Online učivo - Anglický jazyk - obě skupiny

Květen

 • Vyjmenuji 5 doporučení, která jsou potřeba k bezpečnému sportování. 

 • Čtu a rozumím vyprávění chlapce, který zaspal do školy. 

 • Rozumím těmto pojmům: listen to music, write an email, go skating, read a comic, go shopping, watch films. 

 • Popisuji věci a místa z lekce 2, kamarád hádá. 

 • Vyjmenuji 5 pomáhajících zaměstnání. Vysvětlím, co se v těchto zaměstnáních dělá.

Vloženo: 05.05.2024, 22:22/upraveno: 05.05.2024, 22:22

Duben

 • Hovořím o tom, co který den dělám.

 • Ptám se a odpovídám na otázky s použitím How often….? a příslovci častosti (often, never, always, never).

 • Používám must a mustn’t pro příkazy, zákazy a povinnosti.

 • Rozumím videu o zdravém životním stylu.

 • Čtu a rozumím radám o zdravém životním stylu.

Vloženo: 01.04.2024, 19:00/upraveno: 01.04.2024, 19:00

Březen

 • Vyjmenuji 5 způsobů, jak se dobře chovat k naší planetě.

 • Poslouchám a rozumím textu o závodu dvou dívek.

 • Používám slovesa: come, go back, fall, feel, move, race, stand, stop. 

 • Popíši obrázek z přírody pomocí There is/are…, předložek místa a přítomného průběhového času.

Vloženo: 02.03.2024, 23:24/upraveno: 02.03.2024, 23:24

Únor

 • Používám přítomný průběhový čas pro děj, který právě probíhá.

 • Používám přítomný prostý čas pro činnosti, které dělám každý den anebo se opakují: get dressed, get up, have a shower, have breakfast, brush my teeth, wash my face, go to school. 

 • Tvořím otázky začínající What time…? Odpovídám: at seven o‘clock.

 • Čtu a rozumím textu na téma planeta Země. 

Vloženo: 11.02.2024, 16:13/upraveno: 11.02.2024, 16:13

Leden

 • Říkám, co rád/a dělám: I like skating. I enjoy taking photos. Odpovídám So do I. Me too. 

 • Rozumím krátkému videu o prázdninách. Rozumím slovům: shells, snow, flowers, tree, forest, mountain, river, beach, waterfall, frog, rocks, jellfish.

 • Píši pohled/textovou zprávu z prázdnin – kde bydlím, co dělám, co se mi líbí, kdo a co tam je. 

 • Rozumím otázkám, které začínají How many…/ What…Where…/Which…/Who…? 

 • Popíši své fotky z prázdnin.

Vloženo: 04.01.2024, 20:18/upraveno: 04.01.2024, 20:18

Prosinec

 • Používám názvy pro oblečení a doplňky: cap, boots, dress, hat, jacket, jeans, shirt, shoes, shorts, skirt, sunglasses, trousers, t-shirt.

 • Říkám, co mám já a druzí na sobě: I’m wearing blue jeans. Jane’s wearing a pink skirt.

 • Dávám pokyny kamarádovi: Stand up. Catch a ball. Find something blue. 

 • Používám slovesa look at, pack, put in, pick up.

Zpívám píseň o prázdninách u moře a rozumím slovům: beach, boat, fish, fishing, jellyfish, photos, sand, sea, shells, sun, take photos.

Vloženo: 06.12.2023, 20:14/upraveno: 06.12.2023, 20:14

Listopad

 • Vyjmenuji dny v týdnu a části dne.

 • Popíši obrázek pomocí předložek behind, between, in front of a vazby there is/are. 

 • Rozumím rozhovoru o druzích bydlení, rozlišuji hut, detached house, ranch, houseboat, flat/apartment, stilt-house.

 • V textu popíši, jak bydlím. 

 • Přečtu a rozumím textu o kamarádech, kteří si doma hrají. 

 • Poslouchám a rozumím nahrávce, podle které hledám předměty na obrázku. 

 • Organizuji hru Přijďte ke mně na návštěvu.

Vloženo: 02.11.2023, 21:12/upraveno: 02.11.2023, 21:12

Říjen

 • Používám v imperativu slovesa catch, hit, ride, run, throw, stretch your arms/legs/body, jump.

 •  Ptám se kamaráda, zda něco mohu/můžeme: Can I/we play in the park? Odpovídám. 

 •  Přečtu a rozumím textu v učebnici o zdravém životním  stylu. Rozumím slovům : bones, diet, exercise, healthy, muscles, strong, sun cream, vitamin. 

 •  Se spolužáky organizuji Sports Day. 

 •  Používám názvy pro popis domova: bath, bathroom, bed, bedroom, dinning room, kitchen, living room, mirror, radio, armchair, clock, floor, hall, lamp, painting, rug, sofa.

 • Vyjadřuji co umím: I can swim fast. Ptám se kamaráda, co umí: Can you ride a horse? Odpovídám.

Vloženo: 30.09.2023, 23:00/upraveno: 30.09.2023, 23:00

Září

 • Umím anglicky vyjmenovat sporty a koníčky: play tenis/football/the guitar/ basketball/the piano, ride a bike, swim, watch television.

 •  Umím slovně vyjádřit, co právě dělám já nebo kamarád pomocí present continuous.

 •  Pomocí present continuous se ptám kamaráda co právě dělá: What are you doing?, Are you reading?. Na otázky odpovídám.

Vloženo: 10.09.2023, 22:06/upraveno: 10.09.2023, 22:06