Archiv aktualit - školní rok 2021/22

Nejnovější aktuality naleznete na úvodní stránce.

19.11.2021

Pěšky do NAŠÍ školy netradičně

Příští týden nás čeká nejen vyhlášení soutěže "Pěšky s pěšcem", ale také poslední akce "Pěšky do naší školy netradičně". Pojďme společně rozveselit ranní příchod do školy!

15.11.2021

Covid - karanténa, izolace

Milí rodiče, uvádíme zde shrnutí několika situací – možných scénářů, které se Vás mohou týkat.

1, Moje dítě má antigenní test C-19 pozitivní – absolvuje co nejdříve test PCR, výsledek PCR je:

a) pozitivní – zasílám certifikát o pozitivním PCR testu třídní paní učitelce/panu učiteli a dítě, pokud nebudou přetrvávat příznaky respiračního onemocnění, posílám za 14 dní po termínu pozitivního testu do školy

b) negativní – zasílám certifikát o negativním PCR testu třídní paní učitelce/panu učiteli a dítě posílám do školy.

Je třeba dodržet pořadí - nejprve pošlu certifikát, poté dítě. V opačném případě nemůžeme žáka do prezenční výuky zapojit.

2, Mám dětí víc, z nichž minimálně jedno je pozitivní – pokud jde o výsledek antigenního testu, jsou v karanténě mimo školu všichni sourozenci až do výsledků PCR testu. Pokud je výsledek PCR testu negativní, posílám certifikát paní učitelce/panu učiteli a posílám děti do školy, pokud je pozitivní, také posílám certifikát, navíc ale kromě zmíněné 14 denní izolace pro pozitivního je povinná sedmidenní karanténa pro sourozence. Ten musí dle informací od hygieny 5. – 7. den od data pozitivního testu sourozence (či jiného rodinného příslušníka) absolvovat PCR test, pokud je ten negativní, posílám certifikát třídní paní učitelce/panu učiteli, pokud pozitivní, certifikát také posílám, ale dítě zůstává 14 dní v izolaci.

 

V případě jakýchkoli nejistot ohledně těchto postupů kontaktujte zástupkyni ředitele: cachova@zspodzvahovem.cz.

Děkujeme za součinnost a přejeme pevné zdraví!

15.11.2021

Zkrácený provoz školní družiny 19. 11.

V pátek 19. 11. bude z provozních důvodů školní družina do 16.00 hod. Děkujeme za pochopení.

12.11.2021

Pěšky s pěšcem

Příští týden nás čekají cesty do školy ve znamení šachů! Na všech 3 možných cestách do školy (Michnovka, ul. Pod Žvahovem z Hlubočep a od křižovatky nad školou) budou na viditelných místech vyvěšeny šachové figurky se souřadnicemi, které si děti MUSÍ zapamatovat/někam poznamenat a po příchodu do třídy zapsat do tabulky. Na třídu, která nasbírá nejvíce pěšců, čeká lákavá odměna!

11.11.2021

Pravidla pro poskytování distanční výuky žákům v karanténě a C-19 pozitivním žákům

Milí rodiče, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků v karanténě a Covid pozitivních připomínáme pravidla pro organizaci distanční výuky.

Podle Směrnice Covid-19 MŠMT pro školní rok 2021/2022 "v případě, že se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančně vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími způsoby dle pedagogických pracovníků školy. Distanční způsob vzdělávání vždy respektuje aktuální zdravotní stav a individuální podmínky žáků."

Plné znění směrnice si můžete pročíst v sekci Dokumenty - Školní řády.

Interní vize naší školy je taková, že pokud třídního učitele kontaktují rodiče 4 a více žáků, kteří jsou v karanténě, příp. Covid pozitivní se zájmem o on-line výuku, učitel jim dle aktuálních možností vyjde vstříc a zajistí streamování hodin hlavních předmětů přes Teamsy. Zda on-line výuka v dané třídě aktuálně probíhá se tedy informujete u třídní paní učitelky/třídního pana učitele konkrétní třídy.

Děkujeme za spoulpráci a věříme, že společnými silami situaci zvládneme.

05.11.2021

Zrušení dne otevřených dveří

Vzhledem k epidemiologické situaci je úterní den otevřených dveří zrušen.

Zatím zůstává v platnosti další termín - 16. 3. 2022. 

Děkujeme za pochopení!

04.11.2021

Pěšky do NAŠÍ školy s doprovodem starších spolužáků

Akce "Pěšky do naší školy" vesele pokračuje! Celý příští týden budou naši šesťáci a sedmáci pomáhat mladším spolužákům.

04.11.2021

Pondělní testování

V pondělí ráno bude v naší škole provedeno screeningové testování výskytu Covid-19. Testování se netýká dětí, které mají 14 dní po ukončeném očkování a dětí, které prodělaly Covid v posledních 180 dnech. Obojí je nutné písemně doložit nejpozději v pondělí ráno.

Toto testování bude provedeno pomocí antigenních testů, podle informace MŠMT půjde o testy SEJOY (viz instruktážní video dole), se kterými máme dobrou zkušenost již z jara, kdy to všechny děti zvládly. 

Děti přichází do školy v obvyklý čas s jedinou výjimkou, nesundávají si roušku. Hned po začátku vyučování budou děti ve třídě společně otestovány. Výsledky budou po několika minutách. Pokud bude výsledek negativní, děti sundají roušky a pokračují ve výuce. Pokud bude pozitivní, okamžitě voláme rodičům a dítě čeká na vyzvednutí v hovorně u vrátnice.  V takovém případě je nutné zajít na konfirmační RT-PCR test. Škola vydá rodičům potvrzení o pozitivním výsledku testu. O negativním výsledku testu škola potvrzení nevydává

Naše škola, v souladu s manuálem MŠMT, nebude akceptovat jiné testy, pouze potvrzení o negativním výsledku testování z oficiálního odběrového místa, výsledek nesmí být starší, než 24 hodin (v případě antigenního testu) a 72 hodiny v případě PCR testu. Toto potvrzení odevzdáte v pondělí před začátkem výuky hospodářce školy. 

Děti, které se odmítnou testovat jsou ve škole v režimu stálého nošení roušky, bez TV, zpěvu, atd., dle platného nařízení vlády.

U menších dětí je možná osobní asistence rodiče u provádění testů, ovšem po předchozí domluvě s třídním učitelem.

V případě pozdějšího příchodu do školy ten samý den či další den v týdnu bude toto testování provedeno neprodleně po příchodu ve stejném režimu jako v pondělní ráno.

Zároveň upozorňujeme rodiče, i vzhledem k probíhajícím tripartitám, že pobyt ve škole je možný pouze s důkladně nasazeným respirátorem a to po celou dobu jeho pobytu v prostoru školy. 

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že to vše úspěšně zvládneme.

 

Instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

31.10.2021

Říjen...

Druhý měsíc školního roku je za námi. Opět se toho událo velmi mnoho, tak si to pojďme trošku zrekapitulovat. Začal bych asi tím, že jsme tento měsíc, vlastně až do posledního týdne, zvládli bez karantén. 4 třídy úspěšně absolvovaly školy v přírodě, rozjeli jsme preventivní programy v 5. a 7. třídě, ve spolupráci s organizací Jules and Jim. Zvládli jsme spoustu akcí venku a také Barevný týden. S většinou rodičů jsme se potkali na třídních schůzkách.

Stále ještě pokračovaly dokončovací práce rekonstrukce prostor školy. Podařilo se zprovoznit školní rozhlas a zvonění již ve všech třídách. Ve škole již také funguje většina hodin na chodbách. Od minulého týdne již také máme základní vybavení naší provizorní školní dílny, která se postupně ještě trošku rozšíří a dovybaví. Je to samozřejmě pouze provizorní řešení, protože mimo jiné rekonstrukce by v příštím létě mělo proběhnout i vybudování nové polytechnické učebny v areálu školy. Snad se vše stihne.

Velké věci se odehrály také v podzemním bunkru školy, který jsme nejprve pracně uklidili a následně byl ve 2 místech rozkopán kvůli havárii kanalizace. Trubky z padesátých let se postupem času uvnitř loupaly a ucpávaly tak dlouho, až došlo k jejich, téměř úplnému, zneprůchodnění. Oprava si vyžádala poměrně rozsáhlé výkopy, čištění vysokotlakým proudem vody a náhradu části vedení. Ale náš dlouhodobý problém je vyřešen.

Podařilo se nám také sehnat odpolední vrátnou. Jmenuje se Simona Poláková a ve vrátnici je každé odpoledne až do 18:30, proto je vždy možné se do školy dostat – zazvonit na vrátnici. Se vstupy také souvisí jedna další změna. Z bezpečnostních důvodů jsme také začali pracovat na zásadní změně. Čipy pro vstup do budovy nebudou fungovat v době mimo provoz školy. Konečně se nám také podařilo, společně s dodavatelskou firmou, vyřešit problémy se vstupním systémem a zvonky by již spolehlivě měly fungovat pro všechny příslušné místnosti.

Na konci října jsme si, po velmi náročném startu, trošku odpočali a připravili velké plány na listopad, který bude ve znamení akce Pěšky do naší školy! Snad nám epidemiologická situace umožní vše zvládnout.

pan ředitel :-) 

 

26.10.2021

Pěšky do NAŠÍ školy

Odtajnění listopadového překvapení je tu!

I když se dopravní situace v okolí školy mírně zlepšuje, rádi bychom ještě více podpořili chodce, koloběžkáře a cyklisty. Vytvořme jim tak bezpečnou a příjemnou cestu do školy a zamezme ranním dopravním kolapsům před školou. Podle loňského průzkumu, se děti bojí do školy chodit pěšky právě kvůli ranní husté dopravě. Nahlédněte na měsíční program akce a podpořte své děti v pěší chůzi.

"Jít pěšky do školy neznamená jít celou dobu pěšky". Vysaďte své dítě na bezpečném místě pod školou/nad školou, dál už to jistě a rádo zvládne samo, nebo se svými spolužáky.

22.10.2021

Příští týden

Vzhledem k tomu, že naše škola plánuje využít ředitelská volna ke zkrácení školního roku z důvodu rekonstrukce školní jídelny na konci června, tak příští týden bude normálně v provozu. 

30.09.2021

Září...

Září...

První měsíc nového školního roku je za námi a nastal čas na malou rekapitulaci toho, co je za námi. Do nového školního roku jsme vstupovali s lehkou nervozitou a vlastně tak trochu „provizorně“. Asi by se slušelo vysvětlit, vlastně proč tomu tak bylo.

Jak už je to u nás skoro tradicí, tak firmy, které přes léto měly za úkol rekonstruovat v podstatě třetinu školy se sice velmi snažily, a nakonec odvedly velmi dobrou práci, ale s termíny byl trochu problém. A nejen u rekonstrukcí, nějak se nedařilo téměř žádnému dodavateli, třeba dodání nábytku pro mnoho nových prostor byl skoro námětem na román. Také učebnice a pracovní sešity nedorazily všechny, tiskárny nestíhají a v jednom případě jsme dokonce dostali učebnice pro jiný ročník, stane se. Ani tolik potřebný odchod TCP se neobešel bez několika nečekaných problémů, pro zajímavost, zřejmě omylem odnesli switch kamerového systému, který byl instalován v prostorech, které měli v pronájmu. Což by nebyl takový problém, kdyby u toho někdo neustříhal všechny datové kabely přímo u zdi, takže bylo nutné sekat do zdí. Aby toho nebylo málo, tak dělníci stavby v rámci redukce počtu zbytečných kabelů v prostorech po TCP odstřihli kabely zvonění a napájení velkých hodin ve škole. Třešničkou na dortu pak byla situace, kdy přepravní společnost zapomněla dovézt křídla k novým interaktivním tabulím do našich prvních tříd, a tak se nám instalace z konce srpna protáhla do půlky září. Tak to by byl souhrn někdy téměř neuvěřitelných situací, které nám zkomplikovaly začátek školního roku, letos jsme měli opravdu smůlu. A abych nezapomněl, září nám samozřejmě zkomplikovala také karanténa dvou tříd. Co je ale podstatné, zvládli jsme to! Je to za námi! Kamery jsou opravené, ve škole nám již zvoní (a dokonce si můžeme vybrat melodie!) a všechen nábytek i tabule jsou tam, kde mají být.

Už zbývá jen několik drobností a myslím, že tak v půlce října bude vše hotovo. Máme 4 krásné nové učebny – dvě učebny pro 1. třídu, jednu školní družinu a nově také učebnu hudební výchovy, kterou postupně vybavíme tak, aby tento, někdy trošku podceňovaný, předmět měl v naší škole skvělé podmínky. V příštím týdnu také otevřeme nový prostor pro školní knihovnu! Ta se už nebude přetlačovat o čas se sborovnou, ale bude mít zbrusu novou místnost vedle šaten a jsem přesvědčen, že se bude dětem líbit! A když jsem u těch šaten, provedli jsme provizorní rekonstrukci 3 původních šaten v druhé části budovy a naše nejstarší třídy již mají své skříňky tam. Zapracovali jsme také na vstupních systémech, čipové vstupy s videotelefony jsou nově u vstupu do zahrady a také v prostoru šaten, takže prostor, kde se vzdělávají děti, je bezpečně oddělen a nedostane se tam ten, kdo nemá. U vstupních dveří jsme také zřídili vrátnici a od října bude vrátná služba v provozu ráno i celé odpoledne, takže usnadní i odpolední provoz, návštěvy i vyzvedávání dětí. A ještě jeden nový „projekt“ jde do finále. Jelikož plánovaná polytechnická učebna, která vznikne na školním dvoře, bude hotová nejdříve za rok, tak pro tento školní rok budeme využívat místnost, sousedící s šatnami, jako provizorní dílnu. Ve spolupráci se Spolkem rodičů ji vybavujeme vším potřebným a brzy ji také uvedeme do provozu. Jsem také moc rád, že Spolek rodičů souhlasil a zorganizoval sbírku na pomoc potřebným dětem s úhradou škol v přírodě. Do této chvíle se vybralo téměř 30 tisíc, a to je naprosto skvělé a nečekané. Jsem přesvědčen se nám podaří pomoci všem, kteří to potřebují.

Během září se také podařilo zrealizovat 4 školy v přírodě a další 2 se zrealizují hned na začátku října. Naši "běžci" také velmi dobře reprezentovali školu na závodech v přespolním běhu škol Prahy 5.

A teď to podstatné, škola se nám opět velmi rozrostla, jak o děti, tak o dospělé. Už nás je ve škole více, než 40! Stále jsme ještě ve fázi ladění, poznávání, hledání a optimalizování, ale myslím, že se máme na co těšit! Začátky jsou vždy těžké a my jsme si těch komplikací letos užili plnými doušky, ale zvládneme to, jsme na dobré cestě!
A hlavně, ve škole máme zase spoustu nových usměvavých prvňáčků a nejen kvůli nim, ale i kvůli našim starším dětem jsme v té naší žvahovské škole moc rádi!

pan ředitel :-) 

30.09.2021

Třídní schůzky!

V příštím týdnu, úterý 5. 10. od 18:00 proběhnou třídní schůzky 1. - 4. tříd a 7. třídy. Od 17 hodin schůzkám bude předcházet schůzka zástupců rodičů jednotlivých tříd s vedením školy. Třídní schůzky 5. a 6. tříd jsou z důvodu škol v přírodě přesunuté na úterý 19. 10. v 18:00. Těšíme se na vás!

10.09.2021

Karanténa a on-line výuka

Vzledem k tomu, že dvě naše třídy musely od středy 8. září nastoupit do karantény, tak připravujeme synchronní on-line výuku, která začne v pondělí 13. září. Rozvrhy on-line výuky dostanou dnes rodiče e-mailem. Využijeme opět platformy MS Teams. Karanténa dětem skončí 20. září a 21. září se mohou vrátit do školy.

18.08.2021

Organizace prvního školního týdne!

Vyučování začíná celý týden v 8 hodin. Źáci jsou se svými třídními učiteli, bez odpoledního vyučování. Upozorňujeme, že děti mohou vstoupit do školy pouze s rouškou a tu odloží až ve třídě (a to pouze ti, kteří projdou testováním, doloží 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19 či doloží potvrzení o proděleném testu z oficiálního odběrového místa.

Družina funguje ve středu od 9 do 15 hodinostatní dny od 7 do 17 hodin.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

středa 1. 9.

  • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou
  • 9.15 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou
  • Na konci společného programu proběhne screeningové testování formou RT-PCR pro 2. a vyšší ročníky (stejně jako v červnu - testování pomocí vatového tamponu z úst). Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • 10.00 schůzka rodičů prvňáčků ve třídě, vstup je umožněn pouze s rouškou

čtvrtek 2. 9.

  • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40) a na konci 1. hodiny proběhne jejich screeningové testování formou RT-PCR
  • 2. – 7. třída má 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

pátek 3. 9.

  • prvňáci mají 3 vyučovací hodiny (konec 10.45)
  • 2. – 7. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

 

Těšíme se na Vás! 

11.08.2021

Organizační zabezpečení školního roku 2021/2022

V sekci Dokumenty najdete Organizační zabezpečení školního roku 2021/22. Přejeme hezké počtení! :)

06.08.2021

Zkrácení příštího školního roku

Z důvodu realizace rekonstrukce školní jídelny během letních prázdnin 2022 bude školní rok 2021/2022 zkrácen o poslední týden a vysvědčení bude předáno již 24. června. Děkujeme za pochopení!