ZŠ Pod Žvahovem

Zvonění
1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

06.03.2021

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální pandemické situaci proběhne Den otevřených dveří on-line. V plánovaném termínu tj. 17. března ve 14:00 se Vám představí naše škola, její vize, fungování, prostory i někteří členové našeho týmu! 

Vše proběhne v prostředí MS-Teams. Těšíme se na viděnou a na slyšenou.

01.03.2021

Účast v projektu Múzy na dálku!

A je to tady! Spouštíme naši účast v projektu Múzy na dálku! Veškeré pokyny najdete zde ve videu a pak níže! :)

01.03.2021

Úprava času pro vyzvedávání věcí ve škole

Vážení rodiče, na základě žádosti jsme upravili hodiny, ve kterých je možné vyzvednout v tomto týdnu věci ve škole. Nový čas je 8:00 - 14:00 s tím, že v tomto čase bude vždy přítomen pedagogický pracovník, který pomůže vyřešit případný problém. Děti z 1. a 2. tříd budou mít vše připraveno k vyzvednutí od své paní učitelky.

26.02.2021

Přechod na distanční výuku

Vážení rodiče a naše milé děti,

pokud budou od pondělí 1. 3. opětovně uzavřeny školy pro všechny ročníky, tak budeme postupovat takto. Během pondělí dostanete od svých třídních učitelek veškeré info, týkající se rozvrhu a potřeb s tím, že si během tohoto dne (ideálně mezi 10. a 16. hodinou) budete moci vyzvednout případné sešity/pracovní sešity/učebnice, atd. ve škole. Z organizačních důvodů proto on-line výuka začne až od úterý. Každý pracovní den od 8:30 do 14:30 bude ve škole přítomna služba, se kterou bude možné vyřešit vyzvednutí čehokoli či případné jiné administrativní úkony.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

19.02.2021

Pozvánka na seminář Žvahovské akademie!

9. března proběhne další z řady zajímavých seminářů Žvahovské akademie, které organizuje náš Spolek rodičů! Jste srdečně zváni!

18.02.2021

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd letos proběhne v rámci pilotního projektu Prahy 5 za pomocí centrální aplikace, ve které si budete moci zvolit termín a přesný čas, současně v ní vyplníte většinu potřebných údajů. Zápis proběhne 15. a 16. dubna mezi 14. a 18. hodinou. Další informace, včetně přístupů do zápisové aplikace, budeme mít druhý týden v březnu, poté je zveřejníme. Těšíme se na všechny nové prvňáčky! 

28.01.2021

Konec 1. pololetí

První pololetí je za námi a je čas trošku bilancovat. Je nám jasné, že většina tohoto období byla nějakým způsobem zkomplikována epidemiologickými opatřeními a vyjma 1. a 2. tříd strávila většina našich žáčků velkou část roku na distančním studiu. Za celou naší školu bych rád řekl, že jsme se opravdu ze všech sil snažili, aby ta propast, která mezi námi a dětmi vznikla, byla co nejmenší, ale nemůžeme si nalhávat, že není, bohužel. Součástí naší pedagogické práce je samozřejmě i hodnocení. Snažili jsme se využívat všech možností, sledovat trendy, vzdělávat se, pracovat na sobě tak, abychom sami sebe i naši školu posunuli dál. Jistě máme ještě rezervy, jsme ještě mladí, ať už stářím naší školy či věkovým průměrem našeho pedagogického sboru, ale třeba i proto nám na tom opravdu záleží a tu energii do toho chceme dát.

Chtěl bych ještě zpětně poděkovat všem rodičům za vyplnění dotazníků zpětné vazby na distanční výuku, jsou pro nás velmi cenným zdrojem informací v tom, na čem dál pracovat, v čem se dále zlepšovat.

Po dlouhých úvahách jsme pro toto pololetí přistoupili ke kombinaci známek a slovního hodnocení, byť v "neoficiální" formě slovního komentáře. Tato hodnocení najdou děti na zadní straně výpisu z vysvědčení a děti 3. a vyšších ročníků je pak naleznou ve zprávě od své třídní paní učitelky. Známky pak naleznete v Bakalářích. Předání papírové formy výpisu pak u těchto ročníků proběhne bezprostředně po jejich návratu do školy. Kdy to bude bohužel nevíme a asi to neví momentálně nikdo. Můžeme jen slíbit, že se pokusíme ještě vydržet, neztratit motivaci a sílu a všem dětem vzkázat, že nám moc chybí a moc se na ně těšíme! A závěrem bych ještě rád poděkoval všem rodičům za spolupráci a trpělivost, bez nich by efektivita toho všeho byla poloviční.

Děkujeme!

Jan Horkel

27.01.2021

Nabídka kroužku programování v Minecraftu

Od příštího školního roku bude na naší škole probíhat kroužek Minecraftu, v nabídce budou 2 různé termíny pro různé věkové kategorie. Již nyní je ale možné přihlášení do on-line kroužku. Pro všechny zájemce přikládáme odkaz na přihlášení: https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf15

 

14.01.2021

Naše škola se stává školou fakultní!

Naše škola dnes obdržela úžasnou nabídku stát se fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tuto možnost samozřejmě přijímáme s obrovskou radostí, vděkem a pokorou. Je pro nás velkou ctí, že se budeme podílet na profesní přípravě našich budoucích kolegů a kolegyň, i že budeme moci využívat zázemí, zkušenosti a možnosti Pedagogické fakulty.

12.01.2021

Platby za ŠD + provoz o jarních prázdninách

Vážení rodiče, vzhledem k nejasné situaci dalšího vývoje a tomu, že děti, chodící do školní družiny, mají "předplaceno" za dobu, po kterou byla škola a ŠD uzavřena, prosíme, pozastavte další platby za školní družinu do doby, než k nim dostanete další informace a pokyny. Rádi bychom předešli komplikacím s vracením peněz. Také Vás chceme informovat o možnosti využití školní družiny (pro děti v ní zapsané) v době jarních prázdnin, které proběhnou od 22. do 26. února. V případě zájmu o její využití kontaktujte vedoucí ŠD Káju Hlaváčovou e-mailem na hlavacova@zspodzvahovem.cz. Děkujeme za spolupráci!

UPDATE: Přihlášky prosíme maximálně do 12. února

ZŠ Pod Žvahovem

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před čtyřmi lety díky velkému zájmu občanů Hlubočep a silné participaci MČ Prahy 5 a ZŠ Kořenského. Devět tříd aktuálně navštěvuje přibližně 200 žáků, první stupeň je tak kompletní, otevřena je i 6. třída a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za 3 roky vyroste až do úplné devítiletky.