Preventivní tým

Preventivní tým ZŠ Pod Žvahovem tvoří školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence. Každý z členů týmu se zabývá konkrétní oblastí působení (viz níže), protože se však oblasti jejich kompetencí doplňují, řadu situací řeší společně.

školní psycholožka Mgr. Lucie Mannheimová, tel. 731 809 993, mannheimova@zspodzvahovem.cz

  • motivační a psychologická péče pro nadané žáky
  • podpora žáků s SPU a SPUCH
  • práce s třídním kolektivem
  • péče o dobré klima školy

výchovná poradkyně Mgr. Petra Valoušková, valouskova@zspodzvahovem.cz

  • péče o vzdělávání nadaných žáků
  • odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků s SPU a SPUCH
  • spolupráce s PPP a SPC

metodička prevence Mgr. Tereza Cachová, tel. 734 853 584, cachova@zspodzvahovem.cz

  • prevence školní neúspěšnosti
  • primární prevence sociálně patologických jevů
  • metodická podpora učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

01.09.2020