Přestup na naši ZŠ

V případě zájmu o přestup na naší školu kontaktujte zástupkyni ředitele e-mailem na cachova@zspodzvahovem.cz .

Upozorňujeme, že přestup do současné 1., 4., 5, a 6. třídy není z kapacitních důvodů možný.