Jídelna

1. Základní informace

 • Provozní řád školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005, Školským zákonem, vyhláškou č. 137/2004. Výživové dávky a finanční limit se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. o školním stravování.
 • Žáci mají na výběr ze dvou hlavních jídel, včetně polévky. 
 • Cena hlavního jídla a polévky pro děti 6-10 let je 35 Kč, pro děti starší je to pak 37 Kč.
 • Výdej oběda probíhá v časech mezi 11:30 a 14:00.
 • Stravování se platí na účet ŠJ vždy měsíčně a to dopředu. Platbu doporučujeme zaslat vždy s dostatečným předstihem (optimálně do 25. minulého měsíce), aby se předešlo obtížím při výdeji oběda na další měsíc. Účty dětí nemohou jít do mínusu. V takovém případě oběd nebude vydán!
 • Objednávka jídla na další den se uzavírá vždy den předchozí v 11:00.
 • Měsíční záloha na obědy je 700 Kč (starší děti 740), která se zasílá na účet ŠJ - 123-329760267/0100 . Identifikace plátce se provádí pomocí variabilního symbolu! Z této částky bude vždy ke konci měsíce provedeno vyúčtování vzhledem ke skutečné spotřebě. Celkové vyúčtování a případné vrácení přeplatku za stravné se uskuteční vždy na konci školního roku.
 • Variabilní symbol dostane dítě vždy u paní hospodářky.
 • výši kreditu lze sledovat online na www.e-jidelnicek.cz po zadání přihlašovacího jména a PIN Vašeho dítěte (je vydáváno spolu s potvrzením o zálohové platbě na čip).
 • V případě zájmu o automatickou volbu menu č. 1 je potřeba vyplnit speciální přihlášku k tomuto odběru a zavázat se k předplatnému obědů na pololetí či pravidelné měsíční platbě převodem ve stanovené výši. Přihláška je ke stažení zde na webu.

2. Identifikace strávníka

 • k identifikaci strávníka slouží ISIC karta či elektronický čip.
 • Nové čipy se již nevydávají, všichni noví žáci používají průkaz ISIC.
 • v případě, že žák zapomněl čip či ISIC, nebo má problémy s identifikací ve školní jídelně, obrátí se na hospodářku ŠJ.

3. Odhlašování a přihlašování obědů, onemocnění žáka

 • Objednávání obědů – žáci osobně čipem na objednávacím boxu v budově školy nebo online na www.e-jidelnicek.cz (14:30 – 8 hod po zadání přihlašovacího jména a PIN).
 • Odhlašování obědů – osobně čipem nebo elektronicky na e-mail cinglova@zspodzvahovem.cz, nejpozději den předem do 10:00. Při neodhlášení obědů tyto obědy i peníze propadají.
 • Školní stravování se uskutečňuje v době pobytu dítěte ve školském zařízení, a to za úplatu  (viz.§ 119 Školského zákona). Pokud žák onemocní, má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, pak je povinností zákonných zástupců obědy odhlásit – v době nemoci nemá žák na dotovaný oběd nárok.

 • zákonní zástupci jsou povinni zrušit stravování také v případě nepřítomnosti žáka ve škole z jiného důvodu, při odchodu ze ZŠ Pod Žvahovem, nebo při ukončení stravování během školního roku.
 • jídlo v první den nemoci bude z hygienických důvodů vydáváno jen do plastových, nebo nerezových jídlonosičů a pouze v době 11:30 - 11:40 (hygienické směrnice).
 • v době výdeje strávníkům již jídlo nelze do jídlonosičů vydávat.
 

Mgr. J. Horkel – ředitel školy
E. Činglová - hospodářka školy

Obědy do škol

Rada MČ Praha 5 dne 1. 9. 2015 usnesením č. 33/1200/2015 schválila projekt Obědy do škol.

Níže naleznete pravidla a formulář žádosti o dotaci.