Náš tým

Vedení školy

Vedení školy
Jméno a funkceKontakt
Mgr. Jan Horkel
ředitel

Mgr. Tereza Cachová
zástupkyně ředitele, třídní učitelka 4. A

Mgr. Alžběta Blažíková
výchovná poradkyně, třídní učitelka 3. B

Bc. Martina Nikolla
školní psycholožka + učitelka EV

Karolina Hlaváčová
vedoucí vychovatelka ŠD + učitelka HV

Pedagogové

Pedagogové
Jméno a funkce/třídaKontakt
Mgr. Alena Kopecká
třídní učitelka 1. A

Mgr. Klára Vancová
třídní učitelka 1. B

Mgr. Anna Vlčková
třídní učitelka 2. A

Mgr. Veronika Rusová
třídní učitelka 2. B

Mgr. Alžběta Vodrážková
třídní učitelka 3. A

Mgr. Alžběta Blažíková
výchovná poradkyně, třídní učitelka 3. B

Mgr. Tereza Cachová
zástupkyně ředitele, třídní učitelka 4. A

Mgr. Kateřina Haladová
třídní učitelka 5. A

Mgr. Markéta Spurová
třídní učitelka 6.A, učitelka M, Fy, AJ

Mgr. Helena Šilhánková
učitelka AJ

Ing. Helena Cuhrová
učitelka VV, Př, Vl, PČ

Mgr. Žaneta Odložilíková
učitelka ČJ

Mgr. Petra Valoušková
učitelka OV + Dě

Bc. Martina Nikolla
školní psycholožka + učitelka EV

Asistentky

Asistentky
Jméno a funkceKontakt
Zuzana Hlobilová
asistentka pedagoga

Viktorie Mrkousová
asistentka pedagoga

Bc. David Lebeda
asistent pedagoga

Lenka Mlynarčíková
asistentka pedagoga + hospodářka ŠJ

Markéta Podhrázská
asistentka pedagoga

Monika Vašutová
asistentka pedagoga, školní asistentka

Kateřina Wasylkiwová
vychovatelka ŠD + asistentka pedagoga

Školní družina

Školní družina
Jméno a funkceKontakt
Karolina Hlaváčová
vedoucí vychovatelka ŠD + učitelka HV

Kateřina Kohoutová
vychovatelka ŠD, učitelka HV

Bc. Lucie Laštovičková
vychovatelka ŠD

Jitka Šalatová
vychovatelka ŠD

Kateřina Wasylkiwová
vychovatelka ŠD + asistentka pedagoga

Provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci
Jméno a funkceKontakt
Jiří Čingl
Eva Činglová
hospodářka

Jindřich Kosina
kuchař
Lenka Mlynarčíková
asistentka pedagoga + hospodářka ŠJ

Karel Pampel
školník

Pavla Schulzová
úklid