Školní družina

Oddělení ve školní družině 2020/2021

Čísla zvonků do školní družiny

ŠD 1 Kája  3#

ŠD 2 Lucka 4#

ŠD 3 Kačka K. 8#

ŠD 4 Jitka 9#

ŠD 5 Katka W. 14#

Režim ŠD od 4.1.

Od 4.1. bude platný stejný režim jako v listopadu. V následujícím odkazu naleznete více informací.  https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/63/manual-sd-od-4.1.pdf

 

Děkujeme za trpělivost a přejeme vám všem úspěšný a zdravý nový rok. 

Tým vychovatelek ŠD

Jak vypadá den v naší školní družině?

Pro ranní ptáčátka začíná již v 7.00.  Děti si pohrají, často i nasnídají, připraví se na vyučování a v 7.40 odchází do svých tříd. 

Po vyučování se sejdeme v družinách a odcházíme na oběd. Po návratu mají děti čas na aktivity, které si samy zvolí. Většinou staví stavby z Kaply, Sevy, Lega, jiní hrají karetní a deskové hry, kreslí, nebo jen tak odpočívají a povídají si se spolužáky. Některé děti odcházejí domů.

Od 13.30 začínají řízené činnosti, kroužky a pobyt venku. Vyrážíme na školní zahradu, kam děti chodí nejraději, nebo na vycházku po okolí, kde většinou navštívíme jedno z místních hřišt. Na zahradě hrajeme různé hry, fotbal a každý týden je pro děti připravena dílnička, kde tvoříme různé výrobky. Na pobyt venku klademe velký důraz.

V případě hezkého počasí zůstáváme na zahradě do 17.00. Pokud nám počasí nepřeje, vracíme se zpět do školy a od 15.30 děti odcházejí domů. Do 17.00 máme čas na svačinu, volnou hru, úklid ŠD a odpočinek po celém dni ve škole. Starší děti si mohou vypracovat domácí úkoly.

Prioritou pro nás je, aby děti trávily čas v družině rády. Dáváme jim možnost vlastní volby, jak naložit s jejich volným časem. Pokud se dětem do nějakých aktivit nechce, nenutíme je. Vše je na jejich volbě.