Režim školní družiny 2020/2021

 • ranní ŠD 7.00-7.40
 • odpolední ŠD 11.40-17.00 – kolem 16. hod se děti slučují, sledujte informace pod zvonky, v jaké třídě se děti nacházejí.
 • v čase 13.30-15.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku

Organizace družiny od 30.11.2020

V následujícím odkazu naleznete aktuální režim ŠD. Prosíme, prostudujte si nové a dočasné složení tříd, časy vyzvedávání a obědů. https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/63/manual-sd-30.11.pdf

Děkujeme za trpělivost a respektování nového režimu ŠD.

Tým vychovatelek ŠD

Září a říjen u nás v družině

V září nám přálo počasí a trávili jsme celé dny venku. Ihned po obědě jsme vzali aktovky a pádili na školní hřiště, kde to máme nejraději. Seznamovali jsme se s novými spolužáky, řádem a chodem školní družiny, poznávali interiéry i exteriéry školy. Hráli jsme fotbal, stavěli bunkry, hmyzí domečky, skákali přes švihadlo, hráli různé hry a vytvořili jsme spoustu výrobků. Někteří si roztáhli deku na trávu a jen tak si lebedili na sluníčku a povídali s kamarády. Také jsme se zapojili do akce "Bezpečná cesta do školy". Vyrobili jsme plakátky. které jsou vystaveny na školním plotě a vytvořili jsme "panáka v reflexní vestičce", který nás vítá každý den před dveřmi školy. 

V říjnu, kdy už nebylo tak pěkně, jsem trávili více času ve třídách a ven jsme chodili až ve 13.30. Také nám začaly kroužky, kde jsme se seznamovali s novými lektory a učili se novým věcem a dovednostem. Ve volném čase jsme například navštívili školní knihovnu, kde jsme si mohli vypůjčit knížku, prohlédnout si ji, čtěnáři i něco přečíst :) Knížku si poté bylo možno vypůjčit u paní knihovnice, která je ve škole každé úterý od 12.30-13.30. Při procházkách jsme sbírali plody podzimu a ve škole na ně například kreslili bílou lihovou fixkou.

Nahlédněte do fotogalerie :-) 

Už se všichni moc těšíme, až nám školu opět otevřou a budeme moci trávit společný čas u nás v družinách. 

 

Organizace školní družiny 2020/2021

V odkaze naleznete potřebné informace.

Dne 1.9. je provoz školní družiny do 15.00. Od úterý 2.9. již běžný režim ŠD.

Pravidla pro vyzvedávání dětí

 • Vyzvedávání po obědě od 12.30, v případě 5 vyučovacích hodin nejdříve od 13.20.
 • V případě, že si své dítě potřebujete vyzvednout před obědem, musíte tak učinit těsně po skončení vyučování.
 • V čase 13.30-15.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku-prosíme o striktní dodržování tohoto času. V případě lékaře, či jiného mimořádného odchodu, je vyzvednutí možno po dohodě s vychovatelkou.
 • Pokud se zdržíte a nestihnete své dítě vyzvednout  do  17. h, volejte  na  číslo 797 972 705.
 • Opakované pozdní vyzvedávání, vede k vyloučení dítěte ze ŠD.
 • V případě, že dítě odchází ze ŠD bez doprovodu, je nutné zapsat přesný čas odchodu do zápisního lístku.
 • V případě mimořádného samostatného odchodu informujte vychovatelku písemnou formou a na lístku uveďte jméno dítěte, datum, čas, podpis a větu -„Přebírám za dítě zodpovědnost“. Omezte prosím tuto formu odchodů.

Potřeby do družiny

 • Dbejte prosím na to, aby vaše děti měly v šatních skříňkách náhradní oblečení.
 • Prosíme o donesení jednoho balení tahacích papírových kapesníků a vlhčených ubrousků.