Obecné informace

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před pěti lety díky velkému zájmu občanů Hlubočep a silné participaci MČ Prahy 5 a ZŠ Kořenského.

Jedenáct tříd aktuálně navštěvuje cca 260 žáků, první stupeň je tak kompletní a v tomto školní roce jsou naše nejstarší děti již v 8. třídě a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za rok vyroste až do devítiletky.

Škola má unikátního genia loci - je obklopena lesy a skálami Dívčích hradů, zasazená do vesnického prostředí starých Hlubočep a vzdálená jen pár minut chůze od Prokopského údolí. Za školní budovou je rozsáhlá zahrada s venkovním hřištěm s umělým povrchem i osvětlením, množstvím herních prvků, venkovní učebnou.

Škola disponuje zrekonstruovanou tělocvičnou a školní jídelnou s výběrem dvou jídel. Vstup do školy je řešen pomocí čipového systému s různými úrovněmi zabezpečení. Všechny třídy jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi, kvalitními koberci a rekuperačními jednotkami, zajišťujícími optimální ventilaci.

Základními hodnotami školy je vzdělání a výchova dětí v přirozeném, bezpečném a pozitivním prostředí. Díky silné vazbě na místní komunitu může s úspěchem akcentovat rozvoj sociálních dovedností, zdravé mezilidské vztahy a přirozené vazby k prostředí a přírodě.

Ve školním vzdělávacím programu pak škola klade důraz na výuku jazyků - má posílenou jejich časovou dotaci a využívá metody CLIL. Pro celý první stupeň je realizován předmět Etická výchova, která je pak od 3. třídy součástí dopolední výuky. Většina tříd využívá Hejného metody při výuce matematiky, které ovšem vhodně kombinuje s prvky klasické matematiky.

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola stala fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

V odpoledních hodinách pak nabízí školní družinu s akcentem na pobyt venku s fyzickou aktivitou a pestrou nabídku mimoškolních kroužků. Škola spolupracuje se ZUŠ MusicArt, která nabízí pestrou paletu hudebních a výtvarných oborů přímo v budově školy.