Historie školy

Budova školy byla postavena na začátku padesátých let minulého století, zčásti dokonce samotnými hlubočepskými občany. V prvních letech sloužila jako dvanáctiletka, později došlo k odtržení a odchodu střední školy na Zatlanku. V roce 2004 byla škola uzavřena, údajně pro nedostatek žáků. Po několika letech a díky silnému zájmu místních občanů došlo k jejímu znovuotevření. První 4 roky pak škola fungovala jako detašované pracoviště ZŠ Kořenského a z původního plánu na malé prvostupňové pracoviště se postupně stal úspěšný a životaschopný projekt a od září 2019 je pak škola samostatnou základní školou, která dorostla do klasické devítiletky, kterou aktuálně navštěvuje cca 400 žáků.

Celý areál je postupně opravován a vybavován, v letošním roce byla dokončena rekonstrukce jídelny a pavilonu školní družiny. V příštím roce bychom rádi zahájili stavbu nového pavilonu s druhou tělocvičnou a 4 učebnami, společně s potřebným zázemím. Spolu s touto akcí je plánována velká rekonstrukce zahrady a později také polytechnická učebna. Časem také doufáme v rekonstrukci šaten 2. stupně a schodišť.