Třída 6. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Tomáš Holubec

Konzultace:

Pondělí 14.30 - 15.30 a po individuální dohodě i jiný čas.

Aktuálně ve třídě

Začátek roku pro 6.A

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se všichni sejdeme v 8.00 před školou, kde proběhne společné slavnostní zahájení nového školního roku.

čtvrtek 1. 9. 2022

8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou

9.15 ukončení dopoledního programu s třídním učitelem

pátek 2. 9. 2022

4 vyučovací hodiny s třídním učitelem

V následujícím týdnu (od pondělí 5. 9. 2022) probíhá výuka dle platného rozvrhu.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

V úterý 6.9. od 18.00 úvodní třídní schůzka pro rodiče žáků 6.A - účast třídního učitele a asistentky pedagoga.