Platba školného

Školní rok 2022/2023

  • školné za školní družinu činí 1500,-/pololetí
  • platbu na 2. pololetí uhraďte bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet 289152346/0300, nejpozději do 27. 1. 2023. Před tím, než částku na 2. pololetí odešlete, zkontrolujte zda nemáte zaplacený celý školní rok. 
  • k identifikaci platby je třeba uvést variabilní symbol (stejný jako u stravování) a do poznámek jméno dítěte
  • nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD