Třída 3. B

Třídní učitel/ka: Mgr. Alžběta Blažíková

Aktuálně ve třídě

rozvrh 19. - 23.10.

pondělí

 

1.skupina

9:00 – 9:45

ČJ

2.skupina

10:00 – 10:45

ČJ

 

 

úterý

2.skupina

8:30 – 9:15

M

1.skupina

9:30 – 10:15

M

 

 

 

 

 

Skupina A

10:00 – 10:30

Skupina B

10:30 – 11:00

Skupina C

11:00 – 11:30

 

středa

 

1.skupina

9:00 – 9:45

ČJ

2.skupina

10:00 – 10:45

ČJ

 

 

čtvrtek

 

1.skupina

9:00 – 9:45

M

2.skupina

10:00 – 10:45

M

 

 

pátek

Skupina A

8:30 – 9:00

Skupina B

9:00 – 9:30

Supina C

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

Všichni žáci a společná reflexe za celý týdnem

 

 

ROZDĚLENÍ M, ČJ:

1.skupina: Kristýna, Elisabeth, Marie, Aya, Monika, Ela M., Sofiia, Bára, Ema, Oliver, Jenda

2.skupina : Adéla, Ela H., Sebastian, Klára, Markéta, Jiří, Anežka, Zuzka, Adam, Štěpán

 

ROZDĚLENÍ AJ:

Skupina A: Sebík, Štěpán, Zuzka, Anežka, Adélka, Markéta, Jirka

Skupina B: Ela H., Klárka, Aya, Bára, Ema, Adam, Elisabeth

Skupina C: Monika, Kristýna, Sofiia, Oliver, Marie, Jenda, Ela M.

Rozdělení skupin AJ

Markéta Spurová: Kristýna, Elisabeth, Marie, Aya, Lara, Monika, Ela M., Sofiia, Bára, Ema, Oliver

Helena Šilhánková: Adéla, Ela H., Sebastian, Klára, Markéta, Jiří, Anežka, Zuzka, Adam, Jenda, Štěpán

Co musím umět a znát?

Český jazyk:

 • měkké a tvrdé souhlásky
 • párové souhlásky na konci slova
 • abeceda
 • psaní velkých písmen ve jménech (hory, řeky, města….)
 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky

Matematika:

 • sčítání a odčítání do 100
 • násobilka 0 – 10
 • základy geometrie – geometrické tvary, přímky, úsečky, body, základy rýsování a měření

akce třídy

 • 2. a 3. 11. - projektový den
 • 9. 11. - Tolcův dvůr Cesta ke chlebu od 9:00
 • 18. 11. - dopravní výchova v 10:30 (Barrandov)
 • 23. 11. 2020 (10:00) - Národní divadlo (NS)

Vidím, nevidím

 • 31. 1. - 5. 2. 2021 lyžák
 • 29. 3. 2021 Rudolfinum Dvořáková síň

O nejkrásnější pohádce…

 • 10. 5. - 15. 5.  letní ŠVP (plavání)