Archiv aktualit - školní rok 2021/22

06.08.2021

Zkrácení příštího školního roku

Z důvodu realizace rekonstrukce školní jídelny během letních prázdnin 2022 bude školní rok 2021/2022 zkrácen o poslední týden a vysvědčení bude předáno již 24. června. Děkujeme za pochopení! 

11.08.2021

Organizační zabezpečení školního roku 2021/2022

V sekci Dokumenty najdete Organizační zabezpečení školního roku 2021/22. Přejeme hezké počtení! :)

18.08.2021

Organizace prvního školního týdne!

Vyučování začíná celý týden v 8 hodin. Źáci jsou se svými třídními učiteli, bez odpoledního vyučování. Upozorňujeme, že děti mohou vstoupit do školy pouze s rouškou a tu odloží až ve třídě (a to pouze ti, kteří projdou testováním, doloží 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19 či doloží potvrzení o proděleném testu z oficiálního odběrového místa.

Družina funguje ve středu od 9 do 15 hodinostatní dny od 7 do 17 hodin.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

středa 1. 9.

  • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou
  • 9.15 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou
  • Na konci společného programu proběhne screeningové testování formou RT-PCR pro 2. a vyšší ročníky (stejně jako v červnu - testování pomocí vatového tamponu z úst). Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • 10.00 schůzka rodičů prvňáčků ve třídě, vstup je umožněn pouze s rouškou

čtvrtek 2. 9.

  • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40) a na konci 1. hodiny proběhne jejich screeningové testování formou RT-PCR
  • 2. – 7. třída má 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

pátek 3. 9.

  • prvňáci mají 3 vyučovací hodiny (konec 10.45)
  • 2. – 7. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

 

Těšíme se na Vás! 

10.09.2021

Karanténa a on-line výuka

Vzledem k tomu, že dvě naše třídy musely od středy 8. září nastoupit do karantény, tak připravujeme synchronní on-line výuku, která začne v pondělí 13. září. Rozvrhy on-line výuky dostanou dnes rodiče e-mailem. Využijeme opět platformy MS Teams. Karanténa dětem skončí 20. září a 21. září se mohou vrátit do školy.

30.09.2021

Třídní schůzky!

V příštím týdnu, úterý 5. 10. od 18:00 proběhnou třídní schůzky 1. - 4. tříd a 7. třídy. Od 17 hodin schůzkám bude předcházet schůzka zástupců rodičů jednotlivých tříd s vedením školy. Třídní schůzky 5. a 6. tříd jsou z důvodu škol v přírodě přesunuté na úterý 19. 10. v 18:00. Těšíme se na vás!

30.09.2021

Září...

Září...

První měsíc nového školního roku je za námi a nastal čas na malou rekapitulaci toho, co je za námi. Do nového školního roku jsme vstupovali s lehkou nervozitou a vlastně tak trochu „provizorně“. Asi by se slušelo vysvětlit, vlastně proč tomu tak bylo.

Jak už je to u nás skoro tradicí, tak firmy, které přes léto měly za úkol rekonstruovat v podstatě třetinu školy se sice velmi snažily, a nakonec odvedly velmi dobrou práci, ale s termíny byl trochu problém. A nejen u rekonstrukcí, nějak se nedařilo téměř žádnému dodavateli, třeba dodání nábytku pro mnoho nových prostor byl skoro námětem na román. Také učebnice a pracovní sešity nedorazily všechny, tiskárny nestíhají a v jednom případě jsme dokonce dostali učebnice pro jiný ročník, stane se. Ani tolik potřebný odchod TCP se neobešel bez několika nečekaných problémů, pro zajímavost, zřejmě omylem odnesli switch kamerového systému, který byl instalován v prostorech, které měli v pronájmu. Což by nebyl takový problém, kdyby u toho někdo neustříhal všechny datové kabely přímo u zdi, takže bylo nutné sekat do zdí. Aby toho nebylo málo, tak dělníci stavby v rámci redukce počtu zbytečných kabelů v prostorech po TCP odstřihli kabely zvonění a napájení velkých hodin ve škole. Třešničkou na dortu pak byla situace, kdy přepravní společnost zapomněla dovézt křídla k novým interaktivním tabulím do našich prvních tříd, a tak se nám instalace z konce srpna protáhla do půlky září. Tak to by byl souhrn někdy téměř neuvěřitelných situací, které nám zkomplikovaly začátek školního roku, letos jsme měli opravdu smůlu. A abych nezapomněl, září nám samozřejmě zkomplikovala také karanténa dvou tříd. Co je ale podstatné, zvládli jsme to! Je to za námi! Kamery jsou opravené, ve škole nám již zvoní (a dokonce si můžeme vybrat melodie!) a všechen nábytek i tabule jsou tam, kde mají být.

Už zbývá jen několik drobností a myslím, že tak v půlce října bude vše hotovo. Máme 4 krásné nové učebny – dvě učebny pro 1. třídu, jednu školní družinu a nově také učebnu hudební výchovy, kterou postupně vybavíme tak, aby tento, někdy trošku podceňovaný, předmět měl v naší škole skvělé podmínky. V příštím týdnu také otevřeme nový prostor pro školní knihovnu! Ta se už nebude přetlačovat o čas se sborovnou, ale bude mít zbrusu novou místnost vedle šaten a jsem přesvědčen, že se bude dětem líbit! A když jsem u těch šaten, provedli jsme provizorní rekonstrukci 3 původních šaten v druhé části budovy a naše nejstarší třídy již mají své skříňky tam. Zapracovali jsme také na vstupních systémech, čipové vstupy s videotelefony jsou nově u vstupu do zahrady a také v prostoru šaten, takže prostor, kde se vzdělávají děti, je bezpečně oddělen a nedostane se tam ten, kdo nemá. U vstupních dveří jsme také zřídili vrátnici a od října bude vrátná služba v provozu ráno i celé odpoledne, takže usnadní i odpolední provoz, návštěvy i vyzvedávání dětí. A ještě jeden nový „projekt“ jde do finále. Jelikož plánovaná polytechnická učebna, která vznikne na školním dvoře, bude hotová nejdříve za rok, tak pro tento školní rok budeme využívat místnost, sousedící s šatnami, jako provizorní dílnu. Ve spolupráci se Spolkem rodičů ji vybavujeme vším potřebným a brzy ji také uvedeme do provozu. Jsem také moc rád, že Spolek rodičů souhlasil a zorganizoval sbírku na pomoc potřebným dětem s úhradou škol v přírodě. Do této chvíle se vybralo téměř 30 tisíc, a to je naprosto skvělé a nečekané. Jsem přesvědčen se nám podaří pomoci všem, kteří to potřebují.

Během září se také podařilo zrealizovat 4 školy v přírodě a další 2 se zrealizují hned na začátku října. Naši "běžci" také velmi dobře reprezentovali školu na závodech v přespolním běhu škol Prahy 5.

A teď to podstatné, škola se nám opět velmi rozrostla, jak o děti, tak o dospělé. Už nás je ve škole více, než 40! Stále jsme ještě ve fázi ladění, poznávání, hledání a optimalizování, ale myslím, že se máme na co těšit! Začátky jsou vždy těžké a my jsme si těch komplikací letos užili plnými doušky, ale zvládneme to, jsme na dobré cestě!
A hlavně, ve škole máme zase spoustu nových usměvavých prvňáčků a nejen kvůli nim, ale i kvůli našim starším dětem jsme v té naší žvahovské škole moc rádi!

pan ředitel :-) 

22.10.2021

Příští týden

Vzhledem k tomu, že naše škola plánuje využít ředitelská volna ke zkrácení školního roku z důvodu rekonstrukce školní jídelny na konci června, tak příští týden bude normálně v provozu. 

26.10.2021

Pěšky do NAŠÍ školy

Odtajnění listopadového překvapení je tu!

I když se dopravní situace v okolí školy mírně zlepšuje, rádi bychom ještě více podpořili chodce, koloběžkáře a cyklisty. Vytvořme jim tak bezpečnou a příjemnou cestu do školy a zamezme ranním dopravním kolapsům před školou. Podle loňského průzkumu, se děti bojí do školy chodit pěšky právě kvůli ranní husté dopravě. Nahlédněte na měsíční program akce a podpořte své děti v pěší chůzi.

"Jít pěšky do školy neznamená jít celou dobu pěšky". Vysaďte své dítě na bezpečném místě pod školou/nad školou, dál už to jistě a rádo zvládne samo, nebo se svými spolužáky.

31.10.2021

Říjen...

Druhý měsíc školního roku je za námi. Opět se toho událo velmi mnoho, tak si to pojďme trošku zrekapitulovat. Začal bych asi tím, že jsme tento měsíc, vlastně až do posledního týdne, zvládli bez karantén. 4 třídy úspěšně absolvovaly školy v přírodě, rozjeli jsme preventivní programy v 5. a 7. třídě, ve spolupráci s organizací Jules and Jim. Zvládli jsme spoustu akcí venku a také Barevný týden. S většinou rodičů jsme se potkali na třídních schůzkách.

Stále ještě pokračovaly dokončovací práce rekonstrukce prostor školy. Podařilo se zprovoznit školní rozhlas a zvonění již ve všech třídách. Ve škole již také funguje většina hodin na chodbách. Od minulého týdne již také máme základní vybavení naší provizorní školní dílny, která se postupně ještě trošku rozšíří a dovybaví. Je to samozřejmě pouze provizorní řešení, protože mimo jiné rekonstrukce by v příštím létě mělo proběhnout i vybudování nové polytechnické učebny v areálu školy. Snad se vše stihne.

Velké věci se odehrály také v podzemním bunkru školy, který jsme nejprve pracně uklidili a následně byl ve 2 místech rozkopán kvůli havárii kanalizace. Trubky z padesátých let se postupem času uvnitř loupaly a ucpávaly tak dlouho, až došlo k jejich, téměř úplnému, zneprůchodnění. Oprava si vyžádala poměrně rozsáhlé výkopy, čištění vysokotlakým proudem vody a náhradu části vedení. Ale náš dlouhodobý problém je vyřešen.

Podařilo se nám také sehnat odpolední vrátnou. Jmenuje se Simona Poláková a ve vrátnici je každé odpoledne až do 18:30, proto je vždy možné se do školy dostat – zazvonit na vrátnici. Se vstupy také souvisí jedna další změna. Z bezpečnostních důvodů jsme také začali pracovat na zásadní změně. Čipy pro vstup do budovy nebudou fungovat v době mimo provoz školy. Konečně se nám také podařilo, společně s dodavatelskou firmou, vyřešit problémy se vstupním systémem a zvonky by již spolehlivě měly fungovat pro všechny příslušné místnosti.

Na konci října jsme si, po velmi náročném startu, trošku odpočali a připravili velké plány na listopad, který bude ve znamení akce Pěšky do naší školy! Snad nám epidemiologická situace umožní vše zvládnout.

pan ředitel :-) 

 

04.11.2021

Pondělní testování

V pondělí ráno bude v naší škole provedeno screeningové testování výskytu Covid-19. Testování se netýká dětí, které mají 14 dní po ukončeném očkování a dětí, které prodělaly Covid v posledních 180 dnech. Obojí je nutné písemně doložit nejpozději v pondělí ráno.

Toto testování bude provedeno pomocí antigenních testů, podle informace MŠMT půjde o testy SEJOY (viz instruktážní video dole), se kterými máme dobrou zkušenost již z jara, kdy to všechny děti zvládly. 

Děti přichází do školy v obvyklý čas s jedinou výjimkou, nesundávají si roušku. Hned po začátku vyučování budou děti ve třídě společně otestovány. Výsledky budou po několika minutách. Pokud bude výsledek negativní, děti sundají roušky a pokračují ve výuce. Pokud bude pozitivní, okamžitě voláme rodičům a dítě čeká na vyzvednutí v hovorně u vrátnice.  V takovém případě je nutné zajít na konfirmační RT-PCR test. Škola vydá rodičům potvrzení o pozitivním výsledku testu. O negativním výsledku testu škola potvrzení nevydává

Naše škola, v souladu s manuálem MŠMT, nebude akceptovat jiné testy, pouze potvrzení o negativním výsledku testování z oficiálního odběrového místa, výsledek nesmí být starší, než 24 hodin (v případě antigenního testu) a 72 hodiny v případě PCR testu. Toto potvrzení odevzdáte v pondělí před začátkem výuky hospodářce školy. 

Děti, které se odmítnou testovat jsou ve škole v režimu stálého nošení roušky, bez TV, zpěvu, atd., dle platného nařízení vlády.

U menších dětí je možná osobní asistence rodiče u provádění testů, ovšem po předchozí domluvě s třídním učitelem.

V případě pozdějšího příchodu do školy ten samý den či další den v týdnu bude toto testování provedeno neprodleně po příchodu ve stejném režimu jako v pondělní ráno.

Zároveň upozorňujeme rodiče, i vzhledem k probíhajícím tripartitám, že pobyt ve škole je možný pouze s důkladně nasazeným respirátorem a to po celou dobu jeho pobytu v prostoru školy. 

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že to vše úspěšně zvládneme.

 

Instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

04.11.2021

Pěšky do NAŠÍ školy s doprovodem starších spolužáků

Akce "Pěšky do naší školy" vesele pokračuje! Celý příští týden budou naši šesťáci a sedmáci pomáhat mladším spolužákům.

05.11.2021

Zrušení dne otevřených dveří

Vzhledem k epidemiologické situaci je úterní den otevřených dveří zrušen.

Zatím zůstává v platnosti další termín - 16. 3. 2022. 

Děkujeme za pochopení!

11.11.2021

Pravidla pro poskytování distanční výuky žákům v karanténě a C-19 pozitivním žákům

Milí rodiče, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků v karanténě a Covid pozitivních připomínáme pravidla pro organizaci distanční výuky.

Podle Směrnice Covid-19 MŠMT pro školní rok 2021/2022 "v případě, že se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančně vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími způsoby dle pedagogických pracovníků školy. Distanční způsob vzdělávání vždy respektuje aktuální zdravotní stav a individuální podmínky žáků."

Plné znění směrnice si můžete pročíst v sekci Dokumenty - Školní řády.

Interní vize naší školy je taková, že pokud třídního učitele kontaktují rodiče 4 a více žáků, kteří jsou v karanténě, příp. Covid pozitivní se zájmem o on-line výuku, učitel jim dle aktuálních možností vyjde vstříc a zajistí streamování hodin hlavních předmětů přes Teamsy. Zda on-line výuka v dané třídě aktuálně probíhá se tedy informujete u třídní paní učitelky/třídního pana učitele konkrétní třídy.

Děkujeme za spoulpráci a věříme, že společnými silami situaci zvládneme.

12.11.2021

Pěšky s pěšcem

Příští týden nás čekají cesty do školy ve znamení šachů! Na všech 3 možných cestách do školy (Michnovka, ul. Pod Žvahovem z Hlubočep a od křižovatky nad školou) budou na viditelných místech vyvěšeny šachové figurky se souřadnicemi, které si děti MUSÍ zapamatovat/někam poznamenat a po příchodu do třídy zapsat do tabulky. Na třídu, která nasbírá nejvíce pěšců, čeká lákavá odměna!

15.11.2021

Zkrácený provoz školní družiny 19. 11.

V pátek 19. 11. bude z provozních důvodů školní družina do 16.00 hod. Děkujeme za pochopení.

15.11.2021

Covid - karanténa, izolace

Milí rodiče, uvádíme zde shrnutí několika situací – možných scénářů, které se Vás mohou týkat.

1, Moje dítě má antigenní test C-19 pozitivní – absolvuje co nejdříve test PCR, výsledek PCR je:

a) pozitivní – zasílám certifikát o pozitivním PCR testu třídní paní učitelce/panu učiteli a dítě, pokud nebudou přetrvávat příznaky respiračního onemocnění, posílám za 14 dní po termínu pozitivního testu do školy

b) negativní – zasílám certifikát o negativním PCR testu třídní paní učitelce/panu učiteli a dítě posílám do školy.

Je třeba dodržet pořadí - nejprve pošlu certifikát, poté dítě. V opačném případě nemůžeme žáka do prezenční výuky zapojit.

2, Mám dětí víc, z nichž minimálně jedno je pozitivní – pokud jde o výsledek antigenního testu, jsou v karanténě mimo školu všichni sourozenci až do výsledků PCR testu. Pokud je výsledek PCR testu negativní, posílám certifikát paní učitelce/panu učiteli a posílám děti do školy, pokud je pozitivní, také posílám certifikát, navíc ale kromě zmíněné 14 denní izolace pro pozitivního je povinná sedmidenní karanténa pro sourozence. Ten musí dle informací od hygieny 5. – 7. den od data pozitivního testu sourozence (či jiného rodinného příslušníka) absolvovat PCR test, pokud je ten negativní, posílám certifikát třídní paní učitelce/panu učiteli, pokud pozitivní, certifikát také posílám, ale dítě zůstává 14 dní v izolaci.

 

V případě jakýchkoli nejistot ohledně těchto postupů kontaktujte zástupkyni ředitele: cachova@zspodzvahovem.cz.

Děkujeme za součinnost a přejeme pevné zdraví!

19.11.2021

Pěšky do NAŠÍ školy netradičně

Příští týden nás čeká nejen vyhlášení soutěže "Pěšky s pěšcem", ale také poslední akce "Pěšky do naší školy netradičně". Pojďme společně rozveselit ranní příchod do školy!

Den pro naši třídu

29.11.2021

Den pro naši třídu

Tuto středu (1. 12. 2021) se uskuteční projektový den, během něhož se budeme v našich třídách věnovat tomu, co která nejvíce potřebuje. Někteří žáci tak věnují čas intenzivní práci na části celoročních projektů, jiní se budou věnovat vánočnímu tvoření a přípravám, další zažijí teambuildingové hry, někdo bude péci cukroví... :)

Třída 3. B věnuje tuto středu čas běžným aktivitám a "svůj den" prožijí se svojí třídní paní učitelkou a asistentkou v náhradním termínu.

01.12.2021

Listopad v naší škole

Další měsíc je za námi a bohužel, hlavním tématem tohoto měsíce byl Covid a všechny možné jeho komplikace. Asi bych měl už na začátku zmínit to, že celá tato situace je pro školu velmi náročná, ale i tak se chceme pokusit fungovat vstřícně a v rámci možností „normálně“, ale je jasné, že celé období vyžaduje velkou dávku improvizace, tolerance, nasazení a také spolupráce.

již jsme si asi i nějak zvykli na pravidelná testování, která naštěstí probíhají celkem bezproblémově. Co nás ale velmi mrzí je častá pozitivita, zejména pak ta falešná, u antigenních testů. Zatím se nám vyhýbá uzavření školy a vyřazování celých tříd na distanční výuku, a i z tohoto důvodu nebudeme přecházet na PCR testy. Chtěl bych ale nabídnout jedno, možné méně komfortní, ale i tak zřejmě lepší řešení. U dětí, u kterých dochází opakovaně k falešné pozitivitě asi skutečně bude lepší, pokud si o víkendu zajdou na PCR test na oficiální odběrové místo a do školy přijdou s potvrzením. Zamezí se tak nutným odchodům v pondělí. Platnost takového testu je 72 hodin. U antigenních testů samozřejmě hrozí falešná pozitivita i u jiných použitých testů, než jsou ty, které dostává škola, navíc jejich platnost je pouze 24 hodin. 

Chtěl bych také poděkovat v první řadě třídním učitelům a asistentům, jichž se tato problematika dotýká samozřejmě také administrativně a věřte, že to je velmi časově náročné, bohužel. Hned v druhé řadě pak samozřejmě všem rodičům, kteří chápou naší situaci, vědí, že situace je pro školu velmi náročná, netěší nás, ale musíme jí zvládnout. Nechci se pouštět do debat o tom, zda je testování nutné, zda je nutné dodržovat opatření a podobně. Škole tato debata ani nepřísluší. Ve škole platí jasná pravidla, která budeme dodržovat a velmi děkujeme všem, kteří nás chápou a tato pravidla respektují.

Máme ale i veselejší témata! Celý měsíc jsme věnovali našemu projektu Pěšky do naší školy a myslím, že se celá akce velmi povedla, zažili jsme spoustu hezký chvil, legrace i ponaučení. Doufám, že si vítězná třída naší soutěže – 4. A velmi užije i svou výhru!

Listopad byl také měsícem tripartit na 1. stupni. I přes složitou situaci se nám, myslím, podařilo vše zvládnout a proběhla spousta příjemných setkání na půdě školy.

Jelikož tím, co dělá školu školou jsou lidé v ní, tak pro školu důležitým momentem byla změna na postu učitelky matematiky a přírodopisu. Paní učitelka Sedláčková se ukázala být opravdovou posilou a jsme moc rádi za to, jak skvěle se nové role ujala! A když jsme u těch lidí ve škole, tak stojí za to zmínit, že se přeci jen podařilo uskutečnit společný víkend většiny našich zaměstnanců, který si velmi užili, a ještě více stmelil náš moc fajn tým!

No a v samém závěru měsíce si naši starší kluci užili také florbalový turnaj škol Prahy 5, sice ho nevyhráli, ale to nevadí, užili si to a příště to zase bude o něco lepší!

Tak vzhůru do Adventu!

pan ředitel 

 

Jarmark

07.12.2021

Jarmark

Milí žáci, rodiče, přátelé, zveme Vás na letošní již tradiční Jarmark, který proběhne tak trochu netradičně.

Ve čtvrtek (16. 12.) a pátek (17. 12.) budete mít možnost přispět na výtvarné potřeby pro žáky ZŠ a MŠ při FN Motol a zároveň si odnést vánoční výrobky našich žáků. Vše se odehraje v těchto dnech mezi 13. a 16. hodinou u vchodu do budovy naší školy.

Ve čtvrtek 16. 12. Vám také nabízíme od 16 hodin možnost sledování kulturního programu, o který se postarají žáci a učitelé naší školy, konkrétně uslyšíte školní pěvecký sbor, vystoupení 1. B a školní kapelu. Odkaz na stream naleznete v den konání akce zde a na fcbku školy.

Krásný adventní čas!

Ke stažení

16.12.2021

Stream koncertu školního sboru

Odkaz na přenos koncertu našeho školního sboru a školní kapely v rámci Vánočního jarmarku najdete na našem facebookovém profilu - www.facebook.com/zspodzvahovem

19.12.2021

Vánoční odpoledne ve školních družinách

V úterý 21. 12. se ve všech odděleních ŠD koná vánoční odpoledne plné koled, perníčků, pohádek a her. Předpokládaný konec v 15.00.

01.01.2022

Změna v testování ATG Covid-19

Od ledna dochází ke změnám v systému testování na Covid-19. Více informací v letáku MŠMT zde v příloze.

 

Ke stažení

01.01.2022

Ohlédnutí za prosincem, a tak trochu za celým rokem 2021

Poslední, sváteční, měsíc je za námi a skončil s ním i rok 2021. Prosinec byl, ostatně jako každý rok, rychlý a intenzivní. Nesl se v duchu příprav na Vánoce, atmosféry adventu. Ve škole se atmosféra Vánoc vždy rozšíří velmi rychle, děti jsou, mimo jejich liturgického významu, hlavními nositeli jejich významu a smyslu a ve škole je v prosinci vždy trošku slavnostnější nálada. Hned na začátku měsíce náš školní pěvecký sbor Žvahováček (tehdy ještě bez svého nového jména) absolvoval svoje první vystoupení na Uhelném trhu. Celá první polovina měsíce byla také ve znamení příprav na plánovaný Vánoční jarmark. Děti vyráběly, těšily se, tvořily. Nakonec jsme, vzhledem k epidemiologické situaci, museli celou akci zásadně omezit, ale i tak nás její výsledek – výtěžek, ohlasy i atmosféra, velmi příjemně překvapily a hned na začátku ledna proběhne předání materiálů, zakoupených z jeho výtěžku, škole při FN Motol. Po Jarmarku proběhlo další vystoupení školního sboru a také nebojácné vystoupení školní kapely. A v posledním týdnu jsme si pak užili spoustu vánočních besídek a vzhledem k tomu, že byla dokončena rekonstrukce a oprava systému centrálního zvonění, tak si děti užily i koled a rolniček místo klasického zvonění. Velkou radost nám také dělal fakt, že s postupem měsíce stále ubývalo pozitivně testovaných dětí a byli bychom moc rádi, kdyby se tento trend udržel i do dalšího roku. Mimo to dále pokračujeme ve zvelebování a vybavování naší krásné školy, aktuálně jsme mohli například doplnit chybějící vybavení pro výuku výchov a IT, ve vzduchu už visí plánovaná rekonstrukce školní jídelny, velmi netrpělivě čekáme na potvrzení od našeho zřizovatele, že akce v létě skutečně proběhne. Na šibeniční termíny jsme za ty roky již zvyklí, ale určitě by bylo fajn si trošku toho pravidelného letního stresu s termíny rekonstrukcí ušetřit.

Konec roku nám bohužel opět zkomplikovala havárie odpadního potrubí, další větve, takže se i přes vánoční prázdniny ve škole intenzivně pracovalo na tom, aby v lednu bylo vše v pořádku a funkční. Také proběhly menší úpravy vstupního systému, vedoucí ke zvýšení úrovně zabezpečení objektu. Dokončili jsme vybavení provizorní školní dílny. Před školou jste si mohli všimnout nových venkovních nástěnek, přičemž bych chtěl poděkovat panu Cuhrovi za pomoc s jejich nesnadnou instalací. Závěr roku pak již patřil odpočinku po složitém roce. Pro zaměstnance naší školy to byl velmi náročný, zejména učitelé si opravdu užili své a rád bych jim i touto cestou za jejich práci a nasazení poděkoval. V uplynulém roce se odehrálo několik zásadních událostí, ať to byly rozsáhlé rekonstrukce, tak tolik potřebný odchod TCP, který nakonec proběhl v relativním klidu, za což jsme zpětně velmi rádi. V areálu školy již nesídlí ani rámařství Dantik a celý areál je tedy připraven na další rekonstrukce tak, aby za pár let celý plnohodnotně sloužil naší škole. Na jedné frontě je tedy již klid, ale rozhodně je mnoho výzev před námi. V září přijdou další noví prvňáci, rozvíjíme druhý stupeň, netrpělivě vyhlížíme rekonstrukci školní jídelny a pavilonu družin tak, aby i školní družina měla k dispozici prostory pro svou důstojnou činnost. Není asi tajemstvím, že škola bude potřebovat další rekonstrukce – například půdní vestavbu nutnou k tomu, aby se do ní plánovaných 18 tříd vůbec vešlo, o dalších velkých investicích v areálu školy nemluvě. Budeme si společně moc přát, aby zřizovatel byl naší škole dál nakloněn a všechny tyto investice bylo možné realizovat.

Tak vzhůru do dalšího roku a děkujeme všem za přízeň, podporu, někdy i trpělivost a toleranci. Pořád jsme mladá škola, která roste, hledá cesty, občas někde škobrtne, ale to asi k mládí patří, stejně jako radost a pozitivní energie.

Hezký nový rok 2022!

pan ředitel

04.01.2022

Hledáme vychovatelku do školní družiny

Přijmeme vychovatelku školní družiny, nástup možný ihned, úvazek 0,9. Více informací na reditel@zspodzvahovem.cz, případně hlavacova@zspodzvahovem.cz

09.01.2022

Zkrácení provozu ŠD!

Z důvodu nemoci/karantén bude od úterý 11. 1. do odvolání provoz ŠD ukončen už v 16:00.

Děkujeme za pochopení!

12.01.2022

Možnost finančního příspěvku na uhrazení školy v přírodě od Spolku rodičů

Milí rodiče, na našem webu, v dokumentech, naleznete Žádost o poskytnutí příspěvku na uhrazení školy v přírodě ze speciálního konta Spolku rodičů. Pokud by finanční možnosti rodiny měly zabránit účasti Vašeho dítěte na škole v přírodě či lyžařském výcviku, prosím, vyplňte tento dotazník a po dítěti či osobně jej doručte do ředitelny. Společně se pokusíme pomoci. Samozřejmě není v možnostech tohoto konta uhradit celou školu v přírodě, ale určitě v oprávněných případech můžeme rádi pomoci. Celá tato akce bude samozřejmě zcela důvěrná. Velmi stojíme o to, aby všechny děti měly tuto možnost. Z hlediska priorit Spolku rodičů samozřejmě stojí nejvýše lyžařský výcvik pro 7. třídu, který by, podle zákona, měl být povinný.

16.01.2022

Aktuální covidová situace

POZOR! Během víkendu jsme dostali více informací o pozitivních zaměstnancích i žácích 5. - 7. třídy. Budeme dělat, co bude v našich silách, nicméně situace je velmi složitá, většina žáků zřejmě dostane zprávu od hygieny :-(

Zítra se, zatím, nic nemění, mimo to, že tyto třídy budou muset být ve škole celý den ve zvláštním režimu. Další postup už závisí na instrukcích KHS. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

17.01.2022

ředitelské volno ve středu 19. ledna

Vzhledem ke složité epidemiologické situace na naší škole jsem se rozhodl na tuto středu, 19. ledna, vyhlásit ředitelské volno. Škola tento den bude uzavřena. Důvody jsou takové, že nám ve škole chybí podstatná část pedagogů a zároveň ve středu budou minimálně větší části 4 tříd v karanténě. Všichni doufáme, že celou situaci poté zvládneme a podaří se i odjet na zimní školy v přírodě i lyžařský výcvik 7. třídy. Děkujeme za pochopení. 

pan ředitel

20.01.2022

Platby za školní družinu

Vážení rodiče, 2. pololetí se nám blíží, proto připomínáme platby za školní družinu. Částku 1500,- posílejte na č. ú. 289152346/0300, VS jako u jídelny. Platbu proveďte nejpozději do 11. 2. 2022. Děkujeme za spolupráci!

23.01.2022

Zrušení lyžařského výcviku!

Vzhledem k počtu pozitivních testů na Covid-19/nemocí musíme bohužel zrušit zítřejší odjezd na lyžařský výcvik 7. třídy. Děti mají klasické vyučování ve škole. O dalších krocích budeme informovat.

10.02.2022

Leden...

Povídání o lednu...

 

První měsíc v roce utekl jako voda a vlastně i kousek toho druhého. Konečně nastala chvilka se na chvíli zastavit, trošku ohlédnout. Bohužel měl i leden v naší škole jedno zásadní téma, a to byl Covid. Postupně nám prošel většinou pedagogického sboru a velkou částí tříd, poprvé jsme museli vyhlásit mimořádné ředitelské volno, situace byla trošku zoufalá. Ale troufám si říct, že jsme to nakonec zvládli a celé období přečkali bez zásadnějších problémů. Samozřejmě náleží všem těm, kteří táhli tu „naši káru“ i v téhle době, veliký dík. V komunikaci s hygienou a vyplňováním nejrůznějších tabulek jsme strávili opravdu hodně hodin.

Mimoto všechno se ale podařilo zrealizovat zimní školu v přírodě pro 5 tříd první stupně v Janově. Vše dopadlo skvěle, počasí přálo a děti si to moc užily. Lyžařský výcvik pro sedmáky nám Covid nakonec bohužel znemožnil, což nás samozřejmě opravdu mrzelo, bohužel nešlo to jinak. Trošku ve stínu těchto událostí pak proběhlo předání školní knihovny, kterou od začátku provozoval Spolek rodičů, škole. V knihovně nyní máme novou paní knihovnici, Simonu Polákovou, značně jsme rozšířili provozní dobu, která je nově i v úterý a čtvrtek všechny přestávky od 9:40, včetně poledních. Podařilo se nám také značně doplnit knižní fond, pracujeme na digitalizaci a zprovoznění knihovního systému v rámci Bakalářů, kde si tak děti budou moci prohlédnout, jaké knihy v knihovně máme, zda je možné si je půjčit, případně si je rezervovat a spravovat své vlastní výpůjčky. Vše bude hotové v řádu několika málo týdnů. Velký zájem našich mladých čtenářů nás samozřejmě velmi těší!

V novém roce či na začátku února jsme také přivítali v našem týmu několik dalších posil! Nejprve paní učitelku Elišku Šachovou, učitelku výtvarné výchovy a pracovních činností, pak ve školní družině místo Jess, která nám odešla na mateřskou dovolenou, paní vychovatelku Alenu Novákovou. Rozrostl se nám i náš tým asistentů pedagoga, a to o paní Kláru Filipovou a paní Kateřinu Jandovou. A úplnou novinkou bude i působení speciální pedagožky, paní Kamily Malé. Všechny posily vítáme a těšíme se na, jistě výbornou, spolupráci!

Témata, která nám přináší toto období je samozřejmě příprava na zápis, příprava na letní rekonstrukce – zřizovatel nás, jako již tradičně, trošku napíná, ale doufáme, že vše dopadne dobře.

Ještě jedna věc stojí za zmínku. Podařilo se nám dotáhnout pořízení a předání daru Základní škole při nemocnici Motol, pořízeného z výnosu vánočního Jarmarku a navázali s touto velmi specifickou a potřebnou školou další spolupráci.

pan ředitel

 

02.03.2022

Den otevřených dveří

Vzhledem ke klidnější epidemiologické situaci bude moci proběhnout prezenční Den otevřených dveří - středa 16. března. V dopoledních hodinách (8:00 - 11:40) bude možnost volného průchodu budovou s nahlédnutím do tříd. Od 14:00 pak proběhne komentovaná prohlídka školy se zástupci vedení školy. 

16.03.2022

Zápis do 1. tříd

Registrace k zápisu do 1. tříd probíhá elektronicky zde: https://zapisdozs-praha5.praha.eu/

31.03.2022

Únor a březen...

Jak by řekl klasik – Čas letí jako bláznivý, a i když to dnes venku podle toho nevypadá, začalo nám jaro. Je tedy na čase zhodnotit minulé období, tentokráte dokonce měsíce dva.

Začátek druhého pololetí je vždy období, kdy se tempo po hektickém lednu trošku zpomalí. Jak jsme se pomalu dostávali z toho nejhoršího kolem Covidu, tak konečně nastal čas užít si i nějaká ta divadla, procházky, knihovny nebo třeba společný Masopust ve školní družině, který se letos velmi povedl. Také se nám podařilo, zase po delším čase, užít si trošku toho „normálního fungování“ a začít plánovat, co bude dál. Přichystat se na jaro, zápisy, chystaný projektový den a pomalu začít přemýšlet i o dalším školním roce. Od února jsme v našem týmu také přivítali další posilu – speciální pedagožku, paní Kamilu Malou.

Bohužel nám tento klid velmi brzy narušila situace v Ukrajině. Dny na přelomu února a března jsme tedy věnovali i diskusím s dětmi nad bolavými tématy a snažili se je uklidnit, ujistit, že tady jsou v bezpečí. Zároveň jsme se, v předtuše věcí budoucích, začali připravovat na příchod ukrajinských dětí a rodin.

V těchto přípravách a nejistotě jsme samozřejmě prošli i jarními prázdninami. Hned po nich další část našeho prvního stupně vyrazila na zimní ŠVP do Janova, kde měly děti veliké štěstí na počasí – sníh a sluníčko a užily si spoustu legrace, společně.

Již v tomto týdnu se nám postupně začaly hlásit i ukrajinské děti a začali jsme s přípravou na jejich příchod. Rozhodli jsme se zřídit společnou adaptační skupinu – třídu tak, abychom dětem mohli poskytnout maximální prostor po postupnou adaptaci, zklidnění a seznámení se s prostředím školy. Podařilo se nám také sehnat úžasnou ukrajinskou paní učitelku Naďu a koordinátorku Alinu a společně jsme pak tuto adaptační třídu zvládli a myslím, že úspěšně, odstartovat. Po prvním týdnu jsme děti pomalu začali integrovat do našich kmenových tříd, zatím tedy pouze na vybrané předměty. Pracujeme také na tom, aby se děti seznámily se školou, s okolím školy i Prahou, postupně také rozjedeme výuku češtiny pro cizince.

V závěru měsíce se také sešla naše Školská rada, která potvrdila – ústy zástupců našeho zřizovatele, že se letos skutečně dočkáme nové jídelny a pavilonu školní družiny. Ačkoli se to samozřejmě za léto stihnout nedá a čeká nás náročnější podzim, tak i za to jsme rádi a doufáme, že vše úspěšně zvládneme. Také nastalo období celkové přípravy na další školní rok. Mimo dalších posil pro náš pedagogický tým již máme zajištěné i dodávky vybavení pro nové třídy (a nejen pro ně, je toho potřeba zařídit opravdu hodně) a jsme velmi rádi, že letos zvládneme vše připravit s dostatečným předstihem.

Blíží se nám také zápis do 1. tříd, který letos poprvé proběhne opravdu plnohodnotně a chystáme i zábavnou stezku s úkoly pro naše budoucí prvňáčky!

Všichni ve škole také velmi ocenili, že již můžeme ve škole být bez respirátorů a fungovat tak nějak „normálně“, což je skvělé. Máme za sebou sice další velmi náročné období, před sebou vlastně také, ale co nás velmi těší je, že jsme vše zvládli, získali další zkušenosti a hlavně, že se nám podařilo pomoci dětem, které to opravdu potřebují.

Závěrem bych asi ještě chtěl dodat, že velký dík patří i všem rodičům a přátelům školy, kteří naše nové žáčky podpořili sbírkou, věcnými dary i finančními příspěvky. Je skvělé vědět, že táhneme za jeden provaz! Tak vzhůru do jara! :-)

pan ředitel

 

02.04.2022

Seminář Hejného matematiky pro rodiče!


Pro všechny zájemce o větší vhled do Hejného matematiky jsme se rozhodli domluvit a objednat Seminář Hejného matematiky pro rodiče! Pro všechny zájemce proběhne 28. dubna od 18:00 ve škole! Kapacita je omezena na 30 účastníků. Prosíme proto všechny zájemce o potvrzení účasti e-mailem na vasutova@zspodzvahovem.cz

28.04.2022

Soutěž pro všechny naše malé zpěváčky - Žvahovská star

Ke stažení

02.05.2022

Duben

Duben

 

Další měsíc je za námi a pojďme si ho trošku zrekapitulovat.

Jako každý rok byl i tento duben nabitý událostmi. Chronologicky vzato jsme ho začali prvním setkáním se zástupci Spolku rodičů v trošku větším formátu. Jak se nám škola postupně rozšiřuje, tak už se zástupci všech tříd do ředitelny nevejdou a také bylo potřebné nalézt nový model fungování celého Spolku a formy možné spolupráce se školou. Setkání bylo příjemné a konstruktivní. Také na začátku dubna nám začala akce „pianino“. Shodou okolností se nám, díky našemu zřizovateli, podařilo získat 2 pianina ze zrušeného kulturního centra Poštovka a opět tak trošku vylepšit potřebné vybavení naší školy. A pak jsme se již naplno soustředili na přípravy zápisu do 1. tříd. Loni a předloni to bohužel nešlo, díky Covidu, naplno tak, jak bychom si představovali, o to víc jsme si to letos užili. Zapojili jsme naše šesťáky a sedmáky. Paní učitelky sestavily povedenou stezku s úkoly, naše děti se velmi dobře zhostily jejich realizace, a i samotný zápis se velmi povedl, alespoň doufám. :-) Viděli jsme spoustu našich budoucích prvňáčků a už se na ně moc těšíme. Na samém závěru měsíce jsme zorganizovali seminář Hejného matematiky pro rodiče, ve kterém určitě plánujeme dál pokračovat.

Plynule s tím jsme, samozřejmě, pokračovali i s postupnou adaptací dětí z naší ukrajinské třídy, rozjeli jsme výuku češtiny a postupně začali děti na některé předměty zařazovat i do jejich budoucích kmenových tříd.

No a mimo to proběhla ještě řada menších akcí, za zmínku určitě stojí prima Čarodějnický den v naší školní družině, návštěvu sovy Rozárky s programem ze záchranné stanice, stejně tak jako spousty dalších akcí, které naše třídy absolvovaly. S určitým odstupem jsme vlastně moc rádi, že už můžeme fungovat normálně, vídat se, zajít do muzea nebo do knihovny, je to fajn a doufáme, že nám to tak i vydrží.

Dál probíhají také přípravy na další školní rok, vypadá to, že se rekonstrukce školní jídelny v létě skutečně rozběhne, chystáme vybavení pro budoucí první třídy a samozřejmě i další nové kolegy a kolegyně pro náš prima tým dospěláků, který se každým rokem rozrůstá.

A abych nezapomněl, byl duben i měsícem tripartit a konce 3. čtvrtletí. No prostě, nabitý měsíc to byl a teď už vzhůru do května!

 

pan ředitel

06.05.2022

projektový den

Již příští středu (11. 5. 2022) si všichni v naší škole užijeme projektový den!

Žáci druhého stupně vyrazí na zkušenou i za hranice Prahy 5, konkrétně do Národního zemědělského muzea (program Lesy pro budoucnost) a Stromovky, u školy nám také díky některým z nich přibudou rybízy.

Prvostupňáci si vyzkouší čištění vody pomocí různých materiálů, kompostování, zamyslí se nad tématy jako je plýtvání jídlem, původ potravin, vyrobí si klíčenku ze starého oblečení, sáček na nákup bezobalových potravin, připomenou si pravidla pro třídění odpadu a upgradují koše na tříděný odpad pro svoji třídu, zakusí vůni landartu a možná i vlastníma rukama vyrobeného pracího prášku.

Více informací Vám zašlou Vaše třídní paní učitelky/Váš třídní pan učitel.

Už se moc těšíme!

13.05.2022

Výsledky zápisu do 1. třídy.

Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2022/23 podle čísla přihlášky:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63

Rozhodnutí o přijetí jsou k dispozici v kanceláři školy, rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou.

Mgr. Jan Horkel, ředitel školy

06.06.2022

Setkání budoucích prvňáčků!

Setkání budoucích prvňáčků proběhne na zahradě naší školy 21. června od 15:00. Na setkání budou představeny paní učitelky, V příštích dnech rozešleme rodičům všechny potřebné informace, včetně přihlášek do ŠD, ŠJ, atd.

Těšíme se na setkání!

15.06.2022

Školní družina 24. 6.

Vážení rodiče, v pátek 24. 6. bude činnost školní družiny ukončena ve 14:00. Prosíme o včasné vyzvednutí dětí, popř. informujte paní vychovatelku o samostatném odchodu. Děkujeme za pochopení.

15.06.2022

Setkání s prvňáčky o chvíli později!

Abychom vyšli vstříc všem dětem a rodičům, kteří jsou ze školky, tak setkání s prvnáčky, které proběhne 21. června posuneme na 15:15 a věříme, že to děti i rodiče zvládnou :-) Když někdo dorazí o chvilku později, určitě to zvládneme!