Třída 7. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Tomáš Holubec

Aktuálně ve třídě

Odkaz na avatary

https://beta.character.ai/ 

Do wordu napsat popis toho, na co se ptali, jak komunikovali, jaké témata, na co odpovídal avatar, jaké to bylo. shrnutí, reflexi v 10 bodech.