Mgr. Kateřina Wolfová

učitelka NJ

E-mail: wolfova@zspodzvahovem.cz

Učím dlouho a stále ráda.

Učitelkou jsem chtěla být od dětství. Své pedagogické dovednosti jsem si ověřovala na mladším

bratrovi. Moc nejásal…

Vyzkoušela jsem si i práci mimo obor, pracovala jsem dva roky v Německu ve firmě a zjistila jsem, že

škola je mnohem zábavnější místo.

Mým oborem je psychologie, pedagogika, německý jazyk, český jazyk a základy společenských věd.

Ve své praxi jsem učila děti malé, velké i dospěláky.

Je skvělé pozorovat, jak z malých dětí vyrůstají vzdělaní, kultivovaní a samostatní jedinci.

Nejen prací živ je člověk, mým velkým koníčkem je zahrada, keramika, floristika a design.

Tvůrčí činnost mi dělá radost,ráda předávám své zkušenosti dětem a pozoruji, jak společné tvoření rozvíjí fantazii, zručnost a mezilidské vztahy.