O třídě 5. A

Naše třída 5.A bude pro tento rok tvořit partu o 9 dívkách a 13 klucích. Jsme aktivní třída, která ráda spolupracuje na různých projektech a získává nové zkušenosti ať už ze školního, či venkovního prostředí. Kromě třídní paní učitelky Němcové nás učí ještě paní učitelka Niklová (angličtina), paní učitelka Kučerková (hudební výchova), paní učitelka Košvancová (tělocvik) a pan učitel Holubec (etika).