Platba školného

Školní rok 2022/2023

  • školné za školní družinu činí 1500,-/pololetí
  • platbu uhraďte bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet 289152346/0300, nejpozději do 16. 9. 2022
  • k identifikaci platby je třeba uvést variabilní symbol (stejný jako u stravování) a do poznámek jméno dítěte
  • nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD
  • družinový fond 250,- předejte své vychovatelce v HOTOVOSTI