Kateřina Mládková

asistentka pedagoga

E-mail: mladkova@zspodzvahovem.cz

Asi nejzásadnějším krokem v mém dosavadním životě byl vstup do Junáka v 6 letech. Od té
doby jsem stále v nějakém kolektivu, ve kterém mi je dobře. Po dětských letech v oddíle přišla
změna role a stala jsem se na 6 let vedoucí dívčího oddílu. Po předání vedení mladším jsem
momentálně několikátým rokem ve vedení celého střediska a doufám, že ještě nějakou chvíli
budu. Skrze středisko jsem měla neustálý kontakt s dětmi a to mě zavedlo ke studiu
pedagogiky, konkrétně sociální pedagogiky. Při studiu jsem si vyzkoušela práci na dva roky
v mateřské škole pro sluchově postižené a dále tři roky jako osobní asistent v organizaci pro
podporu dospělých s mentálním postižením. Obě práce mě velmi bavily, ale postupem času
mne to táhlo do školství mezi děti. A tak jsem tu a mám práci, která mě naplňuje a dává velký
smysl.
Ve volném čase velmi ráda trávím čas v přírodě, ať už cestovatelsky po horách, nebo jen na
verandě na chatě. Velmi ráda sportuji, hraji závodně lakros a docházím na kurzy znakového
jazyka.