Režim školní družiny 2023/2024

 • ranní ŠD 7.00-7.40 (příchod od 7:00 do 7.30)
 • odpolední ŠD 11.40-17.00 – kolem 16. hod se děti slučují
 • v čase 14:00-15:00 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku, mimo areál školy
 • telefonní číslo do školní družiny: 797 972 705

ROZDĚLENÍ TŘÍD-seznamy dětí

ŠD 1 (1.A) Markéta Podhrázskápodhrazska@zspodzvahovem.cz 

ŠD 2 (1. B) Karolina Hlaváčová DiS.-ved. vychovatelka, hlavacova@zspodzvahovem.cz 

ŠD 3 (2.A) Bc. Lucie Laštovičkoválastovickova@zspodzvahovem.cz 

ŠD 4 (2.B+4.A) Jitka Šalatovásalatova@zspodzvahovem.cz 

ŠD 5 (3.A+4.A) Johana Špannerová, spannerova@zspodzvahovem.cz 

ŠD 6 (3.B+4.A) Kateřina Wasylkiwová DiS.wasylkiwova@zspodzvahovem.cz 

ŠD 7 (4.B+4.A) Zuzana Hlobilováhlobilova@zspodzvahovem.cz 

 

Organizace družiny 2023/2024

Informace k systému Bellhop

Roční plán 2023/2024

Rozvrh jídelny platný od 6. 5. 2024

https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/50/rozvrh-jidelny-2024.pdf

Provoz-jarní prázdniny

Vzhledem k nenaplnění kapacity bude provoz ŠD během jarních prázdnin přerušen. 

Provoz ŠD během jarních prázdnin 

V případě zájmu o školní družinu během jarních prázdnin pište na email hlavacova@zspodzvahovem.cz., a to do 19. 1. 2024. Obědy nejsou zajištěny.

Provoz ŠD během podzimních prázdnin

Vzhledem k nenaplnění kapacity bude provoz ŠD během podzimních prázdnin přerušen. 

Podzimní prázdniny

V případě zájmu o školní družinu během podzimních prázdnin (26.-27. 10.) pište na email hlavacova@zspodzvahovem.cz do 13. 10. 2023. V tomto období nebudou zajištěny obědy.

Bellhop-Bakaláři

Mimořádné změny samostatných odchodů již můžete měnit v systému Bakaláři (do poznámky uveďte např "matka-změna" pro lepší přehled), případně jsou vám paní vychovatelky plně k dispozici na emailu, jako doposud :-) Odchody lze měnit do 11:00.

POZOR

Pokud bude dítě odcházet ihned po kroužku, odchod ze ŠD zapište se začátkem kroužku s 10 minutovou rezervou (lektoři si děti vyzvedávají s cca 10 minutovým předstihem)Např. dítě bude odcházet po kroužku který začíná ve 14:00. Odchod tedy bude zapsán ve 13:50 s informací v poznámce, že jde na kroužek a poté domů. 

JEDNÁ SE POUZE O MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY V SAMOSTATNÝCH ODCHODECH. TRVALÉ ZMĚNY PIŠTE PŘÍSLUŠNÉ PANÍ VYCHOVATELCE.

https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/63/odchody2-2.pdf

Vyzvedávání dětí

 • Vyzvedávání po obědě od 12:15, v případě 5 vyučovacích hodin nejdříve od 13:10.

 • V případě, že si své dítě potřebujete vyzvednout před obědem, musíte tak učinit těsně po skončení vyučování.
 • V čase 14:00-15:00 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku-prosíme o striktní dodržování tohoto času.
 • V případě, že dítě odchází ze ŠD bez doprovodu, je nutné zapsat přesný čas odchodu do zápisního lístku.
 • Vzhledem k bezpečnosti dětí, již nebude možný samostatný odchod ze ŠD po telefonické domluvě. Samostatné odchody budou zapsány v zápisním lístku nebo v příloze k zápisnímu lístku, který naleznete v dokumentech. V případě mimořádného samostatného odchodu informujte svou paní vychovatelku prostřednictvím emailu nebo změnou v systému Bellhop a to do 11:00 téhož dne.

 • Pokud se zdržíte a nestihnete své dítě vyzvednout do 17:00, volejte  na  číslo 797 972 705.

 • Opakované pozdní vyzvedávání, vede k vyloučení dítěte ze ŠD.

Odhlášení ze školní družiny

Odhlášení ze školní družiny je možno písemně k poslednímu dni v měsíci po předložení vyplněného dokumentu. https://www.zspodzvahovem.cz/druzina/dokumenty/

Potřeby do družiny

 • Dbejte prosím na to, aby vaše děti měly v šatních skříňkách náhradní oblečení.
 • Prosíme o zaplacení družinového fondu (250,-) v hotovosti příslušné paní vychovatelce a to nejpozději 26. 9. 2023. Z fondu hradíme výtvarné potřeby, odměny pro děti apod.
 • PŘÍBOR