Platba školného

 

Platby za školní družinu jsou momentálně pozastaveny. V červnu zveřejníme veškeré informace k platbám. 

Platba za 2. pololetí-šk.rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy během pandemie, bude školné ŠD poníženo o 300,- (1200,-/2.pololetí). Pro nové žáky naší školy je nyní poplatek 2700,-/šk.rok 2020/2021, pro stávající žáky 1800,-/šk.rok 2020/2021.

Platbu na účet 289152346/0300, pod VS dítěte proveďte do konce ledna 2021. Do zprávy pro příjemce pište nově DRUŽINA a JMÉNO ŽÁKA.

Prosíme také o kontrolu plateb za 1.pololetí.

Děkujeme!

Školní rok 2020/2021

  • pro nově příchozí děti činí platba za školní družinu 1500,-/pololetí
  • pro stávající děti se vzhledem k uzavřené škole v době koronaviru částka snižuje na 600,-/pololetí

        (platby za duben, květen a červen se převádi na 3 měsíce v novém školním roce 2020/2021)

  • platbu je nutné uhradit nejpozději 18.9.2020.
  • úhradu prosím proveďte bezhotovostně bankovním převodem, složením částky na účet 289152346/0300
  • k identifikaci platby je třeba uvést variabilní symbol (stejný jako u stravování)
  • nezaplacení školného je řešeno ukončením pobytu dítěte ve ŠD
  • odhlášení dítěte ze ŠD je možno k poslednímu dni v měsíci

 

Prosíme rodiče, aby do 25.9.2020 zaplatili celoroční fond školní družiny (250,-) příslušné vychovatelce ŠD. Z poplatku hradíme náklady na akce ŠD, pomůcky a hračky do ŠD. Děkujeme