Archiv aktualit - školní rok 2023/24

Nejnovější aktuality naleznete na úvodní stránce.

22.08.2023

Organizační zabezpečení školního roku 2023/2024

Ve složce Dokumenty naleznete harmonogram a organizační zabezpečení následujícího školního roku (2023/24), doporučujeme prostudovat a zanést důležitá data do diářů a rodinných kalendářů. :)

21.08.2023

Organizace prvních školních dní

V pondělí 11. 9. 2023 se všichni žáci sejdou v 8.00 před školou, kde proběhne společné slavnostní zahájení nového školního roku. Poté půjdou postupně se svými třídními vyučujícími do kmenových tříd, dopolední program skončí v 9.15.

Rodiče prvňáčků mají od 9.30 třídní schůzky v kmenových třídách dětí (přízemí).

Upozorňujeme, že již od pondělí 11. září bude ulice Pod Žvahovem v režimu školní ulice, tj. v době od 7:30 do 8:00 nebude umožněn vjezd vozidel do této ulice. Pro nováčky doporučujeme dítě vysadit u zastávky autobusu nad školou, případně na parkovišti u křizovatky Hlubočepská / Malá Michnovka, odkud se dá pohodlně dojít do školy. Parkování v ulici Pod Žvahovem samozřejmě také nebude možné a žádáme rodiče, aby na této důležité akci se školou spolupracovali.

úterý 12. 9. 2023 začíná výuka v 8 hodin v kmenových učebnách a končí pro prvňáky po druhé vyučovací hodině (tj. 9.40), pro ostatní žáky po 4. vyučovací hodině (11.40). Žáci jsou se svými třídními učiteli, bez odpoledního vyučování. 

Družina funguje v pondělí od 9 do 15 hodin, úterý od 7 do 7.40 a od 11.40 do 17 hodin.

Obědy se vydávají 11. 9. od 11.30 do vydání, od 12. 9. dle rozpisu.

pondělí 11. 9. 2023

  • 8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou
  • 9.15 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou/panem učitelem
  • 9.30 schůzka rodičů prvňáčků ve třídě

úterý 12. 9. 2023

  • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40) 
  • 2. – 9. třída má 4 vyučovací hodiny se svou třídní učitelkou/třídním učitelem

Od středy 13. 9. 2023 probíhá výuka dle platného rozvrhu.

Těšíme se na Vás!