Archiv aktualit - školní rok 2020/21

04.08.2020

Harmonogram školního roku 2020/2021

V sekci Termíny prázdnin naleznete harmonogram školního roku 2020/2021, kde jsou vypsána ředitelská volna, termíny projektových dní i prázdnin :)

12.08.2020

Kroužky pro školní rok 2020/2021

Přehled kroužků pro příští školní rok bude aktualizován v posledním srpnovém týdnu. Obecně u většiny loňských kroužků lze předpokládat jejich pokračování ve stejných dnech a místech. 

19.08.2020

Organizace prvního školního týdne

Vyučování začíná celý týden v 8 hodin. Do čtvrtka jsou žáci se svými třídními učitelkami, v pátek se již vyučuje podle platných rozvrhů, bez odpoledního vyučování. Upozorňujeme, že děti mohou vstoupit do školy pouze s rouškou a tu odloží až ve třídě.

Družina funguje v úterý od 9 do 15 hodinostatní dny od 7 do 17 hodin.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

úterý 1. 9.

 • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou
 • 9.15 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou
 • 10.00 schůzka rodičů prvňáčků, ve třídě, ale vstup je umožněn pouze s rouškou

středa 2. 9.

 • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40)
 • 2. – 6. třída má 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

čtvrtek 3. 9.

 • prvňáci mají 3 vyučovací hodiny (konec 10.45)
 • 2. – 6. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

pátek 4. 9.

 • výuka podle platných rozvrhů 

Těšíme se na Vás! 

28.08.2020

COVID 19

Vzhledem k aktualizaci manuálu MŠMT k provozu škol se v případě, že nenastane změna na "semaforu" či příkaz KHS, ruší povinnost nošení roušek ve škole pro děti. Provoz školy tedy bude v rámci možností "běžný". Rodiče omezí návštěvy školy na nezbytné minimum. Při pohybu po škole i ve třídě pak musí mít roušku. Konání třídních schůzek je možné.

Výňatek ze směrnice školy, platné od 1. 9. 2020:

 • Vstup do budovy školy je umožněn  žákům a doprovázejícím osobám v nejnutnějším případě.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i doprovázející osoby žáků nosí ve společných prostorách roušky, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace dle semaforu.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace dle semaforu.
 • Žáci, zaměstnanci školy i doprovázející osoby jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění výše jmenovaných osob do budovy školy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Škola zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti. Při jejich zjištění (objevení) škola informuje zákonného zástupce a ten si dítě neprodleně vyzvedne ze školy.

30.08.2020

Roušky ve škole

Vážení rodiče a milé děti, vzhledem k nejasné a dynamicky se měnící situaci karanténních opatření, vyčkáváme na nějaké "centrální" instrukce, které snad přijdou v pondělí. Lze ale předpokládat, že roušky pro děti "mimo třídu" budou minimálně doporučené. Proto Vás již nyní žádáme o to, abyste s touto variantou počítali a měli roušky nachystané. Stejně tak upozorňujeme na nutnost omezit na maximum přítomnost doprovázejících osob do školy (vyjma prvních tříd, které jsou na samostatném patře a první týden je pomoc rodičů s příchodem do školy samozřejmá). Upozorňujeme, že doprovázející osoby mohou vstoupit do školy výhradně s rouškou!

31.08.2020

Roušky - aktualizace

Vážení rodiče a milé děti, vzhledem k tomu, že KHS hl. m. Prahy nepožaduje povinné nošení roušek dětmi ve společných prostorech a rozhodnutí ponechává výhradně na řediteli školy, rozhodl jsem, že režim naší školy bude fungovat tak, že toto nošení roušek ponecháme v režimu dobrovolné/doporučené. To znamená, že bychom, i vzhledem k možnému riziku uzavření školy v případě nákazy, ocenili, kdyby děti roušky používaly ve všech prostorách školy, ale nebudeme to po nich vyžadovat. Děti si také při vstupu do školy musí desinfikovat ruce. Co je ovšem nezbytné, je nošení roušek ve společných prostorách pro všechny návštěvy školy a to včetně externích nájemců. Dále Vás prosíme o spolupráci v případě, že se jakékoli příznaky respiračního onemocnění objeví u dítěte ráno či během jeho pobytu ve škole. Takovéto dítě do školy buď vůbec nevpustíme, případně budeme požadovat jeho odchod v doprovodu rodiče. Těmto dětem bude vždy změřena teplota. Prosíme tedy, abyste nemocné či nachlazené dítě v žádném případě do školy neposílali. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude, v případě příznivého počasí, probíhat na školní zahradě a v případě nepřízně Vás žádáme o využití mobilního telefonu školní družiny - 797 972 705 či venkovní zvonky do doby zprovoznění nového vstupního systému (během týdne).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že i díky těmto opatřením vydržíme v normálním provozu i na podzim.

Mgr. Jan Horkel

ředitel školy

03.09.2020

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče,

z důvodu stále nefunkčích zvonků a zmatků kolem vyzvedávání dětí ze školní družiny, budeme v případě příznivého počasí trávit veškerý čas na školní zahradě, kam se odebereme ihned po obědě. V případě 4 vyučovacích hodin ve 12.30, 5 vyučovacích hodin ve 13.25. 

Děti si vyzvedávejte osobně.

Děkujeme za pochopení!

09.09.2020

Od zítřka pouze s rouškou!!!!

Pozor, vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení roušek s platností od zítřka, 10. 9. je nutné, aby od zítřka děti nosily roušky ve všech společných prostorách školy a to povinně. Prosíme o Vaši spolupráci! Děti by měly mít s sebou dvě čisté (vyprané látkové či jednorázové) roušky a sáček na odložení roušky špinavé. Dále platí, že s příznaky respiračního onemocnění není možné dítě do školy vpustit. Děkujeme za pochopení.

09.09.2020

Provoz školní družiny v den Restartu

Milí rodiče, připomínáme páteční akci Restart, která se koná na školní zahradě. Také prosíme, zda byste si své děti ze školní družiny vyzvedli do 16.00, kdy celá akce začíná. V případě, že takovou možnost nemáte, napište tuto informaci na email hlavacova@zspodzvahovem.cz. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.

10.09.2020

Restart již zítra! A ve venkovních prostorech bez roušky!

16.09.2020

Seminář pro rodiče o Hejného matematice již zítra v 18:00 na terase naší školy.

Zítra se na terase naší školy koná seminář o Hejného matematice pro všechny rodiče. 18:00 - 20:00 a vstup je zdarma! Přihlášky k účasti na v odkazu níže. Pro jistotu upozorňujeme, že průchod školou je možný pouze v roušce.

Přihlášky na: FB Spolek rodičů ZŠ Pod Źvahovem

17.09.2020

Pozor! Od zítřka roušky povinné v 6. třídě i při výuce

Od pátku 18. září se bohužel vrací povinnost nosit roušky pro žáky 2. stupně i při vyučování. Jedinou výjimkou je tělesná výchova a v případě potřeby hudební výchova. Prosíme rodiče, aby děti byly vybaveny nejméně dvěma jednorázovými či textilními rouškami. Zároveň také připomínáme prosbu, aby rodiče do školy neposílali děti s příznaky respiračního onemocnění či teplotou. V případě jiného chronického onemocnění horních cest dýchacích budeme situaci řešit individuálně, ale vždy bude potřeba doložení tohoto onemocnění potvrzením praktického lékaře. Děkujeme za pochopení.

20.09.2020

Bezpečná cesta do školy

Pozor pozor! Již zítra začíná hlavní soutěž "Pěšky do školy"! Soutěž mezi školami a třídami o nejvíce pěších cest do školy – navíc první týden pokus o rekord v cestách na koloběžce (info na www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/)
1) 1 bod za každou cestu pěšky / na kole / na koloběžce / nebo MHD
2) ½ bodu za cestu autem, pokud dítě vystoupí alespoň cca 300 m od školy (u zastávek Nádraží Hlubočepy nebo Pod Žvahovem)
3) 0 bodů za cestu autem až ke škole

V úterý 22.9. se koná soutěž "Nejlépe vyzdobená helma na koloběžku"

1) přijeďte na své koloběžce s co nejlépe vyzdobenou helmou
2) každá ozdobená helma získává za průjezd kolem brány do školy za odměnu svačinku a pití

Pojďte do toho s námi, podpořte naší školu 

22.09.2020

Ředitelské volno v pátek 25. 9. NEBUDE!

Vážení rodiče,

nový ministr zdravotnictví doporučil školám vyhlášení ředitelského volna na tento pátek. My jsme však toho názoru, že chceme využít každého dne, kdy je naše škola relativně v klidu a v normálním provozu bez karantény. Jsem přesvědčen, že se většina dětí do školy těšila a těší a distanční výuka je komplikací pro všechny strany. Podle mého názoru tato nedokáže plnohodnotně nahradit klasickou výuku, zejména pak část její výchovnou. Zároveň respektujeme komplikace, které by rodiče měli s řešením nečekané situace, jelikož termíny ředitelského volna se zpravidla vyhlašují s předstihem, vyjma havárie, a proto jsem se rozhodl toto ředitelské volno nevyhlásit. Připomínám zítřejší třídní schůzky a to, že jejich prezenční forma vyžaduje přístup do školy v roušce a po desinfekci rukou. Děkujeme za pochopení a doufám, že sdílíte náš přístup k celé situaci.

Jan Horkel, ředitel

 

25.09.2020

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče, zvonky jsou již funkční. Vzhledem k počasí a začínajícím kroužkům budeme už do 13.30 ve svých třídách. Připomínáme také časy pro vyzvedávání dětí po obědě. Prosíme o trpělivost. Jak je již psáno, děti, které mají 4 vyučovací hodiny (končí v 11.40) jsou po obědě ve 12.30. Ne dříve. Děti, které mají 5 vyučovacích hodin (končí ve 12.35) jsou po obědě nejdříve ve 13.20. V čase obědů v družinách nikdo není, tudíž se nedá dozvonit. Prosíme, respektujte tyto časy. Ve škole je nás nyní přes 200 a kapacita jídelny je omezená.

V čase 13.30-15.30 se děti nevyzvedávají-zvonky v tomto čase nebudou funkční.

Děkujeme za pochopení.

Pro vyzvednutí dětí zvoňte venku u hlavní brány dle čísel níže. 

ŠD 1 Kája 3#

ŠD 2 Lucka 4#

ŠD 3 Kačka K. 8#

ŠD 4 Jitka 9#

ŠD 5 Katka W. 14#

30.09.2020

Průchody školou

Vážení rodiče, znovu opakujeme, že při vyzvedávání dětí v odpolední družině venku není možné procházet školou, natož pak dokonce bez roušky. Děti by měly zvládnout šatnu samy! Děkujeme za pochopení a spolupráci!

09.10.2020

Aktualizace opatření vzhledem ke Covid 19

Vzhledem k tomu, že naše škola má pouze 1 třídu 2. stupně, tak tato pokračuje v prezenčním vzdělávání beze změny (pouze trvá omezení, týkající se hodin TV a zpěvu). Nově na 26. a 27. října MŠMT vyhlásilo prázdniny, ty se tak prodlužují na celý týden. Termíny výletního i projektového dnu se proto o týden posouvají na 2. a 3. listopadu. Další informace obdržíte od svých třídních učitelek. Provoz sportovních kroužků byl na 2 týdny zakázán, pro informace o ostatních kroužcích, prosím, kontaktujte vedoucí těchto kroužků. Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

12.10.2020

Pozastavení činnosti kroužků

Vzhledem k vládním nařízením je činnost všech kroužků na naší škole na 14 dní pozastavena.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

13.10.2020

Distanční výuka

Vážení rodiče,

od zítřka, 14. října do 23. října 2020 přechází celá naše škola do režimu distanční výuky. Pro tuto výuku budeme centrálně používat portál MS Teams, ke kterému mají všechny děti přiděleny účty (přihlašovací údaje vám sdělí třídní učitelka). V případě potřeby resetu hesla kontaktujte ředitele školy e-mailem. Žádáme vás o spolupráci při realizaci distanční výuky. Upozorňujeme, že tato výuka je již povinná, v případě absence žáka na on-line i off-line výuce je potřeba žáka omluvit.

Prosíme Vás o trpělivost, pochopení a vstřícnost, uděláme vše pro to, abychom toto nelehké období zvládli. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte své třídní paní učitelky, případně vedení školy.

Každý den bude ve škole přítomna služba, která s Vámi může vyřešit případné problémy (zapomenuté učebnice, potvrzení, atd... ).

Školní jídelna na ZŠ Chaplinově náměstí nevaří, proto ani naše jídelna nevydává a obědy jsou odhlášené.

Přejeme Vám pevné zdraví a snad se zase setkáme 2. listopadu...

Jan Horkel

21.10.2020

Příští školní rok

Vážení rodiče, zejména naši budoucí... V poslední době se množí dotazy na budoucnost naší školy, zejména týkající se počtu otevíraných tříd a další přítomnosti TCP v areálu školy. Jsme moc rádi, že na základě jednání Školské rady s naším zřizovatelem můžeme oznámit následující informace:

1/ pokud bude dostatek spádových dětí, tak od září 2021 budou na ZŠ Pod Žvahovem otevřeny 2 první třídy v jednom ročníku;

2/ v souladu s rozsudkem soudu budou učiněny všechny potřebné kroky k vystěhování TCP z budovy ZŠ Pod Žvahovem. Termín soudem byl stanoven na 15. 7. 2021;

3/ od září 2021 bude budova žvahovské školy využívána výhradně ZŠ Pod Žvahovem.

K bodu 1/ bychom rádi upozornili, že o spádovosti rozhoduje trvalé bydliště dítěte.

29.10.2020

Pokračování distanční výuky

Vážení rodiče, milé děti, jelikož určitě také sledujete aktuální situaci, tak víte, že návrat do školy 2. listopadu bohužel neproběhne a návrat se odkládá. Více informací bychom, podle sdělení MŠMT měli dostat zítra večer. Od pondělí proto musíme pokračovat v on-line výuce. Dojde k drobným úpravám rozvrhu a vše se snažíme dále optimalizovat. Více informací dostanete v e-mailu od Vaší třídní paní učitelky. Přejeme hezký týden a hlavně pevné zdraví!

09.11.2020

Ředitelské volno + červen

Vážení rodiče, vzhledem k dalšímu vývoji karantény a možností vyhlášení 16. listopadu jako celostátního dne volna jsem se rozhodl ponechat v platnosti 16. listopad jako ředitelské volno. Díky příznivému vývoji statistických čísel je možné, že se minimálně část dětí vrátí do škol za 14 dní a proto pokládám za správné dát Vám i dětem možnost ještě jednoho prodlouženého víkendu v klidu, ideálně i někde mimo Prahu. Zároveň bych Vás chtěl informovat o tom, že s největší pravděpodobností nebudou avizovaná ředitelská volna na konci června, vzhledem k tomu, že rekonstrukční práce mohou začít až po vyklizení prostoru TCP, které je soudem stanoveno na 15. července. V těchto dnech probíhá intenzivní příprava projektů rekonstrukce celého zbytku budovy i plánů na revitalizaci zbytku areálu školy a uděláme vše pro to, aby stejně krásné nové třídy, jaké letos dostali naši třeťáci byly v září připraveny i pro další děti. Rekonstrukce školní jídelny a pavilonu družiny se samozřejmě protáhne, ale v součinnosti se zřizovatelem naplánujeme tuto rekonstrukci tak, aby co nejméně zasáhla do průběhu příštího školního roku. 

11.11.2020

Projektový (tý)den

Milé děti, milí rodiče!

S radostí Vám představujeme letošní podzimní projektový (tý)den.

Bližší nformace viz plakátek plus e-mail od Vaší třídní paní učitelky. Těšíme se na realizaci! :)

 

Ke stažení

12.11.2020

Návrat prvních a druhých tříd!

Vážení rodiče a naše milé děti, jak určitě už víte ze zpráv, tak od příští středy, 18. listopadu, se prvňáci a druháci mohou vrátit k prezenční formě výuky, tj. od školy! :-) A to dokonce bez rozdělování skupin či jiných podobných jarních "specialit". Výuka bude tedy probíhat v rouškách a samozřejmě budeme dbát o to, aby se děti mohly pravidelně vyvětrat venku na čerstvém vzduchu, kde to lze i bez roušek. V provozu bude i školní družina, která ovšem bude fungovat tak, že každá ze tříd bude po skončení výuky automaticky převedena na samostatné oddělení družiny. Děti z jednotlivých tříd se tak nebudou potkávat a míchat. Z provozních důvodů bude také družina v otevřena pouze odpoledne a to do 16:00. Ranní družinu bez míchání dětí z různých tříd bohužel není možné realizovat. Také školní jídelna bude v provozu, dokonce bude nově možné, aby si děti z ostatních tříd (3. - 6.) chodily pro obědy do "kastrůlků" v předem určený čas. Všechny podrobné informace k provozu dostanete e-mailem do konce týdne. Těšíme se na naše prcky a samozřejmě doufáme, že je brzy budou následovat i ostatní děti!

26.11.2020

Návrat 3. - 6. tříd

Příští pondělí, 30. listopadu, se do prezenční výuky vrátí 3. - 6. ročník. Stejně jako před uzavřením školy se našich šesťáků netýká rotační systém, tj. budou stále ve škole. Vyučování bude probíhat podle normálního rozvrhu. Režimová opatření budou - roušky ve všech vnitřních prostorech školy (žádáme o to, aby děti měly roušky 2), nutnost desinfekce při vstupu do školy, časté větrání, důraz na pohyb venku, kde není nutná rouška. Vstup do školy bude i nadále možný od 7:40, vzhledem k počtu tříd nebude zaveden žádný speciální časový režim. Ranní družina z organizačních důvodů nemůže být v provozu. Odpolední družina pro 1. - 3. ročník bude v době od 11:40 do 16:30. Družina pro 4. ročník může být z organizačních důvodů (nemožnost spojování skupin napříč ročníky) v provozu pouze do 16:00. Výdej obědů bude probíhat podle připraveného harmonogramu. Školní "nesportovní" kroužky s výjimkou ZUŠ nebudou v provozu. O sportovních kroužcích budou informovat přímo organizátoři. Další informace dostanete do konce týdne e-mailem. Děkujeme i za Vaši spolupráci a budeme se těšit na viděnou v pondělí.

28.11.2020

Režim školní družiny od 30.11.

V následujícím odkazu naleznete aktuální režim ŠD. Prosíme, prostudujte si nové a dočasné složení tříd, časy vyzvedávání a obědů. https://www.zspodzvahovem.cz/files/stranky/63/manual-sd-30.11.pdf

Děkujeme za trpělivost a respektování nového režimu ŠD.

Tým vychovatelek ŠD

 

03.12.2020

Hledáme paní učitelku do 3. třídy s nástupem od 1. 2. 2021!

Máme bohužel jednu neveselou zprávu, ale doufáme, že najdeme skvělou paní učitelku pro naše třeťáčky a děkujeme za případné sdílení!

Pražská základní škola Pod Žvahovem přijme na plný úvazek učitelku s aprobací 1. stupeň (ideálně i +AJ) s nástupem od 1. února. Nabízíme 20 šikovných třeťáků, krásnou, nově a moderně zařízenou učebnu, mladý kolektiv, venkovské prostředí a nejkrásnější okolí školy v celé Praze!


Přijmeme i šikovnou studentku posledních ročníků PedF. Kvalitní zázemí a notebook pro osobní použití. Více info na www.zspodzvahovem.cz a případně e-mailem na reditel@zspodzvahovem.cz či tel. 731 504 657.

 

15.12.2020

Vánoční prázdniny už od soboty!

Pozor! Podle vládního nařízení se příští týden (tj. v pondělí 21. a úterý 22.) ruší veškerá výuka, oba dny budou v režimu prázdnin. Pevně doufáme, že se ve škole sejdeme v pondělí 4. ledna.

21.12.2020

Přání...

Vážení rodiče, naše milé děti i všichni vy, kdo máte rádi naši malou a krásnou školu. Složitý rok 2020 je za námi a ačkoli nikoho z nás netěšily události, které tento rok tak významně poznamenaly, jsme rádi, že jsme ho společně se ctí zvládli. Chtěl bych poděkovat našim paním učitelkám za maximální nasazení v době distanční výuky, naší skvělé školní družině za všechny perfektně připravené programy ve škole i mimo ní, všem našim asistentům za jejich mnohdy velmi komplikovanou práci i všem nepedagogickým pracovníkům za péči o naši krásnou školu, organizaci obědů a v neposlední řadě i paní hospodářce a paní účetní, bez nichž bychom se utopili v číslech :-) Velké poděkování patří i rodičům, za účast na distanční výuce, trpělivost, shovívavost i cenná slova podpory. Čekají nás 2 týdny prázdnin, čas dát některé resty do pořádku, připravit školu na nový rok, ale hlavně si odpočinout a trávit svůj čas se svými nejbližšími. Co přinese rok 2021 zatím nevíme, ale budeme všichni společně doufat v to, že bude veselejší a hlavně normálnější, než byl ten rok letošní. Rád bych k tomuto přání připojil jednoho krásného andílka, protože věřím tomu, že minimálně jeden takový naší školu chrání před vším špatným a budeme společně doufat, že u nás i zůstane a bude mu v ní stejně dobře, jako je i nám.

Jan Horkel

 

29.12.2020

Režim od 4. ledna

Vážení rodiče a milé děti, od 4. ledna se bohužel vracíme k listopadovému módu distanční výuky, tj. 1. a 2. třídy ve škole, ostatní distančně. Vrátíme se do stejného režimu, jaký byl v listopadu s tím, že více informací dostanete od své paní učitelky. V případě potřeby zapůjčení počítače či resetu hesla do Teamsů prosíme o e-mail na reditel@zspodzvahovem.cz. Snad tohle martýrium již brzo skončí...

Podle informací od MŠMT má tento režim fungovat zatím do 10. ledna.

09.01.2021

Pokračování distanční výuky a plán na pololetní vysvědčení

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci lze očekávat pokračování stejného režimu, tj. 1. a 2. třídy prezenčně a starší distančně, prozatím zřejmě na další 2 týdny. V souladu s doporučeními MŠMT a ČŠI jsme se také rozhodli, že klasické pololetní vysvědčení doplníme také slovním komentářem, podobně, jako tomu bylo u hodnocení za 1. čtvrtletí. 

12.01.2021

Platby za ŠD + provoz o jarních prázdninách

Vážení rodiče, vzhledem k nejasné situaci dalšího vývoje a tomu, že děti, chodící do školní družiny, mají "předplaceno" za dobu, po kterou byla škola a ŠD uzavřena, prosíme, pozastavte další platby za školní družinu do doby, než k nim dostanete další informace a pokyny. Rádi bychom předešli komplikacím s vracením peněz. Také Vás chceme informovat o možnosti využití školní družiny (pro děti v ní zapsané) v době jarních prázdnin, které proběhnou od 22. do 26. února. V případě zájmu o její využití kontaktujte vedoucí ŠD Káju Hlaváčovou e-mailem na hlavacova@zspodzvahovem.cz. Děkujeme za spolupráci!

UPDATE: Přihlášky prosíme maximálně do 12. února

14.01.2021

Naše škola se stává školou fakultní!

Naše škola dnes obdržela úžasnou nabídku stát se fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tuto možnost samozřejmě přijímáme s obrovskou radostí, vděkem a pokorou. Je pro nás velkou ctí, že se budeme podílet na profesní přípravě našich budoucích kolegů a kolegyň, i že budeme moci využívat zázemí, zkušenosti a možnosti Pedagogické fakulty.

27.01.2021

Nabídka kroužku programování v Minecraftu

Od příštího školního roku bude na naší škole probíhat kroužek Minecraftu, v nabídce budou 2 různé termíny pro různé věkové kategorie. Již nyní je ale možné přihlášení do on-line kroužku. Pro všechny zájemce přikládáme odkaz na přihlášení: https://www.bridgeacademy.cz/krouzky/virtualni-programovani-v-minecraftu.html#baf15

 

28.01.2021

Konec 1. pololetí

První pololetí je za námi a je čas trošku bilancovat. Je nám jasné, že většina tohoto období byla nějakým způsobem zkomplikována epidemiologickými opatřeními a vyjma 1. a 2. tříd strávila většina našich žáčků velkou část roku na distančním studiu. Za celou naší školu bych rád řekl, že jsme se opravdu ze všech sil snažili, aby ta propast, která mezi námi a dětmi vznikla, byla co nejmenší, ale nemůžeme si nalhávat, že není, bohužel. Součástí naší pedagogické práce je samozřejmě i hodnocení. Snažili jsme se využívat všech možností, sledovat trendy, vzdělávat se, pracovat na sobě tak, abychom sami sebe i naši školu posunuli dál. Jistě máme ještě rezervy, jsme ještě mladí, ať už stářím naší školy či věkovým průměrem našeho pedagogického sboru, ale třeba i proto nám na tom opravdu záleží a tu energii do toho chceme dát.

Chtěl bych ještě zpětně poděkovat všem rodičům za vyplnění dotazníků zpětné vazby na distanční výuku, jsou pro nás velmi cenným zdrojem informací v tom, na čem dál pracovat, v čem se dále zlepšovat.

Po dlouhých úvahách jsme pro toto pololetí přistoupili ke kombinaci známek a slovního hodnocení, byť v "neoficiální" formě slovního komentáře. Tato hodnocení najdou děti na zadní straně výpisu z vysvědčení a děti 3. a vyšších ročníků je pak naleznou ve zprávě od své třídní paní učitelky. Známky pak naleznete v Bakalářích. Předání papírové formy výpisu pak u těchto ročníků proběhne bezprostředně po jejich návratu do školy. Kdy to bude bohužel nevíme a asi to neví momentálně nikdo. Můžeme jen slíbit, že se pokusíme ještě vydržet, neztratit motivaci a sílu a všem dětem vzkázat, že nám moc chybí a moc se na ně těšíme! A závěrem bych ještě rád poděkoval všem rodičům za spolupráci a trpělivost, bez nich by efektivita toho všeho byla poloviční.

Děkujeme!

Jan Horkel

18.02.2021

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd letos proběhne v rámci pilotního projektu Prahy 5 za pomocí centrální aplikace, ve které si budete moci zvolit termín a přesný čas, současně v ní vyplníte většinu potřebných údajů. Zápis proběhne 15. a 16. dubna mezi 14. a 18. hodinou. Další informace, včetně přístupů do zápisové aplikace, budeme mít druhý týden v březnu, poté je zveřejníme. Těšíme se na všechny nové prvňáčky! 

19.02.2021

Pozvánka na seminář Žvahovské akademie!

9. března proběhne další z řady zajímavých seminářů Žvahovské akademie, které organizuje náš Spolek rodičů! Jste srdečně zváni!

26.02.2021

Přechod na distanční výuku

Vážení rodiče a naše milé děti,

pokud budou od pondělí 1. 3. opětovně uzavřeny školy pro všechny ročníky, tak budeme postupovat takto. Během pondělí dostanete od svých třídních učitelek veškeré info, týkající se rozvrhu a potřeb s tím, že si během tohoto dne (ideálně mezi 10. a 16. hodinou) budete moci vyzvednout případné sešity/pracovní sešity/učebnice, atd. ve škole. Z organizačních důvodů proto on-line výuka začne až od úterý. Každý pracovní den od 8:30 do 14:30 bude ve škole přítomna služba, se kterou bude možné vyřešit vyzvednutí čehokoli či případné jiné administrativní úkony.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

01.03.2021

Úprava času pro vyzvedávání věcí ve škole

Vážení rodiče, na základě žádosti jsme upravili hodiny, ve kterých je možné vyzvednout v tomto týdnu věci ve škole. Nový čas je 8:00 - 14:00 s tím, že v tomto čase bude vždy přítomen pedagogický pracovník, který pomůže vyřešit případný problém. Děti z 1. a 2. tříd budou mít vše připraveno k vyzvednutí od své paní učitelky.

01.03.2021

Účast v projektu Múzy na dálku!

A je to tady! Spouštíme naši účast v projektu Múzy na dálku! Veškeré pokyny najdete zde ve videu a pak níže! :)

06.03.2021

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální pandemické situaci proběhne Den otevřených dveří on-line. V plánovaném termínu tj. 17. března ve 14:00 se Vám představí naše škola, její vize, fungování, prostory i někteří členové našeho týmu! 

Vše proběhne v prostředí MS-Teams. Těšíme se na viděnou a na slyšenou.

11.03.2021

Procházka po škole

Protože není možné zorganizovat klasický Den otevřených dveří s prohlídkou školy, tak jsme pro Vás natočili alespoň improvizovanou procházku po škole, ve které můžete nahlédnout do všech našich tříd i dalších prostor. V létě proběhne rekonstrukce další části školy, při které vzniknou nové třídy pro naše budoucí prvňáčky! :-) 

 

12.03.2021

Den otevřených dveří

16.03.2021

Zápis + den otevřených dveří!

Ode dneška je možné vstoupit do registrace pro zápis, včetně registrace termínu. Veškeré informace najdete zde na webu v sekci zápis. 

A zde najdete odkaz pro připojení k on-line Dni otevřených dveří, který proběhne ve středu 17. března od 14:00, k připojení Vám stačí mobilní telefon/tablet/počítač s připojením k internetu. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří on-line!

05.04.2021

Plán návratu + rotační výuka

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se návratu dětí k prezenční výuce bychom Vás rádi informovali o plánovaném režimu a rozdělení tříd.

12. dubna se k prezenční výuce vrátí tyto třídy: 1. A, 2. A, 3. B, 5. A (ostatní třídy pokračují v distanční formě)

19. dubna se pak k prezenční výuce vrátí tyto třídy: 1. B, 2. B, 3. A a 4. A (ostatní třídy tento týden v distanční formě)

 

V provozu bude školní družina a to vždy v homogenních skupinách v časech od oběda do 17:00. Ranní družina z provozních důvodů otevřena nebude.

V provozu bude také školní jídelna - podrobnosti o objednávání jídel zveřejníme začátkem týdne. 

 

Aktuální budou následující režimová opatření:

 • Povinná ochrana úst a nosu: žáci (i speciálních tříd) – minimálně tzv. chirurgická rouška (nebo obdobná rouška s odpovídající certifikací), zaměstnanci – respirátor (FFP2)
 • Testování ve škole – zahájení vždy první den v týdnu
  • antigenní test  2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek)
  • PCR test  1x týdně (PCR testy ovšem MŠMT nebude školám poskytovat, ani hradit, tyto testy musí realizovat rodiče)
 • Homogenita tříd – dodržet i o přestávkách, ve školní družině a venku
 • Další již běžná hygienická opatření, větrání a dodržování 3R (ruce, rozestup, rouška

 

Informace k realizaci testování zveřejníme hned po obdržení metodických pokynů od MŠMT

08.04.2021

Videa s odpověďmi našich dětí...

Nedávno se naše děti zamýšlely nad otázkami, týkající se období domácí výuky, trénovaly své prezentační dovednosti a jistě i někoho dalšího inspirovaly. A tady jsou všechna 3 vzniklá videa pohromadě a jako bonus i video našich pedagogů! :-)

 

09.04.2021

Režim školní družiny od 12. 4.

Veškeré informace naleznete zde. Platby jsou momentálně pozastaveny.

Těšíme se v pondělí!

02.05.2021

Pozor! Od 3. 5. platí nový rozvrh jídelny!

https://www.zspodzvahovem.cz/files/dokumenty/12/obedy-3.5.2021-2.pdf

03.05.2021

Seznam žáků přijatých do prvního ročníku pro šk. r. 2021/2022

Zápisové číslo:

3

19

37

62

4

20

38

65

5

22

39

66

6

23

42

68

9

24

43

71

10

26

44

73

11

27

45

74

12

28

46

75

13

29

51

76

14

30

53

78

15

32

54

81

16

33

55

82

17

35

59

87

18

36

60

88

Rozhodnutí o ne/přijetí si můžete vyzvednout u hospodářky školy každý všední den od 8 do 14 hodin.

Těšíme se na Vás! :)

13.05.2021

Testování RT-PCR

Vážení rodiče, 

naše škola od příštího týdne přechází na testování RT-PCR metodou tvz. poolování (ze slin), které bude probíhat vždy v úterý na konci 1. vyučovací hodiny. Ze zkušeností se jedná o naprosto bezproblémovou metodu, použity budou tampony, vyrobené z čisté vaty.

O výsledcích budete informováni prostřednictvím SMS zprávy ještě ten samý den večer. Toto testování bude probíhat vždy jednou za 2 týdny. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je možné testovat touto metodou také v úterý v "sudý týden". Testování pro naši školu, stejně jako pro mnoho dalších, zajišťuje firma Spadia. Jelikož s testováním souvisí i předání citlivých údajů, nutných pro identifikaci jednotlivých vzorků, tak dnes dostanou děti, které jsou přítomné ve škole, dotazník Souhlasu se zpracováním citlivých údajů. Žádáme Vás o jeho vyplnění a předání zpět paní učitelce třídní a to nejpozději v pondělí. Děti, které ve škole přítomné nejsou dostanou tento dotazník v pondělí, případně je možné jej stáhnout a vytisknout zde, a žádáme o jeho vyplnění a vrácení do úterka.

Děti, které nebudou přítomny testování, ale během týdne do školy přijdou, budou muset absolvovat antigenní test, případně přinést potvrzení o provedeném testu z odběrových míst, stejně, jak tomu bylo doposud.

V příloze najdete GDPR informace od našeho GDPR pověřence, týkají se tohoto testování

Děkujeme za spolupráci!

Ke stažení

14.05.2021

Rozpis jídelny od 17. 5. 2021

K nahlédnutí zde

17.05.2021

Informace k testům

V přílohách najdete informace o složení/výrobci testů Salivette, které budou od zítřka použity pro RT-PCR testování u nás ve škole. 

Ke stažení

21.05.2021

Jarní soutěž

Jaro přímo vybízí k účasti na již tradiční Jarní soutěži! Témat letošního literárně výtvarného projektu: Příběh tvého okolí.

25.06.2021

Informace k poslednímu týdnu před prázdninami

V pondělí a úterý bude probíhat vyučování formou třídnických hodin, a to bez odpoledního vyučování

Ve středu v 8:00 proběhne slavnostní předání vysvědčení. Po jeho předání (cca 9:00) odchází nedružinové děti domů. Družina bude v provozu do 15:00.

Obědy pro družinové děti budou v 11:30. Nedružinové děti si mohou přijít pro oběd v době od 12:00 do 12:45, poté bude školní jídelna uzavřena.