Přestup na naši ZŠ

V případě zájmu o přestup na naší školu kontaktujte zástupkyni ředitele e-mailem na cachova@zspodzvahovem.cz .