Školská rada

Členy školské rady jsou:

za školu

  • Mgr. Tomáš Holubec
  • Karolina Hlaváčová, DiS.

za rodiče

  • Ing. Hana Dohnalová
  • Ing. Jakub Veleba

za zřizovatele

  • Bc. Alena Janďourková
  • Bc. Martin Damašek, M. A.