Zápis a přestupy

Zápis do 1. tříd ročníku 2021/2022 proběhne v dubnu 2021. Bližší podrobnosti budou zveřejněny v únoru 2021.

V současnosti může škola přijmout žáky na přestup do 3. a 6. třídy (ve školním roce 2020/2021).