Ing. Alena Nováková

učitelka Fy/Ch/Ma

E-mail: novakova@zspodzvahovem.cz

Život si vždy najde cestu. U mě byla klikatá, občas trnitá, ale vím, že mě vždy vedla a vede přesně tam, kam potřebuji jít.

 

Celý svůj dosavadní život pracuji a rostu s dětmi. Vše díky mamince, která s dětmi pracuje celý život, ať už v práci ve školní družině nebo ve svém volném čase. Začalo to pomáháním s přípravou programu v neziskovce pracující s dětmi, mládeží i dospělými. Později jsem jako instruktorka tvořila program sama a iniciovala spoustu aktivit, které se úspěšně realizovaly. Výjimkou nebyly ani letní tábory, kde jsem s velkou vášní a radostí působila jako vedoucí. Bavilo mě úplně všechno a na co jsem sáhla, to mi šlo. Měla jsem velké dilema, čemu se chci věnovat. S větou, že „učit přece můžu vždycky“ jsem se vydala na VŠCHT studovat forenzní chemii.

 

Vždy mě to táhlo k předávání znalostí obohacených o vlastní zkušenosti. Předávání srozumitelnější formou, s dalšími úhly pohledu, ne se slepě memorovat a pasivně přijímat informace. Při škole jsem doučovala, učila i připravovala k přijímacím zkouškám. Přidala jsem ke svému studiu i další obor Specializace v pedagogice, abych chemii mohla předávat líp. Můj záběr aktivit byl vždy široký a barevný. A tak jsem dostudovala školy a po roce na doktorátu začala naplno podnikat v tom, co mi dávalo největší smysl.

 

Vytvořila jsem projekt Barevnost Života. Covidová doba mi totiž ukázala, že čím blíž jsem nanočásticím, tím víc se vzdaluji sama sobě, a to jsem nemohla dopustit. Znovu jsem se vrátila do let, kdy jsem malovala, tvořila a byla v absolutním flow. Vytvořila jsem seberozvojové on-line malovací kurzy (nejen) pro ženy, aby uměly lépe zpracovávat své emoce a pojmenovávat si své pocity. A s podobným záměrem přijde čas i na tvorbu kurzů pro děti. Družina a skvělá parta na ZŠ Pod Žvahovem je pro mě živnou půdou a hnacím motorem. Právě zde ve spojení s dětmi mohu pozorovat, co je pro ně opravdu to důležité, jaké mají bolístky a moci být zahradníkem, který se stará o každou květinu přesně tak, jak potřebuje.

 

A tak mě po nedlouhé době věta „učit přece můžu vždycky“ dohnala. Uvědomila jsem si, že učit to, co jsem sama pochopila, je můj dar. Ve škole mohu předávat radost z poznání, učit, že i cesta je cíl, a taky ukázat, že chemie, ani fyzika či matematika nemusí být sprostá slova. Je mi ctí moci být průvodcem nové generace dětí – mladých dospívajících, která už se nemusí všechno jen slepě memorovat. Ráda bych, aby si žáci poznání užili a přes zkušenosti integrovali nové znalosti do běžného života.