Zápis do první třídy

Zápis do 1. tříd ročníku 2024/2025 proběhne 25. dubna 2024 od 14 do 18 hodin

Náhradní termín zápisu je 30. dubna od 14 do 16 hodin.

 

K zápisu je potřeba se registrovat na webu https://zapisdozs-praha5.praha.eu/

Zde naleznete důležité dokumenty, týkající se zápisu do 1. třídy:

https://www.zspodzvahovem.cz/files/dokumenty