Třída 3. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Alžběta Vodrážková

Konzultace:

Konzultační hodiny po domluvě. Jsem na mailu i na telefonu.

Aktuálně ve třídě

ONLINE ROZVRH

 

9:00 - 9:45

10:00 - 10:45

11:00 - 11:45

kdykoliv do 14:00 

Pondělí

ČJ 1

ČJ 2

ČJ 3

Samostatná práce - ČJ, M, AJ

Úterý

M 1

M 2

M 3

Samostatná práce - ČJ, M, AJ

Středa

AJ 1

AJ 2

AJ 3

Samostatná práce - ČJ, M

Čtvrtek

ČJ/M 1

ČJ/M 2

ČJ/M 3

Samostatná práce - ČJ, M

Pátek

AJ 1

AJ 2

AJ 3

Samostatná práce - ČJ, M, AJ

 

Kromě online meetingu mají děti každý den od 7:00 v Microsoftu zadání formou Word - dokumentu s dílčími úlohami. Tato zadání jsou doplněna o odkazy na videa. 

TÝDEN 12. - 16. 10.

Pondělí:

ČJ:

- kořen slova - děti by ho měly umět určit, když vidí více napsaných příbuzných slov u sebe (pokud vidí jen jedno, snaží se kořen odhadnout)

- předponová část, příponová část (poznáme, která část slova je před kořenem, která za kořenem)

- čtení pro sebe (s ověřením porozumění)

M:

- Děda Lesoň - zopakování, jaká máme zvířata, které je silnější než jiné apod.

- Zvíře za maskou: PS str. 22/1 a 2

- násobilka (zautomatizovat, rychlé pamětní počítání!)

AJ:

- barvy, spelling, hangman

- anglická abeceda, důraz na správný spelling

- konverzace

 

TÝDEN 5. - 9. 10.

Pátek

ČJ

- čtení (intonace)

- druhy vět (napiš větu tázací, oznamovací, rozkazovací)

- PS 13/4 (znaménka a seřadit), poté čítanka str. 77

- písanka str. 12

M

- násobilka!! Drilujeme, pamětné počítání, rychlé výpočty.

- test (násobilka)

- hadi 26/1

- pavučiny 23/5

AJ

- Hot seat - hra na nového spolužáka, ptáme se na otázky

- učebnice FUN str. 12

- správné přečtení otázky:

What´s your name?

What´s your mother´s name?

What´s your friend´s name?

How are you?

How old are you?

Have you got a brother?

Do you like pizza?

--> DŮRAZ NA SPRÁVNÉ PŘEČTENÍ 

 

Středa a Čtvrtek

ČJ

- jiný tvar slova, slova příbuzná (vyškrtnutí z řady, třídění slov podle příbuznosti, kroužkování kořene)

- hledání kořene ke slovům (přiřazování)

- PS 12/1

- PS 14/6

- čtení nahlas (intonace ve větě, kontrola porozumění)

M

- násobilka, test

- sčítání dvou dvojciferných čísel ve sloupečku

- slovní úlohy (důraz na správný zápis a tvorba vlastní slovní úlohy zaměřené na násobení)

AJ

- barvy, jak se píší, spelling

- konverzace

- There is.../There are...

Úterý

ČJ

- jiný tvar slova (můžeme k tomu použít předložky): strom - stromu, stromě, stromem

- slova příbuzná: ryba - rybář, rybník, paryba, volryba

M

- 3D stavby, plán stavby, str. 19 - stavby, podlaží

- hadi, str. 17/7 

- slovní úlohy, zápis ze slovní úlohy (důraz na správný zápis!)

AJ

- kdy užíváme is/are, There is../There are..

- barvy (poslech rozhovoru, vybarvování)

- What colour are youre eyes? What colour is your hair? What colour is your T-shirt? What is your favourite colour? 

 

Pondělí

ČJ

Hry a pracovní listy na opakování:

- slova významem nadřazená, slova významem podřazená

- synonyma, antonyma

- slova vícevýznamová 

M

- záhada týdne

- 4 hlavolamy, záhadné logické úlohy

- násobilka (příklady)

AJ

- obě skupiny byly spojené: opakování barev (jak je píšeme, spelling), Hot seat (jeden sedí na židli, ostatní mu kladou otázky)

 

TÝDEN 29.9. - 2. 10.

Čtvrtek a pátek

ČJ

- čtení (intonace), párové souhlásky

- doplnění i, í, y, ý a současně s tím párové souhlásky - PS: 8/2

M

- sčítání a odčítání do 100

- sčítání ve sloupečku

- při odčítání dvojciferného čísla mohu rozdělit na desítky a jednotky

- slovní úlohy (utváření zápisu, výpočtu a odpovědi - novinka!)

AJ

- a body (touch your.... touch your friend´s leg, apod.)

- spojování na obrázku (obrázek postavy, pojmenovávání částí těla)

- číslovky a barvy (i písemná forma)

- čtení vět 

 

Středa

ČJ

- písanka str. 6

- prezentování knížek

- bajky - co je to bajka, co je pro ni charakteristické, čtení a rozbor několika bajek (čítanka str. 24-27)

M

- sčítání a odčítání dvou dvojciferných čísel

- bingo

- sčítání a odčítání rovných stovek

AJ

- konverzace

- a monster, části těla (opakování z loňska), popis obrázku příšery v sešitě

 

Úterý

ČJ

- oprava psaní vět

- čtení, důraz na intonaci ve větě

- párové souhlásky ve slovesech (se_te rovně, dr_te se pohromadě, neje_te za chůze, omlu_te se za chybu)

M

- násobilka (dril, dril !)

- cyklisté (počítání, kolik, kdo ujel, podle mapky tras)

AJ

- test - slovíčka (zvířata)

- barvy (správně přečíst, určit správnost napsané barvy s barvou obrázku - jestli dvojice sedí (hra))

- konverzace (Whats your name? Whats your friend´s name? What´s your grandmother´s name? My favourite English name is... My favourite colour is...)

 

Zápis z třídních schůzek 23. 9. 2020

Probráno:

1. Úprava info o Vás (telefony, maily, adresy). Pokud u Vás proběhla změna, napište.

2. Přístupové údaje do elektronické žákovské (Bakaláři) - na webu školy, žákovská knížka. Kdo nemá, pošlu po dětech.

3. ŠVP - lyžák (záloha do konce září) a plavání (s obojím počítám, plavání je "povinné")

4. Kulturní akce (konkrétně Rudolfinum) - platí, v případě zrušení nám filharmonie vrátí peníze. Celý cyklus stojí 500 Kč, každý živel tedy 125 Kč.

5. ŽK - sledovat, podepisovat jednou týdně (dole pod tabulkou - podpis, datum)

6. Omluvenky - předem sms, poté do ŽK

7. Případná distanční výuka proběhne přes Microsoft Teams (přihlašovací údaje - rozdám těm, kteří nebyli na schůzce.)

8. Sledujte na webu Aktuality třídy - rozepisuji tam, co jsme dělali. Jsou tam také všechny důležité termíny, opište si je prosím do svých kalendářů.

9. TCP - odchod do 15. 7. 2021 (příp. exekuce). Poté proběhne velká rekonstrukce. Pravděpodobně skončí tento školní rok o týden dříve (v červnu) a v září začne další rok o týden později (aby se náročná rekonstrukce stihne).

10. Proběhne natáčení dvou vyučovacích hodin v naší třídě, a to kvůli rozboru vyučovací hodiny na Pedagogické fakultě UK.

11. Seznámení s paní psycholožkou Martinou Nikollou, kontakt na webu.

TÝDEN 21. 9. - 25. 9.

Pátek

ČJ

- písanka, opis, vyhledávání písmen (str. 4 a 5 a 8)

- PS doplňování chybějících písmen 8/1 - dokončit a spojit

- řešení záhady týdne

- čtení (poslech)

M

- násobilka, násobky 8 a 9

- příklady 4/4

- mince (kolika způsoby mohu "připravit" 37 Kč.. apod.)

 

AJ

- spelling zvířat

- skládání vět z písmen

- psaní do slovníčku - pozor: v úterý bude test

 

Středa a Čtvrtek

ČJ

- Čtení, čítanka, Kluk z plakátu, plakáty - čím nás zaujmou a proč

- Určování druhů vět, psaní vět (použij slovo xxxxx ve větě tázací apod.)

- Spodoba znělosti - doplňování v PS str. 8/1

- Čtení v učebnici str. 18 - lev berberský + odpovědi na otázky z textu PS str. 10/5

 

M

- hadi - násobení; když u hada není znaménko, jedná se o + (ve směru šipky)

- násobky (přeříkat, zopakovat)

- bingo

- násobilkové čtverce PS str. 15/10

- NÁSOBILKU prosím trénujte, blíží se dělení, takže násobení by mělo být co nejvíce zautomatizované

 

AJ

- random wheel - hra - přečti a předveď (pokyny: touch sth green, smile, jump, count to ten, ride a bike, read a book, turn round, sit down, dance)

- poslech rozhovorů - zachycení jména (spelling, writing)

- english names, skládání z písmen

- my favourite colour is.... my favourite animal is..... my favourite English name is.....

 

Úterý

ČJ

- podtrhávání podstatných jmen a sloves ve větách

- třídění slov na slovní druhy (předložky, spojky)

- ú, ů, u

- čtení s porozuměním (nová záhada týdne)

M

- hadi (novinka: hadi na násobení, pracovní list - jednodušší hadi na násobení), poté 13/6 (vysvětlit, že tam, kde není znaménko, je +)

- hra myslím si číslo: Myslím si číslo, když k němu přičtu dvojnásobek čísla 6, vyjde mi 20. 

AJ

- písemná podoba číslovek (přečíst, zatím nepíšeme)

- spelling (diktování písmen) a psaní: a cat, a dog, a frog, a spider, a goat, a sheep

- ptáme se navzájem: How are you?, How old are you? Whats your name? Whats your frends name? Have you got....? Do you like...?

Pondělí

- byli jsme v divadle

 

TÝDEN 14.-18. 9.

14. - 18. září

ČJ

- Pátek: určování druhů vět, doplňování i, í, y, ý, písanka (str. 2), písmo bez pomocné linky (opis)

- řazení slov podle abecedy (vázané písmo do sešitu s pomocnou linkou)

- určování druhů vět

- skládání vět (z nastřihaných slov) a určení znaménka

- abeceda (seřadit kamínky, doplnit chybějící, seřadit slova podle abecedy)

- sbodoba znělosti (opakování, co to je, říkání pomůcek, doplňování písmen)

- tvrdé/měkké skupiny (opakování formou her, kartičky, třídění slov apod.)

- určování délky u, ú, ů (PS 9/4)

- tvoření vět podle zadání (rozkazovací, oznamovací, tázací; použij slovo ve větě)

 

M

- Pátek: psaní číslic (důraz na jednotnou velikost a správný tvar!!), příklady malé násobilky (konk. násobilka 6, 7, 8), počítání ve sloupečku 15/11

- sčítání ve sloupečku (pozor na přechod přes 100, děti jedno číslo zcela vypouštěly:) - 14/5, 6

- výstaviště (hry, kartičky, poté 13/4)

- parkety - 11/6

- násobky 1-10 (hry, bingo, rozházené příklady, kolíčkování správných výsledků)

- sčítání a odčítání (do 100, zopakovat i sčítání ve sloupečku 14/1, 2))

- hadi (zopakovat + učebnice strana 12/1)

- násobilkové čtverce (zopakovat + 8/1,2,4)

- krokování (reálně krokovat s figurkami, poté 10/2)

- na procvičení - příklady 4/4

 

AJ

- Pátek: rozbor věty What´s your name? Které části rozumíme, jaká slovíčka známe, co znamená "name"?

- What´s your name? What´s your friend´s name? What´s your grandmother´s name? 

- What´s a good name for a cat or a dog? 

- poslech CD - doplňování odpovědí do učebnice

- spelling (diktát písmen + poskládejte z písmen slovíčka viz. níže)

- numbers (přiřadit číslovku ke slovy napsanému číslu)

- anglická abeceda (hra hangman, správné pojmenování písmen, ABC song)

- konverzační obraty (opakování z loňského roku)

- zvířata (rozumět a trénovat spelling (jak se píší): a sheep, a goat, a cat, a dog, a frog, a spider, a fish, a duck

- učebnice (str. 6-9)

- děti budou letos aktivně používat i sešit, kam si budou samy psát/lepit a už v něm i něco mají :)

Termíny - 1. pololetí

Zvýrazněné termíny považuji za podstatné :)

11. 9. - Restart

21. 9. - ND, Nová scéna, Vidím nevidím

23. 9. - Třídní schůzky

19. 10. - Rudolfinum - Čtyři živly (celý cyklus, tzn. 19. 1O., 7. 12., 22. 3., 24. 5.)

27. 10. - Projektový den

28.-30. 10. - Podzimní prázdniny

9. 11. - Den otevřených dveří

16. 11. - Ředitelské volno

7. 12. - Rudolfinum - Čtyři živly (celý cyklus, tzn. 19. 1O., 7. 12., 22. 3., 24. 5.)

17. 12. - Vánoční jarmark

22. 12. - Vánoční besídka naší třídy

23. 12. - začátek Vánočních prázdnin (nástup do školy 4. 1.)

28. 1. - Vysvědčení

29. 1. - Pololetní prázdniny

31. 1. - 5. 2. - Zimní škola v přírodě (lyžák)

 

První školní týden

Úterý 1. 9. - sraz v 8:00, poté do 9:15, poté družina nebo domů

Středa a čtvrtek 2.-3. 9. - pouze 4 vyučovací hodiny (třídnické), konec 11:40

Pátek 4. 9. - podle rozvrhu, 5 vyučovacích hodin