Režim školní družiny 2021/2022

 • ranní ŠD 7.00-7.40 (příchod do 7.30)
 • odpolední ŠD 11.40-17.00 – kolem 16. hod se děti slučují, sledujte informace pod zvonky, kde se děti nacházejí.
 • v čase 13.30-14.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku, mimo areál školy

Organizace školní družiny 2021/2022

Souhrn informací

Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení

Rozpis jídelny

Roční plán ŠD

Čísla zvonků do školní družiny

Zvonky naleznete vlevo od hlavní brány.

ŠD 1 Kája, učebna 1.A - 25#

ŠD 2 Kačka K., učebna 1.B -24#

ŠD 3 Lucka, učebna 2.B 4#

ŠD 4 Jess, učebna 3.A 9#

ŠD 5 Jitka, učebna 3.B 8#

ŠD 6 Katka W., učebna ŠD- 26#

Vyzvedávání dětí

 • Vyzvedávání po obědě od 12.30, v případě 5 vyučovacích hodin nejdříve od 13.20.

 • V případě, že si své dítě potřebujete vyzvednout před obědem, musíte tak učinit těsně po skončení vyučování.
 • V čase 13.30-14.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku-prosíme o striktní dodržování tohoto času. V případě lékaře, či jiného mimořádného odchodu, je vyzvednutí možno po předchozí dohodě s vychovatelkou.
 • Pokud se zdržíte a nestihnete své dítě vyzvednout do 17. h, volejte  na  číslo 797 972 705.
 • Opakované pozdní vyzvedávání, vede k vyloučení dítěte ze ŠD.
 • V případě, že dítě odchází ze ŠD bez doprovodu, je nutné zapsat přesný čas odchodu do zápisního lístku.
 • V případě mimořádného samostatného odchodu informujte vychovatelku písemnou formou a na lístku uveďte jméno dítěte, datum, čas, podpis a větu -„Přebírám za dítě zodpovědnost“. Omezte prosím tuto formu odchodů.

Potřeby do družiny

 • Dbejte prosím na to, aby vaše děti měly v šatních skříňkách náhradní oblečení.
 • Prosíme o donesení jednoho balení tahacích papírových kapesníků.