Školní družina

Jak vypadá den v naší školní družině?

Pro ranní ptáčátka začíná již v 7.00.  Děti si pohrají, často i nasnídají, připraví se na vyučování a v 7.40 odchází do svých tříd. 

Po vyučování se sejdeme v družinách a odcházíme na oběd. Po návratu z oběda odcházíme na školní zahradu, kde děti mají čas na aktivity, které si samy zvolí. V případě nepříznivého počasí zůstáváme v družinách, kde je k dispozici spousta her, stavebnic apod. Většinou staví stavby z Kaply, Sevy, Lega, jiní hrají karetní a deskové hry, kreslí, nebo jen tak odpočívají a povídají si se spolužáky. Některé děti odcházejí domů.

Od 13.30 začínají řízené činnosti, kroužky a pobyt venku. Vyrážíme na vycházku po okolí, kde většinou navštívíme jedno z místních hřišť nebo zůstáváme na zahradě, kde hrajeme různé hry, fotbal a každý týden je pro děti připravena dílnička, kde tvoříme různé výrobky. Na pobyt venku klademe velký důraz.

V případě hezkého počasí zůstáváme na zahradě do 17.00. Pokud nám počasí nepřeje, vracíme se zpět do školy. Od 14.30 děti odcházejí domů. Do 17.00 máme čas na svačinu, volnou hru, úklid ŠD a odpočinek po celém dni ve škole. Starší děti si mohou vypracovat domácí úkoly.

Prioritou pro nás je, aby děti trávily čas v družině rády. Dáváme jim možnost vlastní volby, jak naložit s jejich volným časem. Pokud se dětem do nějakých aktivit nechce, nenutíme je. Vše je na jejich volbě.

Informace k organizaci naleznete zde.