Režim školní družiny 2022/2023

 • ranní ŠD 7.00-7.40 (příchod do 7.30)
 • odpolední ŠD 11.40-17.00 – kolem 16. hod se děti slučují, sledujte informace pod zvonky, kde se děti nacházejí.
 • v čase 13.30-14.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku, mimo areál školy

Jarní prázdniny (13. 3.-17. 3.)

Vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím školy bude činnost školní družiny během prázdnin přerušena. Děkujeme za pochopení.

Od pondělí 6. 2. 2023 je spuštěn nový systém pro vyzvedávání-BELLhop

Bellhop-Bakaláři

Mimořádné změny samostatných odchodů již můžete měnit v systému Bakaláři (do poznámky uveďte např "matka-změna" pro lepší přehled), případně jsou vám paní vychovatelky plně k dispozici na emailu, jako doposud :-) Odchody lze měnit do 11:00.

POZOR

Pokud bude dítě odcházet ihned po kroužku, odchod ze ŠD zapište se začátkem kroužku s 10 minutovou rezervou (lektoři si děti vyzvedávají s cca 10 minutovým předstihem)Např. dítě bude odcházet po florbalu, který začíná ve 14:30. Odchod tedy bude zapsán ve 14:20 s informací v poznámce, že jde na florbal a poté domů. 

JEDNÁ SE POUZE O MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY V SAMOSTATNÝCH ODCHODECH. TRVALÉ ZMĚNY PIŠTE PŘÍSLUŠNÉ PANÍ VYCHOVATELCE.

https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/63/odchody2-2.pdf

Zavřená zahrada

Vzhledem k uzavření zahrady kvůli rekonstrukcím chodíme ven v čase 13:30-14:30, kdy není čas pro vyzvedávání.

Nová paní vychovatelka 

Od 16. 1. 2023 působí v družině nová paní vychovatelka Markéta Podhrázská. Povede oddělení č. 2 (1.B+2.B) místo paní vychovatelky Kačky Kohoutové, kterou čekají mateřské radosti a povinnosti :-) 

NOVÝ SYSTÉM VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY-BELLHOP

Vážení rodiče,

od 2. pololetí (6. 2. 2023) zavádíme nový způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny pomocí systému BELLhop. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. Dětem byly dne 21. 12. rozdány "Žádanky na čipy", které prosím vyplňte a odevzdejte zpět příslušné paní vychovatelce nejpozději do 10. 1. 2023. Je opravdu nutné tento termín dodržet, jelikož je s tím spojeno mnoho administrativy

Zde naleznete veškeré informace o novém fungování školní družiny a potřebné dokumenty.

Informace pro rodiče

Uvolňovací list

Žádanka na čipy

Dodatek k vnitřnímu řádu školní družiny s účinností od 6. 2. 2023

Samostatné odchody můžete měnit pomocí systému Bakaláři. Návod zde 

Věříme, že tato změna bude ku prospěchu nám všem a předem děkujeme za trpělivost a podporu v nových začátcích.

Provoz ŠD-vánoční prázdniny

Provoz ŠD bude během vánočních prázdnin přerušen z důvodu nenaplnění kapacity.

Provoz ŠD-podzimní prázdniny

Provoz ŠD bude během podzimních prázdnin a ředitelského volna přerušen. Kapacita se nenaplnila.

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

v případě zájmu o školní družinu během podzimních prázdnin a ředitelského volna (24.-27. 10) pište na email hlavacova@zspodzvahovem.cz. Pokud se naplní požadovaná kapacita, bude provoz od 8-16 hod. Obědy nebudou zajištěny. 

Přihlášení nejpozději do 7. 10. 2022 do 16 hod.

Kapacita školní družiny je v tomto okamžiku zcela naplněna

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Čísla zvonků do školní družiny

Zvonky naleznete vlevo od hlavní brány.

ŠD 1 Lucka, učebna 1.A-26#

ŠD 2 Markéta, učebna 1.B-10#

ŠD 3 Kája, učebna 2.A-24#

ŠD 4 Zuzka, učebna 3.A-3#

ŠD 5 Jitka, učebna 3.B-4# 

ŠD 6 Katka W., učebna 4.A-9#

Režim 1. a 2. září

1. září je školní družina v provozu od 9.15 do 15.00

Od 2. září je klasický režim ŠD. Ranní 7.00-7. 40 a 11. 40-17. 00.

Vyzvedávání dětí

 • Vyzvedávání po obědě od 12.30, v případě 5 vyučovacích hodin nejdříve od 13.25.

 • V případě, že si své dítě potřebujete vyzvednout před obědem, musíte tak učinit těsně po skončení vyučování.
 • V čase 13.30-14.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku-prosíme o striktní dodržování tohoto času.
 • V případě, že dítě odchází ze ŠD bez doprovodu, je nutné zapsat přesný čas odchodu do zápisního lístku.
 • Vzhledem k bezpečnosti dětí, již nebude možný samostatný odchod ze ŠD po telefonické domluvě. Samostatné odchody budou zapsány v zápisním lístku nebo v příloze k zápisnímu lístku, který naleznete v dokumentech. Lístečky tolerujeme během měsíce září. Od října se řídíme výše uvedenými dokumenty. V případě mimořádného samostatného odchodu informujte svou paní vychovatelku prostřednictvím emailu a to do 11:00.

 • Pokud se zdržíte a nestihnete své dítě vyzvednout do 17. h, volejte  na  číslo 797 972 705.

 • Opakované pozdní vyzvedávání, vede k vyloučení dítěte ze ŠD.

Odhlášení ze školní družiny

Odhlášení ze školní družiny je možno písemně k poslednímu dni v měsíci po předložení vyplněného dokumentu. https://www.zspodzvahovem.cz/druzina/dokumenty/

Potřeby do družiny

 • Dbejte prosím na to, aby vaše děti měly v šatních skříňkách náhradní oblečení.
 • Prosíme o donesení jednoho balení tahacích papírových a vlhčených kapesníků