Platba školného

Školní rok 2021/2022

  • školné za školní družinu činí 1500,-/pololetí
  • platbu uhraďte bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet 289152346/0300, nejpozději do 17.9.2021
  • k identifikaci platby je třeba uvést variabilní symbol (stejný jako u stravování) a do poznámek jméno dítěte
  • nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD
  • odhlášení dítěte ze ŠD je možno písemně k poslednímu dni v měsíci https://www.zspodzvahovem.cz/druzina/dokumenty/

 

Prosíme rodiče, aby do 24.9.2021 zaplatili celoroční fond školní družiny (250,-) příslušné vychovatelce ŠD. Z poplatku hradíme náklady na akce ŠD, pomůcky a hračky do ŠD. Děkujeme!