Zápis do první třídy

Zápis do 1. tříd ročníku 2022/2023 proběhne 21. dubna 2022 od 14 do 18 hodin

Náhradní termín zápisu je 26. dubna od 14 do 16 hodin.

Termín zápisu pro děti (cizince), kterým byla v České republice poskytnutá dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je 29. června od 14 do 16 hodin.

K zápisu je potřeba se registrovat na webu https://zapisdozs-praha5.praha.eu/