Archiv aktualit - školní rok 2022/23

17.08.2022

Organizační zabezpečení školního roku 2022/2023

V sekci Dokumenty naleznete Organizační zabezpečení školního roku 2022/23. Přejeme hezké počtení a na nový školní rok se již moc těšíme!

23.08.2022

Organizace prvních školních dní

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se všichni žáci sejdou v 8.00 před školou, kde proběhne společné slavnostní zahájení nového školního roku. V pátek (2. 9. 2022) začíná výuka v 8 hodin v kmenových učebnách a končí pro prvňáky po 2. vyučovací hodině, pro ostatní žáky po 4. vyučovací hodině. Žáci jsou se svými třídními učiteli, bez odpoledního vyučování. 

 

Družina funguje ve čtvrtek od 9 do 15 hodin, pátek od 7 do 17 hodin.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

 

 

čtvrtek 1. 9. 2022

 • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou

 • 9.15 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou/panem učitelem

 • 9.30 schůzka rodičů prvňáčků ve třídě

 

pátek 2. 9. 2022

 • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40) 

 • 2. – 8. třída má 4 vyučovací hodiny se svou třídní učitelkou/třídním učitelem

 

V následujícím týdnu (od pondělí 5. 9. 2022) probíhá výuka dle platného rozvrhu.

 

 

Těšíme se na Vás! 

26.08.2022

Úprava cen obědů ve školní jídelně.

Vzhledem k rostoucím cenám nákladů na obědy ve školní jídelně dochází k navýšení jejich ceny. Nově je to 35 Kč za oběd pro děti ve věku 6-10 let a 37 Kč pro děti ve věku 10-14 let. Pro měsíc září a říjen pak platí stejný režim výdeje obědů, jako byl v minulém školním roce, dodavatelem je stále ZŠ Chaplinovo náměstí. Měsíční zálohy proto zvyšujeme na 700 Kč u mladších a 740 Kč u starších dětí. Další informace najdete na webu v sekci jídelna. Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na hospodářku školy - cinglova@zspodzvahovem.cz.

30.08.2022

Přihlášky do školní jídelny

Pro příští školní rok je potřeba vyplnit novou přihlášku ke stravování, která je vždy platná pouze 1 školní rok. Přihlášky jsou ke stažení na webu v sekci Jídelna. Zároveň je také potřeba, v případě zájmu, vyplnit žádost o automatický odběr menu č. 1, v případě, že chcete, aby mělo dítě vždy automaticky zvolenou tuto možnost na celý měsíc (odpadává objednání). Přeplatky z minulého školního roku se automaticky převádí na následující školní rok. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte hospodářku školy Evu Činglovou na cinglova@zspodzvahovem.cz či 731 504 658.

31.08.2022

Režim školní družiny 2022/2023

Vážení rodiče,

v sekci "družina a kroužky" naleznete veškeré informace k novému školnímu roku. Upozorňujeme, že letos nebude možný samostatný odchod ze ŠD po telefonické domluvě. Samostatné odchody budou zapsány v zápisním lístku nebo v příloze k zápisnímu lístku, který naleznete v dokumentech. Lístečky tolerujeme během měsíce září. Od října se řídíme výše uvedenými dokumenty. V případě mimořádného samostatného odchodu informujte svou paní vychovatelku prostřednictvím emailu a to do 11:00.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku!

tým ŠD ZŠ Pod Žvahovem

 

 

01.09.2022

Začátek školního roku

Prázdniny jsou za námi a máme tady začátek nového školního roku.

Přes léto prošla naše škola, po dlouhé době netradičně, pouze menšími změnami. Abychom měli kam dát prvňáčky, tak jsme museli přestěhovat počítačovou učebnu, která vznikla v podstatě jako úplně nová místnost a také vybudovat zázemí pro naše personální posily. Z jedné místnosti nám proto vznikly dvě, a tak máme kancelář psycholožky a kancelář zástupce ředitele a výchovné poradkyně.

Rekonstrukce školní jídelny bohužel začne až v závěru roku. Léto jsme tedy mohli věnovat i přípravě novinek ve výuce. Mimo to, že naši osmáci budou poprvé mít chemii, tak jsme také připravili zásadní změnu v koncepci volitelných předmětů. 7. a 8. třída každý rok absolvuje jeden volitelný předmět z nabídky. V té najdou 7 různých předmětů. Zápis na předměty pak proběhne elektronicky pomocí portálu Bakaláři. Další novinkou je druhý jazyk. V nabídce máme francouzštinu a němčinu, zápis proběhne rovněž pomocí portálu Bakaláři.

Největší devizou naší školy je samozřejmě tým dospěláků, který se o děti stará a který se každoročně rozšiřuje. Před lety škola začínala se sedmi dospěláky, letos už jich je 55, neuvěřitelné. A za sebe můžu říci, že jsem opravdu šťastný, že se tak skvělá parta na naší škole sešla.

Jaký bude nový školní rok zatím nikdo neví, určitě bude ve znamení optimalizací, příprav revizí školních vzdělávacích programů, rekonstrukce školní jídelny a pavilonu družin i přípravy na další fáze rekonstrukcí a, ačkoli se to skoro bojím napsat, doufám, že již nenastanou žádné lockdowny a dlouhodobější distanční výuka. Jsme samozřejmě připraveni na krátkodobou a doufáme, že v případě největší nouze u ní zůstane.

Co chystáme ve spolupráci se Spolkem rodičů je pokračování Žvahovské akademie pro rodiče, jsme domluveni na dalším semináři Hejného matematiky a semináři na téma digitální technologie a výchova.

Vzhůru do dalšího školního roku, naše již osmého, těšíme se!

pan ředitel

02.09.2022

Pozvánka na oslavu znovuotevření školy Restart 2022!

06.09.2022

Platby za školní družinu

Připomínáme platby za školní družinu. Více informací zde https://www.zspodzvahovem.cz/druzina/skolne/

29.09.2022

Balíček okamžité podpory Pražanům

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o možnosti čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany, který umožňuje hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5.

Toto usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podpora je určena pro žadatele s trvalým pobytem v Praze.

Opatření spočívají v možnosti:

 • prominutí úplaty za stravné ve školní jídelně,
 • prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině,
 • čerpání prostředků z fondu solidarity.

Podpora je přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení,
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi,
 • přídavek na dítě,
 • dávky pěstounské péče,
 • čelí exekuci/insolvenci,
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:

 • pro podporu od 1. 11. 2022 - od 10. 10. 2022 do 15. 10. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.

Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.

Žádost je třeba doručit osobně do kanceláře školy v době od 7:30 do 14:30.

S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.

Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh, tzn., že má řádně uhrazenou úplatu za ŠD, zájmové vzdělávání a stravné do data podání žádosti.

Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do patnácti pracovních dnů.

Evidované žádosti škola sumarizuje a žádá o podporu do 20. 10. 2022.

Obě žádosti naleznete zde:

Ke stažení

04.10.2022

Školní knihovna

Rádi bychom Vám po měsíci nového fungování představili letošní koncepci školní knihovny.

Provozní doba:

pondělí 9.40 - 13.30

úterý 9.40 - 14.00

pátek 9.40 - 14.00

Výpůjční doba knih je jeden kalendářní měsíc. V případě, že dítě bude na přečtení knihy potřebovat více času, je samozřejmě možné po předchozí individuální domluvě termín odevzdání prodloužit. 

Při zapůjčení dostane čtenář/ka lísteček s datem odevzdání, pro přehlednost jsou výpůjčky také evidovány v tabulce zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aw5cwDD8gxZTaQ_glOc-bVkvtnDst99-uiWBSK8vGpg/edit?usp=sharing 

Případné dotazy směřujte na naši paní knihovnici Simonu Polákovou - polakovas@zspodzvahovem.cz.

 

06.10.2022

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

jelikož všem kandidátům z řad rodičů i zaměstnanců školy skončilo jejich funkční období ve Školské radě naší školy, vyhlašujeme volby nových zástupců z řad rodičů. Tyto volby proběhnou elektronicky v termínu 1. - 4. listopadu. Abychom mohli s předstihem seznámit rodiče s kandidáty, tak mimo stávající členy, kteří by rádi v práci pro Školskou radu pokračovali, žádáme všechny případné zájemce o práci v této radě, aby do pátku 14. října poslali tuto informaci, společně s krátkým medailonkem, který bude zveřejněn v souvislosti s volbami, řediteli školy e-mailem na reditel@zspodzvahovem.cz. 

Děkujeme a těšíme se na další práci Školské rady!

28.10.2022

Výsledky voleb do žákovského parlamentu

Dobrý sváteční den,

28.říjen  je symbolickým termínem ke zveřejnění výsledků voleb do prvního žákovského parlamentu na naší škole :)

Žáci si jako své zástupce vybrali :

4.A  Olivera J, Jakuba Č.

4.B  Kláru N., Kryštofa Š.

5.A  Viktorii Ř., Robina H.

5.B  Laru L., Adélu D.

6.A  Karlu Z., Silvii H.

7.A  Miroslava N., Jakuba Š.

8.A  Honzu M., Františka Z.

Vedení školy zvolilo Viktorii K. ze 7.A

Všem parlamenťákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v jejich nové roli! Vy, kteří jste zvoleni nebyli, neklesejte na mysli, neznamená to, že s námi nemůžete spolupracovat. Právě naopak! Nápadů a hlavně pomoci při jejich realizaci není nikdy dost! :)

 

Koordinátoři ŽP  Mgr. Tomáš Holubec a Mgr. Petra Valoušková

07.11.2022

Pozvánka na den otevřených dveří!

Pozvánku najdete v příloze! 

10.11.2022

Kandidáti pro volby do Školské rady

Vážení rodiče, v příštím týdnu proběhnou v naší škole volby do Školské rady z řad rodičů. Volby proběhnou prezenčně ve škole. Průběh bude následovný. Celý příští týden budou u paní hospodářky v kanceláři školy k dispozici volební lístky a urna. Všichni voliči (jeden zástupce za žáka školy), mohou tedy volit osobně, vždy v době od 7:45 do 14:00. Pro Školskou radu volíme 2 zástupce z řad rodičů. Na tato 2 místa kandidují 3 zájemci, zástupci rodičů, níže najdete jejich medailonky.

 

Ing. Hana Dohnalová (stávající členka Školské rady)

Jmenuji se Hana Dohnalová a škola na kopci se stala postupem času nedílnou součástí mého života. Nejdříve to bylo něco jako " pojďme ji zkusit opět otevřít pro naše děti" a to se pak změnilo v "naši školu" a každodenní cestu " myší dírou" pro mé děti. Mám kluka a holku, kteří každý den vyráží do školy na koloběžce nebo skatu. Znám tam hodně dětí z okolí, ale i učitelů. Několik let jsem ve škole vedla oddíl atletiky. A hlavně několik let byla škola mým " třetím dítětem", na které jsem hrdá, ale i "noční můrou" zároveň. Boj o "naši školu" se protáhl na 8 let, i když jsem si na začátku myslela, že to bude "jen" jeden e-mail a "jen" jedna schůzka na radnici. 

Chci, aby děti do školy chodily rády. Aby se zde setkávaly se svými kamarády.  A aby učitelé byly jejich průvodci ve vzdělání a inspirací současně.  Chci, aby naše škola vytvořila pro děti dobré podmínky, a aby pak díky nim ve svých životech se ctí obstály. 

Ing. Jakub Veleba (stávající člen Školské rady)

Jmenuji se Jakub Veleba. Na Žvahově bydlím 15 let. Základní škola Pod Žvahovem je mou srdeční záležitostí. Manželka ji jako dítě navštěvovala, její děda stavěl. Několik let jsme společně bojovali za její obnovení a posléze rozvoj. Ačkoliv mé dvě dcery školu již opustily, stále mám potřebu školu hájit a věnovat jí čas. Chci, aby nové generace žáků byly spojeny stejně jako mé dcery, které škola zdárně připravila na studium na gymnáziu.

 

Mgr. Martina Jakubíčková

Jmenuji se Martina Jakubíčková, ve škole mám nyní syna v první třídě, za dva roky by sem měla začít chodit také naše dcera. Přívětivá atmosféra a stále ještě téměř komunitní ráz považuji za velkou výhodu žvahovské základky, pro své děti bych ale chtěla také školu, která je bude schopná připravit na zvládání rychlého technologického vývoje a častých společenských změn, které nás všechny čekají. Přála bych si, aby naše škola "produkovala" podnikavé, kreativní, samostatné děti, které se ve světě neztratí. K tomu škola nutně potřebuje relevantní materiální vybavení, lidské kapacity a fungující vztahy tak, aby se zde děti i učitelé cítili dobře, a proto je komunikace mezi školou, rodiči a zřizovatelem zásadní.

 

24.11.2022

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče, 
níže naleznete výsledky voleb do školské rady naší školy. 

Výsledky voleb zástupců rodičů žáků školy:
Ing. Hana Dohnalová - 20 hlasů
Mgr. Jakub Veleba - 15 hlasů
Mgr. Martina Jakubíčková - 11 hlasů

Členy školské rady byli zvoleni Ing. H. Dohnalová a Mgr. J. Veleba.

Výsledky voleb z řad pedagogických zaměstnanců školy:
Karolina Hlaváčová, DiS - 16 hlasů
Mgr. Tomáš Holubec - 16 hlasů

Členy školské rady byli zvoleni K. Hlaváčová, DiS. a Mgr. T. Holubec

25.11.2022

Otevřený dopis žáků ZŠ Pod Žvahovem rodičům

 

V Praze, dne 16.11.2022ZŠ Pod Žvahovem

 

Otevřený dopis žáků ZŠ Pod Žvahovem rodičům

 

Vážení rodiče,

dnes jsme měli ve škole projektový den na téma bezpečí v okolí školy. Společně jsme mluvili o tom, co pro nás bezpečí znamená. Shodli jsme se na tom, že největší nebezpečí v okolí školy jsou někteří z Vás, kteří jezdí auty. 

Máme na Vás malou prosbu:

 • Jezděte pomalu (maximální povolená rychlost v ulici je 30 km/h)

 • U přechodů buďte obzvlášť opatrní

 • Využívejte jiné možnosti dopravy (MHD, koloběžky, pěšky, …), pokud je to možné

 • Nezastavujte u vjezdu do budovy školy

 • Neparkujte vedle přechodů, nemůžeme se rozhlédnout

 • Dávejte si přednost, nekřičte na sebe

 • Zastavujte dále od školy, můžeme ke škole dojít pěšky a netvoří se kolona

 • Přikládáme mapku s vyznačenými možnostmi, kde zastavit


 

Děkujeme za spolupráci,

Vaše děti a škola Pod Žvahovem

12.12.2022

Čtvrteční charitativní Jarmark

Příští čtvrtek se koná náš tradiční charitativní Jarmark! Letos konečně zase úplně normálně na dvoře školy. Všechny třídy budou mít své stánky, školní sbor Vám zazpívá koledy, školní kapela zahraje... A jak to bude letos s výtěžkem? Loni jsme obdarovali ZŠ při nemocnici Motol a letos jsme se rozhodli myslet trošku víc na ty naše prcky a za výtěžek dokoupíme knihy do naší školní knihovny, která se nám moc hezky rozběhla a určitě ocení doplnění o nějaké ty Poseroutky, Harry Pottery, Eragony, encyklopedie a další novinky.

Takže doražte, bude to stát za to!

31.12.2022

Rekapitulace roku 2022

Rekapitulace roku

 

Rok 2022 je za námi a je čas trošku bilancovat. Jaký tedy byl pro naši školu? Jeho začátek byl pořád ještě ve stínu Covidu a pandemické situace. Postupně jsme odložili respirátory, uvolnili většinu režimových opatření a po dvou velmi náročných letech jsme se vrátili k normálnímu fungování. Mohli jsme tedy absolvovat relativně klidné jaro, plnohodnotný projektový den, jarní školy v přírodě, první zápis, na kterém se podílely naše nejstarší třídy, prostě za normálních okolností takové běžné fungování školy. Kdyby ovšem nenastala krize na Ukrajině. Už během března jsme zvládli přijmout celou skupinu dětí a udělat z ní třídu, sehnat ukrajinskou koordinátorku, ukrajinskou paní učitelku Naďu, která s námi pak strávila celý rok, připravit třídu, výukové materiály i zorganizovat materiální, a hlavně pak morální pomoc dětem i jejich rodičům. Velký dík patří samozřejmě i rodičům našich dětí a dětem samotným za to, jak naše nové žáky přijali a ulehčili jim jejich složitou situaci. Nakonec jejich počet překročil dvacítku a většinu z nich se s postupem roku podařilo úspěšně integrovat do našich běžných tříd. I třetí rok existence naší školy byl tedy třetím nestandardním, ale tak co nás nezabije, to nás posílí. Přijali jsme další 2 třídy prvňáčků, podařilo se nám, s finanční podporou našeho zřizovatele, připravit krásné dvě nové učebny, a hlavně, posílit náš tým o další skvělé dvě paní učitelky. Mimo kmenových učeben jsme pak na jaře přetvořili náš původní sklad na školní dílny. Začínali jsme v podstatě od nuly a na konci roku máme útulnou a vlastně i celkem hezky vybavenou dílnu. Během roku se nám podařilo i dovybavit učebnu hudební výchovy, ve které vzniklo prostředí, kde děti rády tráví i přestávky, neustále se z ní ozývá nějaký hudební „kravál“ a doufáme, že podnětné prostředí inspiruje děti k tomu, aby hudbu měly třeba o trošku víc rády, než mají, a zjistily, že na tom, stát se muzikantem, vlastně nic není. Samozřejmě s tím souvisí i náš školní sbor Žvahováček, kterému od září přibyla i přípravka pro naše nejmenší děti. Jelikož jsme od září otevřeli už osmou třídu, poprvé jsme měli v rozvrhu chemii. Další velké téma pro analýzu toho, jaké vybavení potřebujeme, co a jak vlastně děti naučit, jak aktualizovat náš školní vzdělávací program. Takže další spousta různého chemického vybavení, asi se sluší zmínit i spoustu „hraček“ pro výuku fyziky. Asi posledním místem, které bych chtěl zmínit je učebna informatiky. Jednak jsme jí přes léto museli přestěhovat, aby uvolnila místo první třídě, což znamenalo opravdu mnoho hodin práce, spoustu betonu, barev, lina, koberců, a hlavně kilometry kabelů. Ke konci roku se nám díky dotačnímu programu MŠMT také podařilo značně posílit naši „farmičku“ pro 3D tisk a postupně do práce s ní zasvětit další a další děti i dospěláky. Na úplném chvostu toho končícího roku jsme také mohli pořídit sadu 3D brýlí, které se od ledna pokusíme také integrovat do běžné výuky. V předvánočním období se nám podařilo navázat na prosinec 2019 a zrealizovat Vánoční jarmark, který jsme si velmi užili a jeho výtěžek (cca 30 tisíc korun) pak poputoval na významném posílení knižního fondu naší školní knihovny, dalšímu místu, které se podařilo za uplynulý rok etablovat jako místo, které mají děti rády a kam pravidelně chodí. Co asi není tak moc na očích, ale stalo se důležitou součástí naší školy, asi i vzhledem ke komplikacím posledních roků, je školní poradenské pracoviště, které získalo významné posily i funkční zázemí.

Povedlo se nám toho, myslím, celkem dost, ale určitě ne všechno. Jednu věc jsme tedy moc ovlivnit nedokázali, a tou je rekonstrukce školní jídelny a pavilonu družin. Přes všechny původní plány a termíny nezačala rekonstrukce v dubnu, červnu ani na podzim. Vše tedy bude budovat, jak jsme již za ta léta asi zvyklí, na poslední chvíli. Hned na začátku příštího roku předáváme stanoviště firmě Subterra a celý projekt za téměř 100 milionů korun započne. Co asi všechny zajímá je harmonogram. Není tedy ještě finálně uzavřen, nicméně vypadá to, že jídelnu uzavřeme v půlce června a nová bude v provozu rámcově od listopadu, uvidíme, jak celá stavba půjde od ruky. Dobrou zprávou je, že nás i nové vedení naší radnice ujistilo o své podpoře a pomoci a ze spolupráce s ním mám již teď velmi dobré pocity.

Je tedy zjevné, že i další rok bude plný výzev, komplikací a starostí. Ale o tom později. Na závěr tohoto roku bych chtěl ještě poděkovat. Poděkovat zřizovateli za přípravu projektů, financování a podporu, poděkovat rodičům našich dětí za skvělou spolupráci a dobré nápady. A hlavně bych moc chtěl poděkovat tomu „svému“ týmu, který se o chod školy stará. Už je nás přes 50, ale je to ta největší deviza naší základky. Všechny naše posily jsou velmi platné a při malém poodkrytí pokličky můžu prozradit, že je to vlastně čím dál tím lepší. :-) Je velkou výzvou pracovat na tom, aby tam všem bylo dobře, všem paním učitelkám, vychovatelkám, asistentkám i všem dalším pedagogickým i nepedagogickým členům týmu. Každý z nich je pro školu důležitý a cenný. Příští rok se kvůli dalším třídám i školní jídelně náš tým opět rozroste, zásadně asi naposledy. Bude nás asi trošku pálit chybějící prostor a budeme se modlit, aby se podařilo v roce 2024 realizovat ještě jeden významný projekt v areálu školy – objekt multifunkční sportovní haly, kde budou vybudovány i 4 třídy se zázemím. Projekt je hotový a doufáme, že na náš zřizovatel bude pamatovat a vše se stihne připravit, abychom v září 2024 měli vůbec kam přijmout nové prvňáčky. Ale to je ještě hudba daleké budoucnosti. Rok 2023 bude ve znamení asi největšího projektu v areálu školy, zmizí budovy bývalého Dantiku, bude vybudována zbrusu nová školní jídelna i pavilon družin, držme si palce, abychom mohli i na konci toho příštího roku rekapitulovat tak, že se toho povedlo co nejvíce. Určitě se budeme snažit, co to půjde.

Tak tedy, díky za podporu v tom starém roce a co si popřát do toho nového? Asi hodně zdraví, které se ukázalo být naprosto zásadním, pak určitě radost z toho, co děláme, lásku, bez které život za moc nestojí a pak trošku toho štěstíčka, aby se povedlo všechno, co si přejeme!

pan ředitel

04.01.2023

Výpadek systému Bakaláři

Naše škola v těchto dnech přechází na jiného dodavatele internetového připojení, z toho důvodu máme aktuální výpadky fungování portálu Bakaláři. Na opravě samozřejmě pracujeme a doufáme, že do konce týdne bude vše v pořádku. Děkujeme za pochopení!

11.01.2023

Platba 2. pololetí-školní družina

Vážení rodiče,

připomínáme platby za školní družinu na 2. pololetí. Více informací zde . Děkujeme.

30.01.2023

Propojení Bellhop s Bakaláři již funguje!

Bellhop v Bakalářích již můžete používat pro případné změny samostatných odchodů ze školní družiny.

Více informací zde

10.02.2023

Newsletter z ředitelny

Vážení rodiče, 

v příloze najdete Newsletter z ředitelny, ve kterém se dočtete spoustu nových a důležitých informací, týkající se aktuálních témat, ale i budoucího rozvoje a organizace naší školy.

 

Ke stažení

28.02.2023

Den otevřených dveří

Vážení rodiče a přátelé školy,

příští středu 8. března proběhne na naší škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Jako již tradičně můžete od 8:00 do 11:40 navštívit všechny naše třídy a ve 14:00 proběhne komentovaná prohlídka školy. Pokud se chystáte na komentovanou prohlídku, dejte nám, prosíme, vědět e-mailem na info@zspodzvahovem.cz, ať se můžeme připravit na určitý počet návštěvníků. Děkujeme a těšíme se na viděnou!

08.03.2023

Volunteers wanted!

If you are interested in this project, please, fill in the form here: 

https://forms.gle/RfzpQvomSMUWixpt9

19.03.2023

Tematický týden "Jaro Pod Žvahovem"

V týdnu od 20.3. přivítáme jaro tematickým týdnem. 

projektový den

18.04.2023

projektový den

Již za týden - ve středu 26. 4. 2023 - si užijeme náš další projektový den!

Žáci si procvičí a určitě alespoň částečně osvojí řadu dovedností, komunikace v anglickém jazyce poslouží k vyšším cílům a vůbec, poznáme společně spoustu nového. 

Více informací obdržíte koncem týdne od Vašich třídních. :)

Ke stažení

19.04.2023

Zápis

Zítra od 14 do 18 hodin proběhne na naší škole zápis dětí do budoucích 1. tříd. Těšíme se na všechny prvňáčky a připomínáme, že všichni musí být registrováni přes centrální webové rozhraní našeho zřizovatele - https://zapisdozs-praha5.praha.eu/

05.05.2023

Setkání rodičů se zástupci radnice a stavby nad rekonstrukcí ŠJ

Vážení rodiče,

31. května od 17 hodin proběhne setkání se zástupci radnice a zhotovitele stavby nad rekonstrukcí naší školní jídelny. Budete na něm seznámeni s postupem a harmonogramem dalších prací, stejně jako s řešením náhradního stravování Vašich dětí během doby, kdy ŠJ ještě nebude v provozu. Setkání proběhne v jídelně, v případě velkého zájmu a vhodného počasí na dvoře školy.

pan ředitel

12.05.2023

Výsledky zápisu do 1. třídy.

22.05.2023

Třídní schůzky v úterý!

Připomínáme, že v úterý se uskuteční třídní schůzky, časový harmonogram je následující - 16:00 schůzka zástupců tříd s vedením školy (v učebně HV). 17:00 - třídní schůzky 1. - 4. tříd, 18:00 - třídní schůzky 5. - 7. tříd. Těšíme se na Vás!

31.05.2023

Nepřítomnost paní hospodářky

Vzhledem k tomu, že tento týden není v práci paní hospodářka, tak všechny pohyby na obědovém účtu budou do objednávkového systému převáděny až příští týden. Ale děti oběd po zbytek týdne určitě dostanou! Děkujeme za pochopení!

Setkání u lípy

07.06.2023

Setkání u lípy

Zveme Vás na Setkání u lípy, které proběhne již příští čtvrtek! Chybět nebudou tradiční dětská hudební i jiná představení, bude prostor i pro neformální rozhovory a sdílení. Těšíme se na Vás pod pódiem! 

 

08.06.2023

Přihlášky do školní družiny

Připomínáme, že zítra je poslední termín pro odevzdání přihlášek do školní družiny na šk. rok 2023/2024. Budoucím prvňáčkům přijdou informace i s potřebnými dokumenty do emailu.

https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/63/prihlaska-sk.-rok-2023-2024.pdf

21.06.2023

Organizace posledních školních dní

Krásné odpoledne, protože se školní rok 2022/23 ubírá do finále, připomínáme organizaci posledních školních dní.
V úterý 27. 6. se děti naposledy klasicky učí.
Středa 28. 6. a čtvrtek 29. 6. jsou ideální dny pro odevzdání učebnic a klíčků od skříněk - přesný rozpis týkající se Vašeho dítěte Vám pošlou konkrétní třídní vyučující. Odpolední výuka v tyto dny již neprobíhá.
V pátek 30. 6. proběhne od 8.00 do cca 9 hodin slavnostní předání vysvědčení, obědy se budou vydávat od 11 hodin a družina tento den funguje do 15 hodin.
Poté následují dva měsíce prověřování dovedností osvojených si ve škole v praxi. :)