Režim školní družiny 2022/2023

 • ranní ŠD 7.00-7.40 (příchod do 7.30)
 • odpolední ŠD 11.40-17.00 – kolem 16. hod se děti slučují, sledujte informace pod zvonky, kde se děti nacházejí.
 • v čase 13.30-14.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku, mimo areál školy

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

v případě zájmu o školní družinu během podzimních prázdnin a ředitelského volna (24.-27. 10) pište na email hlavacova@zspodzvahovem.cz. Pokud se naplní požadovaná kapacita, bude provoz od 8-16 hod. Obědy nebudou zajištěny. 

Přihlášení nejpozději do 7. 10. 2022 do 16 hod.

Kapacita školní družiny je v tomto okamžiku zcela naplněna

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Čísla zvonků do školní družiny

Zvonky naleznete vlevo od hlavní brány.

ŠD 1 Lucka, učebna 1.A-26#

ŠD 2 Kačka K., učebna 1.B-10#

ŠD 3 Kája, učebna 2.A-24#

ŠD 4 Zuzka, učebna 3.A-3#

ŠD 5 Jitka, učebna 3.B-4# 

ŠD 6 Katka W., učebna 4.A-9#

Režim 1. a 2. září

1. září je školní družina v provozu od 9.15 do 15.00

Od 2. září je klasický režim ŠD. Ranní 7.00-7. 40 a 11. 40-17. 00.

Vyzvedávání dětí

 • Vyzvedávání po obědě od 12.30, v případě 5 vyučovacích hodin nejdříve od 13.25.

 • V případě, že si své dítě potřebujete vyzvednout před obědem, musíte tak učinit těsně po skončení vyučování.
 • V čase 13.30-14.30 není možné děti vyzvedávat z důvodu řízených činností a pobytu venku-prosíme o striktní dodržování tohoto času.
 • V případě, že dítě odchází ze ŠD bez doprovodu, je nutné zapsat přesný čas odchodu do zápisního lístku.
 • Vzhledem k bezpečnosti dětí, již nebude možný samostatný odchod ze ŠD po telefonické domluvě. Samostatné odchody budou zapsány v zápisním lístku nebo v příloze k zápisnímu lístku, který naleznete v dokumentech. Lístečky tolerujeme během měsíce září. Od října se řídíme výše uvedenými dokumenty. V případě mimořádného samostatného odchodu informujte svou paní vychovatelku prostřednictvím emailu a to do 11:00.

 • Pokud se zdržíte a nestihnete své dítě vyzvednout do 17. h, volejte  na  číslo 797 972 705.

 • Opakované pozdní vyzvedávání, vede k vyloučení dítěte ze ŠD.

Odhlášení ze školní družiny

Odhlášení ze školní družiny je možno písemně k poslednímu dni v měsíci po předložení vyplněného dokumentu. https://www.zspodzvahovem.cz/druzina/dokumenty/

Potřeby do družiny

 • Dbejte prosím na to, aby vaše děti měly v šatních skříňkách náhradní oblečení.
 • Prosíme o donesení jednoho balení tahacích papírových a vlhčených kapesníků