O třídě 4. B

Vítejte v naší 4.B! 

Letos jsme se vydali do pohádkového království, kde objevujeme pohádkové postavičky a míříme za kouzelným pokladem. Ve třídě je nás 23 žáků, Naše třídní paní učitelka je Kristýna Jarošová. Dále je s námi ve třídě naše asistentka Katka. Paní učitelka Kristýna nás učí skoro všechny předměty, ale na tělocvik a informatiku máme pana učitele Viktora Křivonosku, na hudební výchovu paní učitelku Magdalénu Kučerkovou, na etiku paní učitelku Katku Wolfovou a polovina třídy má na angličtinu paní učitelku Helenu Šilhánkovou. 

Při výuce si rádi hrajeme, zpíváme, objevujeme a vytváříme. Také jsme ale moc rádi, že se můžeme učit spolu! :)