Čtenářský kroužek

Termín konání: pondělí nebo středa, 15:30 - 16:30

Místo konání: učebna ZŠ

Vedoucí kroužku: Markéta Podhrázská

Komu je kroužek určen: 2. - 4. třída

Další informace

Přihlášku získáte od paní třídní učitelky, případně ji najdete ve složce ''dokumenty''.
Přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do 24. 9. Vaší paní třídní učitelce, nebo pošlete na email.

Ke stažení