Archiv aktualit - školní rok 2019/20

02.08.2019

Harmonogram školního roku 2019/2020 - prázdniny, svátky, ředitelská volna

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 8:00 a ukončen v úterý 30. června 2020.

Prázdniny

 • podzimní: úterý 29. a středa 30. října 2019 (se svátkem a ředitelskými volny vychází pro žáky týden volna)
 • vánoční: pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020 (nástup do školy pondělí 6. ledna 2020)
 • pololetní: pátek 31. ledna 2020
 • jarní: pondělí 17. února až pátek 21. února 2020 (nástup do školy pondělí 24. února)
 • velikonoční: čtvrtek 9. dubna 2020 (nástup do školy úterý 14. dubna 2020)
 • hlavní: středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020 (nástup do školy v úterý 1. září 2020)

Státní svátky

 • Den české státnosti: sobota 28. září
 • Den vzniku samostatného Československého státu: pondělí 28. října
 • Den boje za svobodu a demokracii: neděle 17. listopadu
 • Velký pátek: pátek 10. dubna
 • Velikonoční pondělí: pondělí 13. dubna
 • Svátek práce: pátek 1. května
 • Den vítězství: pátek 8. května

Ředitelské volno pro žáky ZŠ

 • čtvrtek 31. 10., pátek 1. 11. 2019
 • středa 6. 5., čtvrtek 7. 5. 2020

04.08.2019

Volby do Školské rady

V souladu s §167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volby dvou zástupců rodičů ve Školské radě. Jmenuji přípravný výbor ve složení: Helena Cuhrová, Tereza Cachová a Hana Dohnalová. Volby proběhnou 3. září v budově školy, o dalším postupu a formě budeme dále informovat. Kandidáty pro členství v Radě školy za rodiče jsou Hana Dohnalová a Jakub Veleba. Kontaktní osobou pro tyto volby je Tereza Cachová - cachova@zspodzvahovem.cz.

Mgr. Jan Horkel

16.08.2019

Kroužky pro příští školní rok

Informace o kroužcích pro příští školní rok budou zveřejněny během posledního srpnového týdne. Nově se můžete těšit například na kroužek Programování pro 3. - 5. třídu. 

21.08.2019

Informace o platbách za stravu

Vzhledem k tomu, že naše škola bude samostatnou ZŠ od 1. září, bude od tohoto data také aktivní nový účet, na který se budou obědy platit. Nové číslo účtu dostaneme přiděleno až v posledním srpnovém týdnu, proto žádáme o spolupráci - obědy bude možné zaplatit až 1. týden v září. Celý tento týden budeme samozřejmě tolerovat, když děti nebudou mít oběd ještě zaplacený, tudíž jim obědy budou přesto vydány. Děkujeme za pochopení!

28.08.2019

Organizace prvního školního týdne

Vyučování začíná celý týden v 8 hodin. Pondělí, úterý a středu jsou žáci se svými třídními učitelkami, čtvrtek a pátek se již vyučuje podle platných rozvrhů bez odpoledního vyučování.

Družina funguje v pondělí od 9 do 15 hodin, ostatní dny od 7 do 17 hodin.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

pondělí 2. 9.

 • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou
 • 9.30 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou
 • 10.00 schůzka rodičů prvňáčků

úterý 3. 9.

 • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40)
 • 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

středa 4. 9.

 • prvňáci mají 3 vyučovací hodiny (konec 10.45)
 • 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9.

 • výuka podle platných rozvrhů kromě odpoledního vyučování

Těšíme se na Vás! 

04.09.2019

Školská rada

3. září proběhly volby do Školské rady z řad rodičů a na základě jejich výsledků v nich zvítězili tito kandidáti: Ing. Hana Dohnalová (24 hlasů) a Ing. Jakub Veleba (22 hlasů). Vzhledem k tomu, že známe všechny členy Školské rady, svolávám tímto její ustavující schůzi na 18. září v 15:00 v budově školy. Členy školské rady z řad  pedagogických pracovníků školy byly zvoleny: Ing. Helena Cuhrová a Mgr. Tereza Cachová. Z řad zřizovatele pak Bc. Martin Damašek, M.A. a Ing. Štěpán Rattay.

12.09.2019

Oslava 5. výročí znovuotevření žvahovské školy

Pozor pozor! Zítra v 16:00 to vypukne! Na školním dvorku proběhne akce Žvahov restart! Oslava 5. výročí znovuotevření žvahovské školy. Čekají Vás tvořivé a sportovní aktivity, pro děti i dospělé. Přijďte podpořit svou školu! Upozorňujeme, že družina bude otevřena pouze do 16:00!

16.09.2019

Třídní schůzky

V úterý 17. 9. od 17:00 proběhnou třídní schůzky 1. - 4. tříd. Páté třídy pak budou mít třídní schůzky ve středu 18. 9. od 17:00.

23.09.2019

Ustavující zasedání Školské rady

Dne 19. září se na svém prvním - ustanovujícím zasedání sešla Školská rada ZŠ Pod Žvahovem. Sešla se v komplením složení. Jejími členy jsou: Bc. Martin Damašek, MA., Ing. Štěpán Rattay, Ing. Hana Dohnalová, Ing. Jakub Veleba, Mgr. Tereza Cachová a Ing. Helena Cuhrová. Setkání proběhlo v kreativní a přátelské atmosféře. Věříme, že setkávání Školské rady je pro naši školu velkým přínosem. Školská rada se bude 3x ročně a zápis z prvního jednání naleznete v sekci Dokumenty / Školská rada. 

08.10.2019

Vyšlo první číslo letošního Žvahováčka!

A je to tady! První vydání nového Žvahováčka je na světě! Toto pilotní číslo, kde si i korektury žáci dělali sami (jistě Vám poděkují za zpětnou vazbu), je začátkem našeho páťáckého celoročního projektu. Zasloužený výtěžek z časopisu děti využijí na škole v přírodě - lanovka na Lomnický štít čeká. :-)
K dostání u paní hospodářky!

02.11.2019

Zapojení naší školy do chystané stávky

O případném zapojení naší školy do stávky vyhlášené školskými odbory na 6. 11. 2019  budeme jednat na poradě  v pondělí 4. 11. 2019. O domluveném postupu a rozsahu případného zapojení pedagogů naší školy do stávky, včetně nastavení režimu provozu školy ve středu 6. 11., Vás budeme informovat neprodleně po této poradě na webu i FB školy. 

Děkujeme za pochopení!

04.11.2019

Naše škola se nezapojí do středeční stávky zaměstnanců školství!

Naše škola se středeční stávky zaměstnanců ve školství účastnit nebude, nicméně i tak považujeme za důležité vyjádřit znepokojení a rozčarování nad neplněním proklamovaných volebních slibů. I když se prostředky investované v ČR do školství pravidelně zvyšují, stále zdaleka nedosahujeme průměrů států OECD. Díky ne úplně šťastně načasované reformě financování regionálního školství, která velkou část těchto potřebných peněz rozpustí v uměle i skutečně navyšovaném počtu zaměstnanců škol, což společně s nešťastně realizovanou inkluzí vede k tomu, že tyto prostředky nebudou sloužit k navýšení velmi podhodnocených platů pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, ale pouze ve zvýšení jejich počtu, což samozřejmě vede hlavně k tomu, že již nyní se na trhu práce kvalitních pedagogů nedostává (odhadovaný počet chybějících kvalifikovaných učitelů se blíží 10 000) a tyto stavy jsou doplňovány pedagogy nekvalikovanými, což rozhodně kvalitě českého školství nepřidá. Je to začarovaný kruh a mrzí nás, že není v možnostech škol přilákat do svých řad i tu část kvalitních, schopných a vzdělaných mladých učitelů, kteří dají, vzhledem k platovým podmínkám, administrativní zátěži i rozporuplné společenské prestiži práce ve školství, přednost práci v soukromém sektoru. Doufáme, že se ministru Plagovi i všem jeho následovníkům podaří, kromě zásadního navýšení rozpočtu kapitoly školství, nastavit i takové systémové změny, aby i ČR mohla být na své školství pyšná.

06.11.2019

Co nás čeká v listopadu?

Druhý listopadový týden nám končí 1. čtvrtletí. Děti dostanou do svých žákovských knížek a notýsků čtvrtletní hodnocení. Dále během celého měsíce probíhají ve všech třídách třídní schůzky formou tripartit. Na tyto schůzky se rodiče a děti přihlašují pomocí sdílených google dokumentů. 18. listopadu nás pak čeká Den otevřených dveří. Jako již tradičně bude 1. - 4. vyučovací hodinu (8:00-11:40) otevřená výuka ve všech našich třídách, které můžete navštívit. Také Vám bude k dispozici vedení školy pro případné dotazy. Ve 14:00 pak proběhne komentovaná prohlídka naší školy.

11.11.2019

Přijmeme asistentku pedagoga od 1. 1. 2020

Hledáme do našeho týmu novou asistentku pedagoga s nástupem od 1. 1. 2019. Pracovní doba 7:40-13:00. Další informace na reditel@zspodzvahovem.cz

11.11.2019

Pěšky do škol?

Na třídních schůzkách proběhla anketa s názvem "Pěšky do školy?", týkající se způsobu dopravy dětí do školy, včetně zdůvodnění. Zde nabízíme vyhodnocení této ankety, za které moc děkujeme panu Dontovi. Ke stažení níže.

Ke stažení

Pozvánka na Vánoční jarmark

18.11.2019

Pozvánka na Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 12. prosince od 16:00 se na školním dvoře koná Vánoční jarmark. A na co se můžete těšit se dozvíte v našem plakátku.

 

21.11.2019

Dopravní opatření v ulici Pod Žvahovem!

POZOR! Vzhledem ke komplikované dopravní situaci v ulici Pod Žvahovem z důvodu probíhající uzavírky v ulici K Barrandovu bude od příštího týdne do doby skončení této uzavírky změněn režim provozu v ulici Pod Žvahovem na jednosměrný - směrem od zastávky Pod Žvahovem až k mostku u pneuservisu. Opatření bude spuštěno příští týden. Upozorňujeme proto, že ke škole bude možné přijet pouze z opačného směru!

08.01.2020

Hledáme posily pro příští školní rok!

Hledáme posily pro příští školní rok - více na přiloženém obrázku!

10.01.2020

Epidemie - upozornění pro rodiče

Vzhledem k epidemii gastroenterologických virů v naší škole v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí žádáme všechny rodiče o spolupráci - všechny informace budeme dnes rozesílat emailem. Každopádně děti, které prošly touto infekcí by podle informací hygieny měly zůstat doma týden po odeznění příznaků! Děkujeme za spolupráci.

26.02.2020

Anketa k bezpečnosti na Praze 5

Jménem paní starostky Mgr. Renáty Zajíčkové Vás žádáme o vyplnění ankety o bezpečnosti na Praze 5 a přikládáme průvodní dopis.

Odkaz na anketu: Anketa o bezpečnosti na Praze 5

Ke stažení

07.03.2020

Opatření k onemocnění COVID-19

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Žádáme proto rodiče dětí, které se v posledních dnech vrátili z Itálie, aby ponechali své dítě doma a to i pokud návrat proběhl v posledním týdnu (od 1. března). Děkujeme.

10.03.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY!

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

Z tohoto důvodu bude od zítra do odvolání uzavřena naše škola (včetně všech kroužků). Učitelé budou informovat žáky (rodiče) o náhradní práci elektronicky.

Podle instrukce zřizovatele se děti ze zimní ŠVP vrátí v původně plánovaném termínu, tj. v pátek v 11:30.

Sledujte, prosím, náš profil či web pro další informace.

Jan Horkel
ředitel školy

11.03.2020

Potvrzení o ošetřovném dítěte do 10 let

Potvrzení o ošetřování dítěte do 10 let si můžete stáhnout níže. Ve škole Vám ho potvrdíme buď v pátek mezi 9:00 a 13:00, pondělí 8:00-14:00 a úterý 8:00-13:00.

Ke stažení

13.03.2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Pro příští školní rok budeme otevírat 2 první třídy s celkovou kapacitou 40 žáků. Obě třídy budou v programu rozšířené výuky angličtiny a zapojí se do všech školních projektů.

Zápis do 1. tříd proběhne 16. dubna v době od 14 do 18 hodin formou krátkého pohovoru učitele s dítětem za přítomnosti rodiče. Na tento zápis je možné si předem rezervovat čas pomocí odkazu na on-line tabulku (níže). Tento čas je ale nutné potvrdit e-mailem na adresu info@zspodzvahovem.cz. V předmětu zprávy musí být napsáno slovo „zápis“ a v těle stačí napsat jméno a příjmení dítěte a jméno a příjmení zákonného zástupce. Poté bude tento čas vyblokován. Systém sleduje časovou souslednost – pořadí zápisů. Na zápis lze přijít i bez této rezervace, ovšem nemůžeme zaručit krátkou čekací dobu.

Zápisní formulář je možné stáhnout na webu školy, ale bude také možné jej vyplnit až na místě. Zde se také bude vyplňovat i zápisní lístek do školní družiny.

K zápisu nezapomeňte přinést rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP.

V případě žádosti o odklad školní docházky je potřeba doložit vyjádření:

 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odkaz na registrační tabulku: Tabulka pro registraci k zápisu

13.03.2020

Návod na postup při řešení karantény a ošetřovného

Všechny potřebné informace naleznete na webu Prahy 5.

https://www.praha5.cz/karantena-a-osetrovne-informace-cssz-pro-rodice-a-skolska-zarizeni/

13.03.2020

Konkurzní řízení škol na Praze 5

Podle rozhodnutí Rady MČ Prahy 5 zveřejňujeme informace k chystaným konkurzům na ředitele škol Prahy 5.

13.03.2020

Organizace výuky v následujících dnech

Milí rodiče našich žáků, rádi bychom Vás informovali, že v těchto dnech prověřujeme nejoptimálnější varianty on-line výukových možností, abychom Vám v pondělí představili naši ucelenou koncepci podoby výuky pro následující období. Paní třídní učitelky Vás v pondělí budou kontaktovat.

16.03.2020

Provoz školy a samostudium

Vážení rodiče, během dneška dostanou Vaše děti pozvánku do portálu Fred společnosti Fraus, přes který bude probíhat e-learning. Děkujeme Vám za spolupráci, pokusíme se celou výuku koncipovat tak, aby Vás příliš nezatížila a zároveň splnila svůj účel. Zároveň Vás chceme informovat, že každý pracovní den je možné přijít do školy vyzvednout učebnice/pracovní sešity či nechat potvrdit potvrzení o ošetřovném a to vždy v časech od 9:00 do 11:30. Služba ve škole bude na telefonech 797 972 703 nebo 797 972 705.

17.03.2020

Den otevřených dveří ZŠ Pod Žvahovem

Den otevřených dveří se z důvodu karantény RUŠÍ. Nahradní termín zveřejníme hned, jak to bude možné. Doufáme, že to bude možné ještě před zápisem. Děkujeme za pochopení.

19.03.2020

Samostudium

Vážení rodiče a milé děti. Procházíme si nelehkým obdobím. Jsme v situaci, ve které naše malá republika ještě ni kdy nebyla a která vyžaduje trošku více energie, tolerance, zodpovědnosti a také trpělivosti. Ale hlavně je to příležitost, jak se mnohé naučit. Jelikož i pro nás je tato situace úplně nová, tak i my se učíme a hledáme ty nejlepší cesty, jak vyučování ve škole nahradit samostudiem doma. Po celý první týden optimalizujeme, hledáme cesty. Co od Vás ale potřebujeme? Spolupráci a zodpovědnost. Jelikož škola bude zřejmě zavřená minimálně měsíc, tak nebude možné vše dohnat až karanténa skončí a spousta věcí může dětem utéct. Prosíme spolupracujte s Vaší paní učitelkou na vzdělávání Vašich dětí. Ptejte se, komunikujte, podávejte zpětnou vazbu, hledejte tu nejlepší cestu spolu s námi. Na internetu je také k dispozici spousta dalších vzdělávacích možností, ať už UčíTelka na ČT, nebo množství dalších běžně dostupných on-line zdrojů. Společně to zvládneme a mnohé se naučíme! A nezapomeňte, i my jsme stále k dispozici Vám pomoci!

Ke stažení

19.03.2020

Nabídka školní psycholožky!

Naše školní psycholožka Martina Nikolla nabízí všem dětem a rodičům vzdálenou podporu, konzultace a asistenci. Kontaktujte ji na e-mailové adrese nikolla@zspodzvahovem.cz kdykoli. Konzultační hodiny pak nabízí v časech 15:00 - 17:00, v naléhavých případech nabízí i možnost využití telefonu či skypu. V přílohách najdete i několik podpůrných materiálů a odkazů na důležité materiály, týkající se aktuálních problémů.

24.03.2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. tříd proběhne na naší škole v souladu s opatřením MŠMT. Bude to tedy elektronickou cestou.

Jak postupovat?

Termín pro přijetí přihlášky je 14. – 17. dubna. V těchto dnech budeme přijímat vyplněné žádosti o přijetí. Tyto najdete ke stažení v příloze. Forma doručení může být následující:

 1. Osobně každý tento den od 9 do 14 hodin.
 2. Datovou schránkou (naskenovanou přihlášku + další dokumenty)
 3. E-mailem s elektronickým podpisem (naskenovanou přihlášku + další dokumenty)
 4. Poštou

Spolu s přihláškou požadujeme i kopii rodného listu, která je součástí přihlášky.

Kritéria přijímání do 1. ročníku naleznete v příloze níže.

V případě žádosti o odklad budeme postupovat podle instrukcí MŠMT:

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Žádosti o odklad je tedy možné vyřídit i v delší době, než obvyklých 30 dnech.

Pro odklad je potřeba vyplnit Žádost o odklad (níže ke stažení) a přiložit:

 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

V případě žádosti o předčasný vstup do 1. třídy:

Postupujte stejně jako v případě žádosti o odklad s tím, že žádost naleznete v příloze pod aktualitou.

Spolu s přihláškou požadujeme i:

 • Kopii rodného listu
 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Doporučení odborného lékaře

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem na info@zspodzvahovem.cz

22.04.2020

Projektová videa

Během velikonočních svátků se nám podařilo z videí, zaslaných našimi dětmi v rámci projektového dne poskládat jedno krásné vzpomínkové video.

A naši dospěláci jim zanedlouho poté odpověděli :-)

 

22.04.2020

Výsledky zápisu

V týdnu od 27. dubna do 30. dubna budeme telefonicky kontaktovat všechny rodiče zapsaných dětí s informacemi o dalším postupu. Definitivní přehled výsledků zápisů pak zveřejníme v prvním květnovém týdnu. 

01.05.2020

Informace k výsledkům zápisu

Vzhledem k převisu zájemců o přijetí do 1. třídy proběhne 11. května losování přihlášek nespádových dětí za účasti zástupců školské rady i zřizovatele. 12. května pak proběhne zveřejnění definitivních výsledků zápisu. Děkujeme za trpělivost a pochopení. 

04.05.2020

Nástup dětí do školy

Dotazníky

MŠMT uvolnilo pokyny k návratu dětí 1. stupně do škol. Abychom mohli detailně připravit plán na fungování v závěru školního roku, tak potřebujeme od rodičů informaci o plánované přítomnosti / nepřítomnosti dětí ve škole. Na děti se určitě moc těšíme, ale abychom vše stihli, tak potřebujeme do konce tohoto týdne vyplnit závazný dotazník, který dostanete dnes e-mailem od své třídní paní učitelky. Děkujeme za spolupráci!

Jak bude vypadat výuka od 25. května?

Děti se budou učit v dopoledních blocích od 8:00 do 11:40 v neměnné skupině. Škola bude otevřena od 7:40 s tím, že nebude ranní družina. Přesnou organizaci příchodu do školy zveřejníme po získání informací o finálním počtu dětí/skupin. Po dopoledním bloku půjdou děti na oběd, přednostně ty, které nepůjdou do odpolední skupiny (družiny), poté ostatní skupiny. Odpolední program bude probíhat v učebnách či ve venkovních prostorech v předem vymezených místech i časech. Odpolední skupiny budou v provozu nejdéle do 16:00. Děti ve všech prostorách školy, vyjma učebny a jídelny v době obědvání, musí nosit roušky. Ve škole také budou připraveny desinfekční prostředky, dětem volně k dispozici. Všechny další technické informace můžete nalézt na webu MŠMT. Naše škola obecně preferuje návrat dětí do školy. V případě nutnosti pokračování domácí výuky bude tato pokračovat dle možností vyučujícího, z časových důvodů je jasné, že tyto možnosti budou omezené. Výuka ve škole bude, mimo výuky TV, v rámci možností, co nejvíce podobná výuce klasické. Děkujeme za pochopení a vstřícnost, uděláme maximum pro to, aby se návrat dětí do školy podařil bez jakýchkoli komplikací.

EDIT: Úhrada za školní družinu se od dubna do června neplatí. Dětem ze 4. tříd bude již zaplacená částka vrácena. Dětem z mladších ročníků bude o tuto částku ponížena platba v příštím školním roce. Pokud by dítě v příštím roce školní družinu již nenavštěvovalo, bude toto vrácení vyřešeno individuálně u paní hospodářky.

12.05.2020

Výsledky zápisu do 1. tříd

Na základě kritérií pro přijetí dětí do 1. třídy přijímáme pro příští školní rok děti s následujícími čísly. Mezi nespádovými dětmi bylo provedeno losování za účasti zástupce MČ Prahy 5, rodičů a Školské rady.

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62.

Rozhodnutí o přijetí i o odkladu je možné vyzvednout od zítřka, 13. 5., osobně ve škole v době od 9:00 do 11:30. V době otevření plného provozu školy pak od 8:00 do 13:30 u hospodářky školy.  

14.05.2020

Návrat do školy + šatní skříňky

Milé děti a vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o tom, že i přes velký zájem o návrat do školy 25. května tuto situaci zvládneme a díky malému procentu dětí, které zůstanou doma, můžeme organizovat výuku, která svým obsahem bude podobná výuce klasické, za což jsme velmi rádi. Všechny detailní informace se dozvíte v úterý 19. května, vzhledem k tomu, že ještě díky dynamickému vývoji doporučení pro režimy škol může dojít k drobným změnám. Jelikož je ale již teď jasné, že děti po návratu nebudou moci využívat šatny, tak Vás žádáme, abyste si v příštím týdnu - každý den mezi 9. a 14. hodinou přišli vyklidit své šatní skříňky.

Děkujeme a těšíme se na vás!

19.05.2020

Manuál k návratu do školy

Milí rodiče,
dnes Vám do Vaší e-mailové schránky přijde návod k nástupu do školy příští pondělí 25. května. Snažili jsme se vytvořit co nejpřívětivější a nejjednodušší systém, který bude respektovat pokyny vlády. Doufáme, že vše proběhne bez větších problémů a že si děti zbytek školního roku ve škole užijí. Formulář čestného prohlášení bude, v případě nouze, tento týden dostupný i ve škole. V pondělí je již potřeba přijít s tímto vyplněným formulářem. Děkujeme za pochopení a za spolupráci! A jedna velmi důležitá věc na závěr. Jsme si moc dobře vědomi toho, jak náročným obdobím jste, spolu se svými dětmi, prošli a chtěli bychom Vám za Vaše pedagogické úsilí a spolupráci moc poděkovat!

Tento manuál naleznete i na webu v sekci dokumenty.

23.05.2020

Harmonogram režimu školní jídelny

Vzhledem k potřebě zachování dopoledních skupin, nelze děti míchat tak, jak je to při normálním provozu běžné. Přednost mají žáci, kterým není poskytnuta odpolední skupina.

Děkujeme za pochopení.

 • 5. A 11.45-12.05 (učitel, který má ve třídě poslední hodinu)
 • 4/5. A 11.55-12.15 (učitel, který má ve třídě poslední hodinu)
 • 1. B 12.05-12.25 Kačka K.
 • 1. A 12.15-12.35 Kája
 • 2. A 12.25-12.45 Lucka 
 • 2. B 12.35-12.55 Jitka 
 • 3. A 12.45-13.05 Katka W. 

12.06.2020

Přestupy do vyšších ročníků

Pro příští školní rok 2020/2021 můžeme pro přestup přijmout několik žáků do budoucích 2., 3., 5. a 6. ročníků. V případě zájmu kontaktujte ředitele školy e-mailem na reditel@zspodzvahovem.cz.

27.07.2020

Nový web

Od 1. srpna bude v plném provozu náš nový webový profil. Informace na něm budou postupně doplňovány a aktualizovány. Pokud objevíte něco zásadního, co Vám na něm schází, určitě nás neváhejte kontaktovat.