Obecné informace

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před sedmi lety díky velkému zájmu občanů Hlubočep a silné participaci MČ Prahy 5 a ZŠ Kořenského.

Třináct tříd školy aktuálně navštěvuje cca 330 žáků, první stupeň je tak kompletní a v tomto školní roce jsou naše nejstarší děti již v 8. třídě a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za rok vyroste až do devítiletky.

Škola má unikátního genia loci - je obklopena lesy a skálami Dívčích hradů, zasazená do vesnického prostředí starých Hlubočep a vzdálená jen pár minut chůze od Prokopského údolí. Za školní budovou je rozsáhlá zahrada s venkovním hřištěm s umělým povrchem i osvětlením, množstvím herních prvků, venkovní učebnou.

Škola disponuje zrekonstruovanou tělocvičnou a školní jídelnou s výběrem dvou jídel. Vstup do školy je řešen pomocí čipového systému s různými úrovněmi zabezpečení. Všechny třídy jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi, kvalitními koberci a rekuperačními jednotkami, zajišťujícími optimální ventilaci.

Základními hodnotami školy je vzdělání a výchova dětí v přirozeném, bezpečném a pozitivním prostředí. Díky silné vazbě na místní komunitu může s úspěchem akcentovat rozvoj sociálních dovedností, zdravé mezilidské vztahy a přirozené vazby k prostředí a přírodě.

Ve školním vzdělávacím programu pak škola klade důraz na výuku jazyků - má posílenou jejich časovou dotaci a využívá metody CLIL. Pro celý první stupeň je realizován předmět Etická výchova, která je pak od 3. třídy součástí dopolední výuky. V 1. až 3. třídách využíváme při výuce matematiky Hejného metody, od 4. třídy pak pokračujeme Matýskovou matemaikou, kde se více přikláníme ke klasické matematice.

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola stala fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

V odpoledních hodinách pak nabízí školní družinu s akcentem na pobyt venku s fyzickou aktivitou a pestrou nabídku mimoškolních kroužků. Škola spolupracuje se ZUŠ MusicArt, která nabízí pestrou paletu hudebních a výtvarných oborů přímo v budově školy.

Od školního roku 2022/23 je na naší škole založen Žákovský parlament. Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení zvolených žáků do života školy a jejího blízkého okolí. Od 4. ročníku výše budou koncem října z každé třídy zvoleni dva zástupci, kteří se budou pravidelně scházet s dalšími členy na schůzích parlamentu. Žáci prezentují návrhy svých tříd, diskutují nad problémy, s nimiž se potýkají,  přichází s návrhy změn a aktivně se na jejich realizaci podílí.

Žáci rozvíjí nejen komunikativní kompetence, ale také kompetence sociální a osobnostní. Učí se prezentovat nejen své návrhy, ale obhajovat i návrhy jiných. Při provádění návrhů hledají řešení, diskutují nad možnostmi nejen s vedením školy, ale také se zástupci spolku rodičů a místní samosprávy, čímž rozvíjejí své občanské dovednosti.