Kontakty - Základní škola Pod Žvahovem

Název a kontaktní údaje

Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy, příspěvková organizace

 • Adresa:
  Pod Žvahovem 463/21b
  152 00 Praha 5
 • Tel: 242 486 778 (ústředna)
 • E-mail: info@zspodzvahovem.cz
 • IČ: 06919448
 • Datová schránka: 3ymc8qt
 • Bankovní spojení:
  • hlavní školní účet - 289152346/0300
  • účet školní jídelny - 123-329760267/0100

Vedení školy

Vedení školy
Jméno a funkce Kontakt
Mgr. Jan Horkel
ředitel

Mgr. Tereza Cachová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Mgr. Petra Valoušková
výchovná poradkyně

Mgr. Tomáš Holubec
zástupce ředitele pro 2. stupeň

Eva Činglová
hospodářka

Karolina Hlaváčová DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

Ostatní kontakty najdete v Obecných informacích, záložce Náš tým

Potřebuji vyřídit - na koho se obrátit?

cachova@zspodzvahovem.cz

 • Přestup do vyššího ročníku, zápis do 1. třídy
 • Nabídky učebnic, učebních materiálů
 • Dotazy týkající se rozvrhů a portálu Bakaláři
 • Školní vzdělávací program
 • Metodická sdružení
 • Preventivní programy
 • Školy v přírodě

vasutova@zspodzvahovem.cz

 • ISIC karty – přihlášky, změny, ztráty
 • Pronájmy
 • Kroužky – pronájem prostor
 • Bakaláři - hesla a přístupy pro rodiče a děti

hlavacova@zspodzvahovem.cz

 • Školní družina – přihlášky, změny
 • Kroužky – organizace, časy

cinglova@zspodzvahovem.cz

 • Platby za ŠD, obědy, školy v přírodě, ISIC karty
 • Ztráta klíčku od šatny
 • Firmy – nabídky vybavení, služeb
 • Přihláška ke školnímu stravování
 • Obědy – odhlášení, změny, problémy se systémem

reditel@zspodzvahovem.cz

 • Žádosti o uvolnění z vyučování
 • Zájem o pracovní pozici
 • Řešení mimořádné situace
 • Orgány státní správy

Zřizovatel školy

Městská část Praha 5

Náměstí 14. října 4
150 22 Praha 5
www.praha5.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Lucie Kolářová

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, Štěfánikova 13, 150 22, Praha 5, kancelář č. 307

 • úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 - 16:00, středa 10:00 – 12:00 hodin