náš přístup k celé situaci.

Jan Horkel, ředitel

 

20.09.2020

Bezpečná cesta do školy

Pozor pozor! Již zítra začíná hlavní soutěž "Pěšky do školy"! Soutěž mezi školami a třídami o nejvíce pěších cest do školy – navíc první týden pokus o rekord v cestách na koloběžce (info na www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/)
1) 1 bod za každou cestu pěšky / na kole / na koloběžce / nebo MHD
2) ½ bodu za cestu autem, pokud dítě vystoupí alespoň cca 300 m od školy (u zastávek Nádraží Hlubočepy nebo Pod Žvahovem)
3) 0 bodů za cestu autem až ke škole

V úterý 22.9. se koná soutěž "Nejlépe vyzdobená helma na koloběžku"

1) přijeďte na své koloběžce s co nejlépe vyzdobenou helmou
2) každá ozdobená helma získává za průjezd kolem brány do školy za odměnu svačinku a pití

Pojďte do toho s námi, podpořte naší školu 

17.09.2020

Pozor! Od zítřka roušky povinné v 6. třídě i při výuce

Od pátku 18. září se bohužel vrací povinnost nosit roušky pro žáky 2. stupně i při vyučování. Jedinou výjimkou je tělesná výchova a v případě potřeby hudební výchova. Prosíme rodiče, aby děti byly vybaveny nejméně dvěma jednorázovými či textilními rouškami. Zároveň také připomínáme prosbu, aby rodiče do školy neposílali děti s příznaky respiračního onemocnění či teplotou. V případě jiného chronického onemocnění horních cest dýchacích budeme situaci řešit individuálně, ale vždy bude potřeba doložení tohoto onemocnění potvrzením praktického lékaře. Děkujeme za pochopení.

16.09.2020

Seminář pro rodiče o Hejného matematice již zítra v 18:00 na terase naší školy.

Zítra se na terase naší školy koná seminář o Hejného matematice pro všechny rodiče. 18:00 - 20:00 a vstup je zdarma! Přihlášky k účasti na v odkazu níže. Pro jistotu upozorňujeme, že průchod školou je možný pouze v roušce.

Přihlášky na: FB Spolek rodičů ZŠ Pod Źvahovem

ZŠ Pod Žvahovem

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před čtyřmi lety díky velkému zájmu občanů Hlubočep a silné participaci MČ Prahy 5 a ZŠ Kořenského. Devět tříd aktuálně navštěvuje přibližně 200 žáků, první stupeň je tak kompletní, otevřena je i 6. třída a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za 3 roky vyroste až do úplné devítiletky.