Archiv aktualit - školní rok 2020/21

Nejnovější aktuality naleznete na úvodní stránce.

21.10.2020

Příští školní rok

Vážení rodiče, zejména naši budoucí... V poslední době se množí dotazy na budoucnost naší školy, zejména týkající se počtu otevíraných tříd a další přítomnosti TCP v areálu školy. Jsme moc rádi, že na základě jednání Školské rady s naším zřizovatelem můžeme oznámit následující informace:

1/ pokud bude dostatek spádových dětí, tak od září 2021 budou na ZŠ Pod Žvahovem otevřeny 2 první třídy v jednom ročníku;

2/ v souladu s rozsudkem soudu budou učiněny všechny potřebné kroky k vystěhování TCP z budovy ZŠ Pod Žvahovem. Termín soudem byl stanoven na 15. 7. 2021;

3/ od září 2021 bude budova žvahovské školy využívána výhradně ZŠ Pod Žvahovem.

K bodu 1/ bychom rádi upozornili, že o spádovosti rozhoduje trvalé bydliště dítěte.

13.10.2020

Distanční výuka

Vážení rodiče,

od zítřka, 14. října do 23. října 2020 přechází celá naše škola do režimu distanční výuky. Pro tuto výuku budeme centrálně používat portál MS Teams, ke kterému mají všechny děti přiděleny účty (přihlašovací údaje vám sdělí třídní učitelka). V případě potřeby resetu hesla kontaktujte ředitele školy e-mailem. Žádáme vás o spolupráci při realizaci distanční výuky. Upozorňujeme, že tato výuka je již povinná, v případě absence žáka na on-line i off-line výuce je potřeba žáka omluvit.

Prosíme Vás o trpělivost, pochopení a vstřícnost, uděláme vše pro to, abychom toto nelehké období zvládli. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte své třídní paní učitelky, případně vedení školy.

Každý den bude ve škole přítomna služba, která s Vámi může vyřešit případné problémy (zapomenuté učebnice, potvrzení, atd... ).

Školní jídelna na ZŠ Chaplinově náměstí nevaří, proto ani naše jídelna nevydává a obědy jsou odhlášené.

Přejeme Vám pevné zdraví a snad se zase setkáme 2. listopadu...

Jan Horkel

12.10.2020

Pozastavení činnosti kroužků

Vzhledem k vládním nařízením je činnost všech kroužků na naší škole na 14 dní pozastavena.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

09.10.2020

Aktualizace opatření vzhledem ke Covid 19

Vzhledem k tomu, že naše škola má pouze 1 třídu 2. stupně, tak tato pokračuje v prezenčním vzdělávání beze změny (pouze trvá omezení, týkající se hodin TV a zpěvu). Nově na 26. a 27. října MŠMT vyhlásilo prázdniny, ty se tak prodlužují na celý týden. Termíny výletního i projektového dnu se proto o týden posouvají na 2. a 3. listopadu. Další informace obdržíte od svých třídních učitelek. Provoz sportovních kroužků byl na 2 týdny zakázán, pro informace o ostatních kroužcích, prosím, kontaktujte vedoucí těchto kroužků. Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

30.09.2020

Průchody školou

Vážení rodiče, znovu opakujeme, že při vyzvedávání dětí v odpolední družině venku není možné procházet školou, natož pak dokonce bez roušky. Děti by měly zvládnout šatnu samy! Děkujeme za pochopení a spolupráci!

25.09.2020

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče, zvonky jsou již funkční. Vzhledem k počasí a začínajícím kroužkům budeme už do 13.30 ve svých třídách. Připomínáme také časy pro vyzvedávání dětí po obědě. Prosíme o trpělivost. Jak je již psáno, děti, které mají 4 vyučovací hodiny (končí v 11.40) jsou po obědě ve 12.30. Ne dříve. Děti, které mají 5 vyučovacích hodin (končí ve 12.35) jsou po obědě nejdříve ve 13.20. V čase obědů v družinách nikdo není, tudíž se nedá dozvonit. Prosíme, respektujte tyto časy. Ve škole je nás nyní přes 200 a kapacita jídelny je omezená.

V čase 13.30-15.30 se děti nevyzvedávají-zvonky v tomto čase nebudou funkční.

Děkujeme za pochopení.

Pro vyzvednutí dětí zvoňte venku u hlavní brány dle čísel níže. 

ŠD 1 Kája 3#

ŠD 2 Lucka 4#

ŠD 3 Kačka K. 8#

ŠD 4 Jitka 9#

ŠD 5 Katka W. 14#

22.09.2020

Ředitelské volno v pátek 25. 9. NEBUDE!

Vážení rodiče,

nový ministr zdravotnictví doporučil školám vyhlášení ředitelského volna na tento pátek. My jsme však toho názoru, že chceme využít každého dne, kdy je naše škola relativně v klidu a v normálním provozu bez karantény. Jsem přesvědčen, že se většina dětí do školy těšila a těší a distanční výuka je komplikací pro všechny strany. Podle mého názoru tato nedokáže plnohodnotně nahradit klasickou výuku, zejména pak část její výchovnou. Zároveň respektujeme komplikace, které by rodiče měli s řešením nečekané situace, jelikož termíny ředitelského volna se zpravidla vyhlašují s předstihem, vyjma havárie, a proto jsem se rozhodl toto ředitelské volno nevyhlásit. Připomínám zítřejší třídní schůzky a to, že jejich prezenční forma vyžaduje přístup do školy v roušce a po desinfekci rukou. Děkujeme za pochopení a doufám, že sdílíte náš přístup k celé situaci.

Jan Horkel, ředitel

 

20.09.2020

Bezpečná cesta do školy

Pozor pozor! Již zítra začíná hlavní soutěž "Pěšky do školy"! Soutěž mezi školami a třídami o nejvíce pěších cest do školy – navíc první týden pokus o rekord v cestách na koloběžce (info na www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/)
1) 1 bod za každou cestu pěšky / na kole / na koloběžce / nebo MHD
2) ½ bodu za cestu autem, pokud dítě vystoupí alespoň cca 300 m od školy (u zastávek Nádraží Hlubočepy nebo Pod Žvahovem)
3) 0 bodů za cestu autem až ke škole

V úterý 22.9. se koná soutěž "Nejlépe vyzdobená helma na koloběžku"

1) přijeďte na své koloběžce s co nejlépe vyzdobenou helmou
2) každá ozdobená helma získává za průjezd kolem brány do školy za odměnu svačinku a pití

Pojďte do toho s námi, podpořte naší školu 

17.09.2020

Pozor! Od zítřka roušky povinné v 6. třídě i při výuce

Od pátku 18. září se bohužel vrací povinnost nosit roušky pro žáky 2. stupně i při vyučování. Jedinou výjimkou je tělesná výchova a v případě potřeby hudební výchova. Prosíme rodiče, aby děti byly vybaveny nejméně dvěma jednorázovými či textilními rouškami. Zároveň také připomínáme prosbu, aby rodiče do školy neposílali děti s příznaky respiračního onemocnění či teplotou. V případě jiného chronického onemocnění horních cest dýchacích budeme situaci řešit individuálně, ale vždy bude potřeba doložení tohoto onemocnění potvrzením praktického lékaře. Děkujeme za pochopení.

16.09.2020

Seminář pro rodiče o Hejného matematice již zítra v 18:00 na terase naší školy.

Zítra se na terase naší školy koná seminář o Hejného matematice pro všechny rodiče. 18:00 - 20:00 a vstup je zdarma! Přihlášky k účasti na v odkazu níže. Pro jistotu upozorňujeme, že průchod školou je možný pouze v roušce.

Přihlášky na: FB Spolek rodičů ZŠ Pod Źvahovem

10.09.2020

Restart již zítra! A ve venkovních prostorech bez roušky!

09.09.2020

Provoz školní družiny v den Restartu

Milí rodiče, připomínáme páteční akci Restart, která se koná na školní zahradě. Také prosíme, zda byste si své děti ze školní družiny vyzvedli do 16.00, kdy celá akce začíná. V případě, že takovou možnost nemáte, napište tuto informaci na email hlavacova@zspodzvahovem.cz. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.

09.09.2020

Od zítřka pouze s rouškou!!!!

Pozor, vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení roušek s platností od zítřka, 10. 9. je nutné, aby od zítřka děti nosily roušky ve všech společných prostorách školy a to povinně. Prosíme o Vaši spolupráci! Děti by měly mít s sebou dvě čisté (vyprané látkové či jednorázové) roušky a sáček na odložení roušky špinavé. Dále platí, že s příznaky respiračního onemocnění není možné dítě do školy vpustit. Děkujeme za pochopení.

03.09.2020

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče,

z důvodu stále nefunkčích zvonků a zmatků kolem vyzvedávání dětí ze školní družiny, budeme v případě příznivého počasí trávit veškerý čas na školní zahradě, kam se odebereme ihned po obědě. V případě 4 vyučovacích hodin ve 12.30, 5 vyučovacích hodin ve 13.25. 

Děti si vyzvedávejte osobně.

Děkujeme za pochopení!

31.08.2020

Roušky - aktualizace

Vážení rodiče a milé děti, vzhledem k tomu, že KHS hl. m. Prahy nepožaduje povinné nošení roušek dětmi ve společných prostorech a rozhodnutí ponechává výhradně na řediteli školy, rozhodl jsem, že režim naší školy bude fungovat tak, že toto nošení roušek ponecháme v režimu dobrovolné/doporučené. To znamená, že bychom, i vzhledem k možnému riziku uzavření školy v případě nákazy, ocenili, kdyby děti roušky používaly ve všech prostorách školy, ale nebudeme to po nich vyžadovat. Děti si také při vstupu do školy musí desinfikovat ruce. Co je ovšem nezbytné, je nošení roušek ve společných prostorách pro všechny návštěvy školy a to včetně externích nájemců. Dále Vás prosíme o spolupráci v případě, že se jakékoli příznaky respiračního onemocnění objeví u dítěte ráno či během jeho pobytu ve škole. Takovéto dítě do školy buď vůbec nevpustíme, případně budeme požadovat jeho odchod v doprovodu rodiče. Těmto dětem bude vždy změřena teplota. Prosíme tedy, abyste nemocné či nachlazené dítě v žádném případě do školy neposílali. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude, v případě příznivého počasí, probíhat na školní zahradě a v případě nepřízně Vás žádáme o využití mobilního telefonu školní družiny - 797 972 705 či venkovní zvonky do doby zprovoznění nového vstupního systému (během týdne).

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že i díky těmto opatřením vydržíme v normálním provozu i na podzim.

Mgr. Jan Horkel

ředitel školy

30.08.2020

Roušky ve škole

Vážení rodiče a milé děti, vzhledem k nejasné a dynamicky se měnící situaci karanténních opatření, vyčkáváme na nějaké "centrální" instrukce, které snad přijdou v pondělí. Lze ale předpokládat, že roušky pro děti "mimo třídu" budou minimálně doporučené. Proto Vás již nyní žádáme o to, abyste s touto variantou počítali a měli roušky nachystané. Stejně tak upozorňujeme na nutnost omezit na maximum přítomnost doprovázejících osob do školy (vyjma prvních tříd, které jsou na samostatném patře a první týden je pomoc rodičů s příchodem do školy samozřejmá). Upozorňujeme, že doprovázející osoby mohou vstoupit do školy výhradně s rouškou!

28.08.2020

COVID 19

Vzhledem k aktualizaci manuálu MŠMT k provozu škol se v případě, že nenastane změna na "semaforu" či příkaz KHS, ruší povinnost nošení roušek ve škole pro děti. Provoz školy tedy bude v rámci možností "běžný". Rodiče omezí návštěvy školy na nezbytné minimum. Při pohybu po škole i ve třídě pak musí mít roušku. Konání třídních schůzek je možné.

Výňatek ze směrnice školy, platné od 1. 9. 2020:

 • Vstup do budovy školy je umožněn  žákům a doprovázejícím osobám v nejnutnějším případě.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i doprovázející osoby žáků nosí ve společných prostorách roušky, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace dle semaforu.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace dle semaforu.
 • Žáci, zaměstnanci školy i doprovázející osoby jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění výše jmenovaných osob do budovy školy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Škola zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti. Při jejich zjištění (objevení) škola informuje zákonného zástupce a ten si dítě neprodleně vyzvedne ze školy.

19.08.2020

Organizace prvního školního týdne

Vyučování začíná celý týden v 8 hodin. Do čtvrtka jsou žáci se svými třídními učitelkami, v pátek se již vyučuje podle platných rozvrhů, bez odpoledního vyučování. Upozorňujeme, že děti mohou vstoupit do školy pouze s rouškou a tu odloží až ve třídě.

Družina funguje v úterý od 9 do 15 hodinostatní dny od 7 do 17 hodin.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

úterý 1. 9.

 • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou
 • 9.15 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou
 • 10.00 schůzka rodičů prvňáčků, ve třídě, ale vstup je umožněn pouze s rouškou

středa 2. 9.

 • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40)
 • 2. – 6. třída má 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

čtvrtek 3. 9.

 • prvňáci mají 3 vyučovací hodiny (konec 10.45)
 • 2. – 6. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

pátek 4. 9.

 • výuka podle platných rozvrhů 

Těšíme se na Vás! 

12.08.2020

Kroužky pro školní rok 2020/2021

Přehled kroužků pro příští školní rok bude aktualizován v posledním srpnovém týdnu. Obecně u většiny loňských kroužků lze předpokládat jejich pokračování ve stejných dnech a místech. 

04.08.2020

Harmonogram školního roku 2020/2021

V sekci Termíny prázdnin naleznete harmonogram školního roku 2020/2021, kde jsou vypsána ředitelská volna, termíny projektových dní i prázdnin :)